Poslovno informacijska konferenca

Pik 2022

Poslovno informacijska konferenca

KONFERENCA ŠTUDENTOV IN ALUMNI KLUBA VŠPV

Prva PIK KONFERENCA se bo odvijala 29. septembra 2022 v prvem nadstropju Visoke šole za poslovne vede, Tržaška 42, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 16.30.

Letošnja študentsko-alumni konferenca je usmerjena v razumevanje komunikacijskih orodij, managementa in uporabe IKT v današnjem obdobju pospešene digitalizacije.
Epidemija Korona virusa nas je prisilila v digitalizacijo vedno večjega števila procesov. To je vplivalo na vse vidike našega osebnega in profesionalnega življenja. Še posebej je to vplivalo na način, kako komuniciramo, upravljamo procese in kako pri tem uporabljamo IKT. Digitalizacija je že desetletja vodilo razvoja gospodarstva na več področjih, v zadnjih dveh letih pa je zaradi epidemioloških razmer ravno digitalizacija doživela velik pospešek, medtem ko so mnoga ostala področja stagnirala. Iste razmere so prinesle tudi nove izzive, predvsem na področjih komuniciranja, ki se je preselilo v virtualno okolje, hkrati pa tudi managementa, saj so managerji kar naenkrat bili postavljeni pred nove izzive karanten, minimalnih stikov in ostalih epidemioloških ukrepov.

Tekom študentsko-alumni konference bomo sodelujoči študenti, diplomanti in predavatelji skozi prizmo omenjenih dogodkov analizirali pretekle pristope in ponudili pogled naprej. Razpravljali bomo, kateri načini so se oziroma se bodo po končani epidemiji obdržali, kateri novi pristopi so doživeli preboj in na katerih področjih se bomo vrnili v stare tirnice. Naslovili bomo tudi druge aktualne poslovno-informacijske teme, zato ste prav vsi študenti in diplomanti vabljeni k predstavitvam, ki se navezujejo na različne predmete v sklopu vaših študijskih programov. 

PRIJAVE UDELEŽENCEV

Prijave so bile odprte do 26. septembra 2022.

PRIJAVE PRISPEVKOV

Študente in diplomante VŠPV, kot tudi ostale kandidate vabimo, da nam pomagate so-krojiti dogodek. Prijavite svoj prispevek, ki ste ga (ali ga boste) imeli objavljenega v reviji IPR, prijavite pa lahko tudi druge aktualne teme in jih predstavite na konferenci. Predstavitve prispevkov v obliki ppt prezentacij bodo predvidoma trajale 10 minut.

Pretekle izdaje revije IPR:

IPR/LETO 2019/ŠT. 1
IPR/LETO 2020/ŠT. 2
IPR/LETO 2021/ŠT. 3

Prijave aktivnih prispevkov niso več mogoče.


PROGRAM KONFERENCE

Program - Kliknite tukaj


ORGANIZATORJI DOGODKA

Študentski svet VŠPV:

  • Predsednica: Tina Kramar
  • Podpredsednik: Žiga Novak

Alumni klub VŠPV


KONTAKTIRAJTE NAS:

V primeru vprašanj prosimo, da se obrnete na naslednji kontakt: eecme@vspv.si.