Poslovno informacijska konferenca

Pik 2022

Poslovno informacijska konferenca

KONFERENCA ŠTUDENTOV IN ALUMNI KLUBA VŠPV

Naslov: Sodobni pristopi upravljanja in komuniciranja v vidu pospešenega digitalnega razvoja

Konferenca se bo odvijala 29. septembra 2022 v prvem nadstropju Visoke šole za poslovne vede, Tržaška 42, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 16.30.

Letošnja študentsko-alumni konferenca je usmerjena v razumevanje komunikacijskih orodij, managementa in uporabe IKT v današnjem obdobju pospešene digitalizacije.
Epidemija Korona virusa nas je prisilila v digitalizacijo vedno večjega števila procesov. To je vplivalo na vse vidike našega osebnega in profesionalnega življenja. Še posebej je to vplivalo na način, kako komuniciramo, upravljamo procese in kako pri tem uporabljamo IKT. Digitalizacija je že desetletja vodilo razvoja gospodarstva na več področjih, v zadnjih dveh letih pa je zaradi epidemioloških razmer ravno digitalizacija doživela velik pospešek, medtem ko so mnoga ostala področja stagnirala. Iste razmere so prinesle tudi nove izzive, predvsem na področjih komuniciranja, ki se je preselilo v virtualno okolje, hkrati pa tudi managementa, saj so managerji kar naenkrat bili postavljeni pred nove izzive karanten, minimalnih stikov in ostalih epidemioloških ukrepov.

Tekom študentsko-alumni konference bomo sodelujoči študenti, diplomanti in predavatelji skozi prizmo omenjenih dogodkov analizirali pretekle pristope in ponudili pogled naprej. Razpravljali bomo, kateri načini so se oziroma se bodo po končani epidemiji obdržali, kateri novi pristopi so doživeli preboj in na katerih področjih se bomo vrnili v stare tirnice.

PRIJAVE UDELEŽENCEV

Vabljeni, da se na dogodek prijavite (nujna prijava vseh, ki se boste udeležili dogodka – tudi tisti, ki boste aktivno predstavljali prispevke):

Registracija - Vsi udeleženci

Prijave so odprte do 26. septembra 2022 oziroma do zapolnitve mest.


PRIJAVE PRISPEVKOV

Študente in diplomante VŠPV, kot tudi ostale kandidate vabimo, da nam pomagate so-krojiti dogodek. Prijavite svoj prispevek, ki ste ga (ali ga boste) imeli objavljenega v reviji IPR, prijavite pa lahko tudi druge aktualne teme in jih predstavite na konferenci. Predstavitve prispevkov v obliki ppt prezentacij bodo predvidoma trajale 10 minut.

Pretekle izdaje revije IPR:

IPR/LETO 2019/ŠT. 1
IPR/LETO 2020/ŠT. 2
IPR/LETO 2021/ŠT. 3

Vabljeni, da svoj prispevek prijavite (prijave oddate le udeleženci, ki boste predstavljali prispevke):

Prijava prispevka – le aktivni udeleženci

Prispevek lahko prijavite do 31. avgusta 2022. Potrditev prispevka boste prejeli do 5. septembra 2022.


PROGRAM KONFERENCE

Program bo objavljen v začetku septembra 2022.


ORGANIZATORJI DOGODKA

Študentski svet VŠPV:

  • Predsednica: Tina Kramar
  • Podpredsednik: Žiga Novak

Alumni klub VŠPV


KONTAKTIRAJTE NAS:

V primeru vprašanj prosimo, da se obrnete na naslednji kontakt: eecme@vspv.si.