NADALJUJTE NA B2, VISOKI ŠOLI ZA POSLOVNE VEDE

MAGISTERIJ MANAGEMENTA ZA NOVE POSLOVNE PRILOŽNOSTI 

Na podiplomski ravni lahko na b2, Visoki šoli za poslovne vede izberete program Management in informatika. Program druge bolonjske stopnje traja 2 leti. Odlikuje ga interdisciplinarna kombinacija sodobnih poslovnih znanj in znanj s področja informatike. Program s 120 kreditnimi točkami po evropskem sistemu ECTS omogoča mednarodno primerljivost in priznavanje znanj v tujini. 

 

Zakaj izbrati magistrski program managementa in informatike na B2, Visoki šoli za poslovne vede?

  • Ker povečuje konkurenčnost vaših znanj in kompetenc: združevanje naprednih tehnologij in veščin vodenja vas usposablja za vodilne kadre na področju tehnoloških rešitev; 

  • Ker se povezuje z vašim dosedanjim znanjem ter obstoječim ali želenim delom: sistem študija omogoča upoštevanje vaših delovnih področij; sistem priznavanja prehodnih znanj vam zagotavlja, da ne študirate, kar že znate;  

  • Ker ponuja prijazen čas in sistem predavanj: študij poteka po sklopih; sočasno potekata po največ dva predmeta, predavanja so praviloma do 2-krat tedensko, od 17. do 20 ure;

  • Ker omogoča študij na daljavo: po dogovoru lahko del študija in študijskih obveznosti opravite prek digitalnih kanalov; na voljo sta vam študijski portal z e-učilnicami, forumi, vsemi študijskimi gradivi, in mobilna aplikacija za opozorila na vse obveznosti in novosti; 

  • Ker vas obravnavamo osebno: med temeljnimi vrednotami šole je prijaznost! Študenti so obravnavani osebno in imajo podporo strokovnih delavcev šole, ki s stalnimi usmerjanji pomagajo, da študijske obveznosti opravite v predvidenih rokih. Šola zagotavlja tudi dostopnost visokošolskih učiteljev prek forumov in elektronske pošte. 

Upoštevamo vaše individualne potrebe. Presenetite nas z vprašanjem.
 
Izpolnite neobvezno evidenčno prijavo in pričakujte pravočasne informacije o vpisih! 

 

evidenčna prijava - darilo

Vprašanje?
Mi imamo odgovor!

Z veseljem se pogovorimo z vami – pišite nam:

Varnostni preizkus: vnesite znake, ki so na spodnji sliki, v polje pod njo.