Transnacionalno izobraževanje

Erasmus + 
program

Študentje lahko del študija ali praktičnega usposabljanja
opravite v tujini.

 

 

 

Transnacionalno izobraževanje

VTI – Visokošolsko Transnacionalno Izobraževanje

Ponosni smo, da že od leta 2012 naš dodiplomski študijski program Poslovna informatika izvajamo tudi v tujini.

Na podlagi pogodbe o sodelovanju z Visoko šolo računalništva in komunikacij eMPIRICA izvajamo program Poslovna informatika kot transnacionalno izobraževanje, v katerega so delno vključeni tudi visokošolski učitelji naše visoke šole.

Študentom eMPIRICE v Brčkem v BiH je tako na voljo celoten študijski program v domačem okolju, hkrati pa imajo preko programa Erasmus+ možnost del študijskega programa opraviti na Visoki šoli za poslovne vede.

Po uspešno opravljenih obveznostih študijskega programa v sklopu transnacionalnega izobraževanja študenti pridobijo tudi diplomo Visoke šole za poslovne vede in naziv diplomirani poslovni informatik /diplomirana poslovna informatičarka.

Na ta način si kot šola večamo prepoznavnost tudi na območju Balkana, ki je ciljna regija naše visoke šole in strateških smernic slovenskega visokega šolstva.