Priznavanje znanj

Priznavanje
znanj

Na B2 Visoki šoli za poslovne vede spoštujemo znanje, ki ste ga na želenem področju študija pridobili že pred vpisom.

 

 

Priznavanje znanj

PRIZNAVANJE ZNANJ

Na B2 Visoki šoli za poslovne vede spoštujemo znanje, ki ste ga na želenem področju študija pridobili že pred vpisom. Dokazljiva znanja s predhodnih izobraževanj lahko vplivajo na: 

  • morebitno znižanje šolnine,
  • priznavanje določenega števila kreditnih točk, ki zmanjšajo vaše študijske obveznosti. 

S takšnimi pravili je VŠPV odlična izbira tudi za študente z že dokončanimi ali nedokončanimi predhodnimi višješolskimi ali visokošolskimi izobraževanji. 

Ker za študij ni nikoli prepozno!

Oddajte vlogo

Na komisijo za študijske zadeve lahko vložite vlogo, ki jo utemeljujete s priloženimi verodostojnimi listinami o formalno oz. neformalno pridobljenih znanjih:

  • potrdilo o opravljenih izpitih, ki mu priložite učne načrte, na podlagi katerih preverimo skladnost vsebine in obsega predmeta,
  • potrdila o pridobljenih certifikatih oz. opravljenih preizkusih znanja iz neformalnih izobraževanj (tečaji, seminarji), 
  • potrdilo o opravljenem strokovnem delu (projekt, elaborat, objave, izumi, patenti in druga avtorska dela).

Storite to še pred vpisom!  

Komisija bo vlogo obravnavala v skladu s Pravilnikom o priznanju znanja in spretnosti. Če bodo vaša z listinami dokazljiva znanja: 

  • vsebinsko ustrezala izbranemu študijskemu programu, 
  • po številu ur in opisu znanj vsaj 70-odstotno primerljiva z obsegom in vsebino predmeta na VŠPV, za katerega želite priznavanje znanja, 

vam Komisija lahko prizna določeno študijsko obveznost kot izpolnjeno oz. izpolnjeno v določenem številu kreditnih točk. 

Strošek postopka priznavanja je 30 EUR. Ko se odločite za vpis na VŠPV, se vam ta strošek prizna kot del vpisnine!

Za vsa dodatna pojasnila pokličite Saro, Špelo ali Sanjo v referat za študijske zadeve.

Sara Sluga

01/2444 214 | sara.sluga@vspv.si

Špela Pregl

01/ 2444 209 | spela.pregl@vspv.si

Sanja Delić

01/ 2444 227 | sanja.delic@vspv.si