PROJEKTI IN RAZISKAVE V LETU 2017/2018

GRAJENJE KULTURE COACHINGA

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Razvoj vodij in vodstvenih sposobnosti v kontekstu nove kulture in coachinga. Nove zahteve okolja, potrebne smeri razvoja vodje in s tem povezane podrobnosti glede obvladovanja petih ključnih vlog managerja. Prikaz vloge coachinga: na kaj se osredotoča, zakaj in na kakšen način. Zakaj je razvoj voditeljstva s pomočjo coachinga učinkovit in čedalje bolj zaželen. Vodja in njegov coach skupaj obvladujeta osebne, organizacijske in družbene spremembe pri čemer ima coach pod kontrolo svoje metode za vnaprej dogovorjene cilje coachinga. Pri tem so še posebej pomembne metode coacha in njegovo delo kot nadgradnja »varovančevega« znanja, osebnosti in veščin, s katerimi varovanec obvladuje obstoječe aktivnosti.

Sodelujoči na strani VŠPV: Dr. Neva Maher

KOMPETENCE PRODAJNIKOV IN VPLIV NA USPEŠNOST POSLOVANJA

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina:

  • analiza delovnih kompetenc idealnega prodajnika
  • analiza odvisnosti uspešnosti podjetja od kompetenc
  • analiza potreb podjetij in prodajnih ekip
  • analiza tehnoloških produktov na področju prodaje

Sodelujoči na strani VŠPV: Mag. Janez Kolar, Dr. Lidija Weis

ANALIZA ZRELOSTI UVEDBE PROCESNEGA PRISTOPA V CERTIFICIRANIH PODJETJIH PO STANDARDU ISO 9001

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede, SIQ Ljubljana in Alzit d.o.o.

Vsebina: Sistem kakovosti ISO 9001 in uporaba informacijske tehnologije

Sodelujoči na strani VŠPV: Dr. Milena Alič

ANALIZA RAZVOJA STANDARDA ISO 9001 IN NJEGOVE UPORABE PREKO SPREMLJANJA ODZIVOV UPORABNIKOV V DRUŽBENIH MEDIJIH

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede in Alzit d.o.o.

Vsebina: Namen projekta je bil dobiti širšo sliko o mnenju uporabnikov o spremembah standarda ISO 9001 z izdajo 2015 – v študijske namene in za uporabo v praksi

Sodelujoči na strani VŠPV: Dr. Milena Alič

VLOGA DRUŽBENIH MEDIJEV V TRŽNI PRAKSI IZOBRAŽEVALNIH ORGANIZACIJ IN NJIHOV VPLIV NA VEDENJE PORABNIKOV V PROCESU NAKUPNEGA ODLOČANJA

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede in Arista plus d.o.o.

Vsebina: Namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri študenti v Sloveniji uporabljajo družbena omrežja kot vir informacij za odločanje, kateri samostojni visokošolski zavod v Sloveniji izbrati za nadaljevanje študija

Sodelujoči na strani VŠPV: Dr. Milena Fornazarič, Dr. Lidija Weis, Dr. Julija Lapuh Bele

EKONOMIJA ZASNOVANA NA NEOPREDMETENIH SREDSTVIH IN TRGU DELA

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Digitalizacija v poslu in ekonomiji, inovacije in digitalni marketing so prinesli tisočletne spremembe in novo dobo ekonomije, ki je zasnovana na neopredmetenem premoženju. V tem kontekstu neopredmetenih sredstev je treba gledati na družbo (Industry) 4.0, na posle, inovacije in zakonodajo, ki je povezana z ekonomijo in ekonomsko regulativo nasploh; v tem kontekstu je treba tudi gledati na družbene in spremembe na trgu dela.

Sodelujoči na strani VŠPV: Dr. Neva Maher

evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.