Partnerske institucije

 

Partnerske 
institucije

Do medkulturnih kompetenc v različnih državah po svetu.

 

Partnerske institucije

Mednarodni partnerji Visoke šole za poslovne vede

Mednarodna mobilnost je v današnjem času globalizacije čedalje bolj pomembna in prinaša veliko koristi tako institucijam, kot tudi posameznikom. Za študente in predavatelje je to edinstvena izkušnja, saj omogoča neposreden stik s predstavniki drugih narodov in kultur.

V mednarodnem okolju sodelujemo z več visokošolskimi ustanovami.

Ustanove v partnerskih državah (razpis v okviru akcije KA107):

Ustanove v programskih državah (razpis v okviru akcije KA103):

Visoka šola za poslovne vede je član Akademskega konzorcija v okviru EUMMAS European Marketing and Management Association.