DRUGE

PUBLIKACIJE 

DRUGE PUBLIKACIJE

ZNANSTVENA MONOGRAFIJA - Strateško trženje v poslovnem okolju

Izdali smo znanstveno monografijo Strateško trženje v poslovnem okolju.

Avtorica monografije je dr. Tina Vukasović, recenzenta pa dr. Gregor Jagodič in dr. Željka Pećanin.

STRATEŠKO TRŽENJE V POSLOVNEM OKOLJU

ŠTUDIJSKO GRADIVO ZA PREDMET TEMELJI ODNOSOV Z JAVNOSTMI - Taktike odnosov z javnostmi

Izdali smo študijsko gradivo za predmet Temelji odnosov z javnostmi, študijski program Trženje in odnosi z javnostmi.

Gradivo je nastalo kot podpora študiju temeljev odnosov z javnostmi, posebej boljšemu prepoznavanju taktik in orodij odnosov z javnostmi, da bi študenti lahko na enem mestu in čim bolj celostno spoznali razmeroma ozko, a zelo pomembno področje odnosov z javnostmi in komuniciranja nasploh.

Avtorica gradiva je mag. Nada Serajnik Sraka, recenzenta pa sta dr. Mitja Vrdelja in Pedja Ašanin Gole.

TAKTIKE ODNOSOV Z JAVNOSTMI

PRIROČNIK ZA VISOKOŠOLSKE UČITELJE: HIBRIDNO IZOBRAŽEVANJE – Zakaj, kaj, kako?

Izdali smo priročnik HIBRIDNO IZOBRAŽEVANJE: Zakaj, kaj, kako? Namenjen je visokošolskim učiteljem, kot podpora razumevanju, kako lahko ustrezno izvajanje hibridnega izobraževanja pripomore k višanju kakovosti študijskega procesa, kaj so njegove značilnosti, kakšne prednosti prinaša in, kako ga lahko v praksi implementirajo.

Avtorici: Katarina Aškerc Zadravec in Julija Lapuh Bele

HIBRIDNO IZOBRAŽEVANJE

5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Organizatorji: Ljubljana School of Business (Slovenia), European Marketing and Management Association (BiH), Faculty of Business, Economics and Law (Montenegro), Izmail State University of Humanities (Ukraine), Agora University of Oradea (Romania).

Vsebina
: Future Challenges of Management


Zbornik EECME - 2023

AIJES SCIENTIFIC JOURNAL

AIJJS SCIENTIFIC JOURNAL

4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Organizatorji: Ljubljana School of Business (Slovenia), European Marketing and Management Association (BiH), Faculty of Business, Economics and Law (Montenegro), State University of Trade and Economics (Ukraine).

Vsebina
: Knowledge Transfer for Sustainable Development in Digital Global Societies

Zbornik EECME - 2022

MONOGRAFIJA: INNOVATIONS FOR ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

V sodelovanju s partnerji iz Ukrajine smo izdali monografijo z naslovom: INNOVATIONS FOR ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: Science, Education And Economics. Predstavlja nabor prispevkov, ki obravnavajo aktualna vprašanja s področja trajnostnega razvoja na področju znanstveno-raziskovalnega dela, ekonomskih vprašanj in izobraževanja.

INNOVATIONS FOR ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SCIENCE, EDUCATION AND ECONOMICS

3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Izvajalci: B2 Visoka šola za poslovne vede, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics in Faculty of Business, Economics and Law, Bar, Montenegro

Vsebina
: Trajnostni razvoj v sodobni družbi znanja

SHS Web of Conferences Journal, Volume 111 (2021)

ZBORNIK EECME

MONOGRAFIJA: SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A MODERN KNOWLEDGE SOCIETY

V sodelovanju s partnerji iz tujine smo izdali monografijo z naslovom: SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A MODERN KNOWLEDGE SOCIETY

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A MODERN KNOWLEDGE SOCIETY

2nd  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Izvajalci: B2 Visoka šola za poslovne vede, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics in College of Computer Science and Business Communications Empirica  (Bosnia and Herzegovina)

Vsebina: Okoljski management in trajnostni gospodarski razvoj

ZBORNIK EECME

WORKSHOP EECME

MONOGRAFIJA: MODERN APPROACHES TO KNOWLEDGE MANAGEMENT DEVELOPMENT

V sodelovanju s partnerji iz tujine smo izdali monografijo z naslovom: MODERN APPROACHES TO KNOWLEDGE MANAGEMENT DEVELOPMENT

MODERN APPROACHES TO KNOWLEDGE MANAGEMENT DEVELOPMENT

 

1st  INTERNATIONAL SYMPOSIUM of INTELLECTUAL ECONOMICS, MANAGEMENT AND EDUCATION
ISIEME, 2019

V sodelovanju z VGTU iz Litve smo organizirali simpozij, na katerem so sodelovali raziskovalci iz Bolgarije, Litve, Ukrajine in Poljske.

ZBORNIK ISIEME, 2019

MONOGRAFIJA: SUSTAINABLE DEVELOPMENT UNDER THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

V sodelovanju s partnerji iz tujine smo izdali monografijo z naslovom: Sustainable development under the conditions of european integration.

Monografija je izšla v dveh delih.

Sustainable development under the conditions of European integration Part I

Sustainable development under the conditions of European integration Part II

1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Izvajalci: B2 Visoka šola za poslovne vede v sodelovanju z Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Vsebina: Uvodna tema mednarodne konference o managementu in ekonomiji je bila namenjena razpravi o pomenu etike v poslovnem svetu.

Zbornik EECME