"Spodbujanje gospodarstva EU z usposabljanjem svetovalcev za neposredne tuje naložbe" je projekt, katerega namen je povečati tuje naložbe z razvojem edinstvenega programa usposabljanja, ki bo svetovalce za neposredne tuje naložbe opremil z vsem potrebnim znanjem, spretnostmi in kompetencami, potrebnimi za celovito podporo vlagateljem na enem mestu.

Cilji projekta:

 • izboljšati kakovost in dostop do poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
 • izboljšati znanje in veščine zaposlenih v ustreznih svetovalnih podjetjih,
 • izboljšati zaposljivost drugih odraslih učencev.

Na podlagi mednarodne analize bo v okviru projekta razvit program usposabljanja z učnimi gradivi za mentorje, program usposabljanja z učnimi gradivi za svetovalce tujim investitorejm in pobude za vključitev programa za svetovalce v nacionalne izobraževalne sheme.

Mednarodna razsežnost, ki jo zagotavlja konzorcij partnerjev in drugih relevantnih organizacij iz Hrvaške, Cipra in Slovenije, obogati projekt s širšim pregledom, primerjavo in razumevanjem potreb tujih investitorjev.

Svetovalci tujim investitorjem, vključeni v program usposabljanja, bodo lahko zagotavljali informacije in podporo na vseh področjih, ki zanimajo investitorje (od izbire prave vrste naložbe, odpiranja in vodenja podjetja do naložb v nepremičnine, preselitve, pridobivanja sredstev in storitev po vzpostavljeni investiciji). Imeli bodo znanje in veščine, s katerimi bodo pritegnili potencialne tuje vlagatelje in tako prispevali k povečanju nacionalnega BDP, ustvarjanju novih delovnih mest in drugih pozitivnih učinkov neposrednih tujih naložb v državi.

Zakaj vlagati in delati v Sloveniji?

Zaradi:

 • STRATEŠKA POLOŽAJA
  • Odlična geografska lokacija - odprtost na EU in druge jugovzhodne trge v obsegu 500 milijonov prebivalcev
  • Velika možnost za regionalne centre, distribucijske in logistične centre
  • Odlične povezave z Balkanom (Hrvaška, Srbija, BIH, Črna gora, Makedonija)
 • KONKURENČNEGA POSLOVNEGA OKOLJA
  • Zelo učinkovito PODPORNO OKOLJE za START-UP podjetja
  • Preko 400 TECH START-UP podjetij v tehnoloških parkih
  • Ena najmočnejših podpor raziskovalnim oddelkom in inštitom za razvoj visokih tehnoloških produktov v EU
  • SLOVENSKA PODJETJA LAHKO ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE DEJAVNOSTI V OBDOBJU 2015-2020 UPORABLJAJO FINANČNE INSTRUMENTE EU V VREDNOSTI 4.000.000.000 EUR
 • Razvitosti – Slovenija je ENA IZMED NAJBOLJ RAZVITIH DRŽAV (25. mesto – višje kot Italija, Španija, Češka, Grčija…)
 • VISOKO IZOBRAŽENIH IN USPOSOBLJENIH LJUDI z NEMŠKO MENTALITETO IN DELOVNO EKTIKO in premalo zaposlitvenih priložnosti
 • VISOKE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA:
  • RAZNOLIKA NARAVA (snežne gore, morske obale, gozdovi, jezera)
   • Slovenija je najbolj gozdnata država v Evropi v smislu primarnih gozdnih vrst
   • Slovenija je med najbolj biološko raznovrstnimi državami sveta - predstavlja manj kot 0,004% površine Zemlje, a se tu nahaja več kot 1% vseh živih bitij in 2% kopenskih bitij
  • ČISTA VODA v obliki številnih rek, potokov in izvirov mineralnih vod
  • ČIST IN IZREDNO KAKOVOSTEN ZRAK z nizko onesnaženostjo tudi v prestolnici Ljubljani
  • VARNOST DELA IN ŽIVLJENJA
  • LOKALNO IZDELANA ODLIČNA HRANA
  • DOBER IN MEDNARODNO PRIZNAN IZOBRAŽEVALNI SISTEM
Projekt je sofinancirala
Evropska komisija prek programa Erasmus +

This document reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.