AIJES REVIJA 

AIJES revija

Znanstvena revija Agora International Journal of Economical Sciences (AIJES), ki izhaja od leta 2007 dalje, je odprto dostopna, recenzirana revija, ki vključuje prispevke z naslednjih znanstvenih področij: splošna ekonomija, management, trženje, turizem, računovodstvo, finance in druga bližnja področja.

Revijo izdajata Agora University of Oradea, Faculty of Economic Sciences (Romunija) in Visoka šola za poslovne vede (Slovenija), ki je soizdajateljica revije od leta 2023 dalje.

Revija AIJES je trenutno indeksirana v naslednjih mednarodnih znanstvenih bazah: DOAJIndex CopernicusScipio. V CNCSIS2011 je uvrščena v kategorijo B+, v  Italian National Agency for the Evaluation of the Academic and Research System (ANVUR) je uvrščena v kategorijo A, področje 13 – ekonomske vede.

Revija AIJES je dostopna na tej povezavi.