Zagotavljanje
kakovosti

Prizadevamo si doseči poslovno odličnost.

 

 

Zagotavljanje kakovosti

Z ocenami študentov in delodajalcev

Na B2 Visoki šoli za poslovne vede študentje in zaposleni redno ocenjujemo kakovost in učinkovitost izobraževalnega, raziskovalnega in strokovnega dela na šoli.

Samoevalvacijsko poročilo, ki ovrednoti prednosti, slabosti in priložnost, je osnova za načrtovanje izboljšav in sprememb.

Na B2 VŠPV so hitre izboljšave možne zaradi osebnega odnosa med vsemi sodelujočimi.

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2022/2023

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2021/2022

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO 2020/2021

 

Oprema za sodoben študijski proces

B2 Visoka šola za poslovne vede ima lastne prostore v Ljubljani, na Tržaški cesti 42.

Predavalnice so prijetne in opremljene s sodobno audio-vizualno opremo, računalniške učilnice pa imajo sodobno strojno in programsko opremo za kakovostno izvajanje študija.

Šola ima urejene dostope za invalide.

Študentom prijazen informacijski sistem, dostopen prek spletnih in mobilnih povezav od koderkoli in kadarkoli, vam omogoča dostop do e-gradiv, učenja, informiranja, komuniciranja prek forumov, klepetalnic in osebnih sporočil, prijave na izpite, vpogled v elektronski indeks, ipd.

Šola ima tudi lastno knjižnico z osnovno študijsko literaturo za vsakega študenta.