Karierni
center

Za svojo kariero ste odgovorni sami,
dobre temelje pa postavimo na VŠPV.

 

 

Karierni center

Karierni center

Namen kariernega centra je povezovanje Visoke šole za poslovne vede in njenih študentov z delodajalci. S tem krepimo sodelovanje šole z gospodarstvom in drugimi zaposlovalci ter izboljšujemo študijske programe z namenom povečanja zaposljivosti in zaželenosti diplomantov pri delodajalcih.

Obstoječim in bodočim študentom ter diplomantom nudimo podporo pri študijskem in kariernem odločanju.

 

Potrebujete več informacij?