Poslovno informacijska konferenca

Pik 2023

Poslovno informacijska konferenca

DRUGA KONFERENCA ŠTUDENTOV IN ALUMNI KLUBA VŠPV

Trajnostna digitalna transformacija organizacij postaja ključnega pomena za konkurenčnost in dolgoročno uspešnost v današnjem poslovnem svetu. Digitalne tehnologije omogočajo boljše sledenje in upravljanje z okoljskimi kazalci ter optimizacijo virov, kar prispeva k trajnostnemu poslovanju. Področje trajnosti in digitalnega razvoja se prepletata tudi pri uvedbi naprednih analitičnih orodij in umetne inteligence, kar pomaga pri sprejemanju ustreznih odločitev za bolj trajnostno usmerjeno poslovanje.

Zato bomo letošnjo Poslovno-informacijsko konferenco vsebinsko usmerili v aktualne trende na področju poslovno-informacijskih ved s poudarkom na uporabni vrednosti digitalnih tehnologij v trajnostno naravnani družbi.

Veselimo se srečanja z vami v četrtek, 21. septembra 2023, ob 16:30 v Predavalnici 1 v prvem nadstropju Visoke šole za poslovne vede, na Tržaški 42 v Ljubljani. 

Na srečanju bomo sodelujoči študenti, diplomanti, pa tudi predavatelji in ostali gostje skozi prizmo trenutnih trendov presojali pretekle in trenutne premike v poslovno-informacijskem svetu in se skupaj ozrli naprej. Naslovili bomo tudi ostale aktualne teme, zato ste prav vsi študenti in diplomanti vabljeni k predstavitvam, ki se navezujejo na različna področja vaših študijskih programov. 

K udeležbi vabimo tako aktivne udeležence, ki boste predstavljali vsebine, kot slušatelje, ki boste s svojimi vprašanji in komentarji prispevali k izmenjavi mnenj in vzajemnemu učenju. 

PRIJAVE UDELEŽENCEV

Vabljeni k prijavi prek spodnjega obrazca (prijava je obvezna za vse udeležence – za slušatelje in aktivne udeležence):

PRIJAVA NI VEČ MOŽNA, VSA MESTA SO ZASEDENA 

REGISTRACIJA PRISPEVKOV – PRIJAVE SO ZAPRTE

Študente in diplomante VŠPV in ostale vabimo k soustvarjanju vsebine dogodka. Prijavite svoj prispevek, ki je bil ali bo v kratkem objavljen v reviji IPR, ali druge aktualne teme, primerne za predstavitev na konferenci. Predstavitve prispevkov v obliki ppt prezentacij bodo predvidoma trajale 15 minut.

Pretekle izdaje revije IPR:

IPR/LETO 2019/ŠT. 1

IPR/LETO 2020/ŠT. 2

IPR/LETO 2021/ŠT. 3

IPR/LETO 2022/ŠT. 4

Prijave aktivnih prispevkov niso več mogoče.


PROGRAM KONFERENCE

Program - kliknite tukaj

Predstavitev govorcev - kliknite tukaj


ORGANIZATORJI DOGODKA

Študentski svet VŠPV:

  • Predsednica: Tina Kramar
  • Podpredsednik: Žiga Novak

Alumni klub VŠPV


KONTAKTIRAJTE NAS:

V primeru vprašanj vas vabimo, da se obrnete na nas prek e-pošte: eecme@vspv.si

Nekaj utrinkov s PIK 2023

PRVA KONFERENCA ŠTUDENTOV IN ALUMNI KLUBA VŠPV

Prva PIK KONFERENCA se bo odvijala 29. septembra 2022 v prvem nadstropju Visoke šole za poslovne vede, Tržaška 42, 1000 Ljubljana s pričetkom ob 16.30.

Letošnja študentsko-alumni konferenca je usmerjena v razumevanje komunikacijskih orodij, managementa in uporabe IKT v današnjem obdobju pospešene digitalizacije.
Epidemija Korona virusa nas je prisilila v digitalizacijo vedno večjega števila procesov. To je vplivalo na vse vidike našega osebnega in profesionalnega življenja. Še posebej je to vplivalo na način, kako komuniciramo, upravljamo procese in kako pri tem uporabljamo IKT. Digitalizacija je že desetletja vodilo razvoja gospodarstva na več področjih, v zadnjih dveh letih pa je zaradi epidemioloških razmer ravno digitalizacija doživela velik pospešek, medtem ko so mnoga ostala področja stagnirala. Iste razmere so prinesle tudi nove izzive, predvsem na področjih komuniciranja, ki se je preselilo v virtualno okolje, hkrati pa tudi managementa, saj so managerji kar naenkrat bili postavljeni pred nove izzive karanten, minimalnih stikov in ostalih epidemioloških ukrepov.

Tekom študentsko-alumni konference bomo sodelujoči študenti, diplomanti in predavatelji skozi prizmo omenjenih dogodkov analizirali pretekle pristope in ponudili pogled naprej. Razpravljali bomo, kateri načini so se oziroma se bodo po končani epidemiji obdržali, kateri novi pristopi so doživeli preboj in na katerih področjih se bomo vrnili v stare tirnice. Naslovili bomo tudi druge aktualne poslovno-informacijske teme, zato ste prav vsi študenti in diplomanti vabljeni k predstavitvam, ki se navezujejo na različne predmete v sklopu vaših študijskih programov. 

PRIJAVE UDELEŽENCEV

Prijave so bile odprte do 26. septembra 2022.

PRIJAVE PRISPEVKOV

Študente in diplomante VŠPV, kot tudi ostale kandidate vabimo, da nam pomagate so-krojiti dogodek. Prijavite svoj prispevek, ki ste ga (ali ga boste) imeli objavljenega v reviji IPR, prijavite pa lahko tudi druge aktualne teme in jih predstavite na konferenci. Predstavitve prispevkov v obliki ppt prezentacij bodo predvidoma trajale 10 minut.

Pretekle izdaje revije IPR:

IPR/LETO 2019/ŠT. 1
IPR/LETO 2020/ŠT. 2
IPR/LETO 2021/ŠT. 3

Prijave aktivnih prispevkov niso več mogoče.


PROGRAM KONFERENCE

Program - Kliknite tukaj


ORGANIZATORJI DOGODKA

Študentski svet VŠPV:

  • Predsednica: Tina Kramar
  • Podpredsednik: Žiga Novak

Alumni klub VŠPV


KONTAKTIRAJTE NAS:

V primeru vprašanj prosimo, da se obrnete na naslednji kontakt: eecme@vspv.si.