PCM - Process Communication Model

PCM - Process Communication Model

PCM - Process Communication Model

04. 04. 2022 - 30. 09. 2023

Ekskluzivno za študentke in študente Visoke šole za poslovne vede: PCM® - najboljši NASA trening na svetu, s katerim boste okrepili veščine osebnostne prožnosti. Model PCM se osredotoča na proces komunikacije, zato pripomore k boljšemu razumevanju in sodelovanju ne glede na starost, področje delovanja, hierarhično lestvico ali kulturno ozadje.

Izboljšajte komunikacijo. Izboljšajte rezultate.

Trenutno najboljši model komunikacije na svetu, certificiran in uporabljen s strani vesoljske agencije NASA za boljše sodelovanje, komuniciranje in vodenje. Rezultati uporabe tega modela v poslovnem svetu v zadnjih letih so izjemni (Apple, Coca-Cola, BMW, Oxford ..).

Metodologija je strogo preizkušena glede zanesljivosti in veljavnosti; in sprejeta kot vodilna metodologija, ki je globoko zakoreninjena v človekovo osebnost. Temelji na znanstvenem, nagrajenem kliničnem odkritju. Pomaga razumeti osnovne motivacijske vzgibe, ki poganjajo človeško vedenje. Hkrati nudi celovit nabor prilagodljivih veščin za vzpostavljanje pozitivnih povezav, obvladovanje konfliktov ter izboljšanje sodelovanja. 

Model, kot edini na svetu vključuje tehnike, ki pomagajo predvideti vzorce stresnega vedenja pri drugih ljudeh. S tem omogoča, da preprečijo morebitne negativne izide in obnovijo zdravo, konstruktivno in uspešno okolje, ki ima za posledico uspešno doseganje zastavljenih ciljev.

Zagotavlja:

 • zanesljivo in potrjeno metodo prepoznavanja in razumevanja edinstvene vedenjske strukture vsakega posameznika, 
 • prepoznavanje razlik v našem lastnem dojemanju sveta ter vpliva teh razlik na naš način sodelovanja,
 • razumevanje vpliva življenjskih dogodkov na našo motivacijo, 
 • predvideti vzorce vedenja, ki jih izvajamo pod stresom in 
 • unikatno spretnost, da svoje vedenje prilagodimo različnim posameznikom.

Več kot 1.4 milijona ljudi iz 53 držav dnevno uporablja omenjene tehnike. Več kot 3000 trenerjev in coachev je certificiranih po celem svetu. Več kot 50 knjig je bilo napisanih na temo Process Communication Modela (PCM®).

Cilj treninga je pokazati zelo uporabne tehnike kako:

 • identificirati najbolj učinkovit način komunikacije 
 • vzpostaviti občutek povezanosti in dobrega sodelovanja z drugimi
 • ugotoviti psihološke potrebe ter motivacijske vzgibe (naše lastne in drugih) 
 • razumeti izvor stresa ter kako se izogniti situacijam in obnašanju, ki vodi h stresu
 • uporabiti primerne tehnike komunikacije za ponovno vzpostavitev ravnovesja
 • bistveno lažje sodelovati z drugimi ljudi

PCM® je koristen na vsakem področju, pri vsakem poklicu, na vsakem delovnem mestu. 

Izkoristite priložnost in povečajte učinkovitost vaše komunikacije. Pridružite se nam. Začenjamo v študijskem letu 2022/23.

Trening bo izvajala mag. Irena Deželak, direktorica, mednarodna predavateljica in poslovni coach