Partnerske institucije

 

Partnerske 
institucije

Do medkulturnih kompetenc v različnih državah po svetu.

 

Partnerske institucije

Mednarodni partnerji Visoke šole za poslovne vede

Mednarodna mobilnost je v današnjem času čedalje bolj pomembna in prinaša veliko koristi tako institucijam, kot tudi posameznikom. Za študente in predavatelje je to edinstvena izkušnja, saj omogoča neposreden stik s predstavniki drugih narodov in kultur.

V mednarodnem okolju sodelujemo z več visokošolskimi ustanovami.

Ustanove v partnerskih državah (izven EU):

Ustanove v programskih državah:

B2 Visoka šola za poslovne vede je članica Akademskega konzorcija v okviru EUMMAS European Marketing and Management Association, prav tako smo člani v EAIE.