CILJI VISOKE ŠOLE ZA POSLOVNE VEDE

STROKOVNOST V RAZVOJNO POMEMBNIH PANOGAH 

VŠPV s svojim prilagodljivim načinom dela in s sodobnimi oblikami študija na daljavo omogoča povezovanje študentov, predavateljev, raziskovalcev in uspešnih praktikov  ne glede na lokalne, regijske ali nacionalne meje. S svojim delom pa VŠPV vpliva na prenos interdisciplinarnega aplikativnega znanja v lokalno, regionalno, nacionalno in mednarodno okolje. 

  • Na lokalni in regionalni ravni je Visoka šola za poslovne vede vpeta v dogajanja na trgu dela v Osrednji Sloveniji – regiji, kjer prebiva 25 % prebivalstva Slovenije, hkrati pa je v tej regiji zaposlenih več kot 30 % celotnega slovenskega prebivalstva; Cilj šole je izpolnjevati potrebe regije po ustrezno izobraženih in usposobljenih kadrih v ključnih razvojnih panogah. 

VŠPV z izvajanjem izrednega študija prispeva k povečanju in posodabljanju znanja že zaposlenih. 

  • Na nacionalni ravni Visoka šola za poslovne vede prispeva k povečevanju razvojnih zmogljivosti države tako s svojim raziskovalnim in izobraževalnim vplivom na razvoj poslovnih, organizacijskih, informacijskih in komunikacijskih ved na območju Slovenije kot z izobraževanjem kadrov za informacijsko družbo.  
  • Na mednarodni ravni se Visoka šola za poslovne vede tako z različnimi projekti kot s svojimi sodelavci in študenti vključuje v različne oblike interdisciplinarnega sodelovanja na področjih, ki vključujejo zlasti informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, elektronsko poslovanje in e-učenje. Cilj šole je, da z mednarodnimi aktivnostmi, z usmerjenostjo v najsodobnejša aplikativna znanja in nenazadnje s poznavanjem svetovnih razvojnih trendov prispeva k povečevanju inovativnosti in konkurenčnosti. 
 
evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.