Organiziranost
Visoke šole za poslovne vede

 

Organiziranost šole

Organiziranost B2 Visoke šole za poslovne vede

 

Upravni odbor

Darko Bele 
doc. dr. Julija Lapuh Bele
Jože Smolnikar

 

Direktor

Darko Bele

Dekan

doc. dr. Lidija Weis

Senat

doc. dr. Lidija Weis, predsednica
doc. dr. Milena Fornazarič
doc. dr. Janez Kolar
doc. dr. Rok Bojanc
Žiga Novak, predstavnik študentov

 

Prodekani

Prodekan za študijske zadeve

doc. dr. Julija Lapuh Bele


Prodekan za kakovost

doc. dr. Katarina Aškerc Zadravec

 

Katedre

Katedra za trženje in management

doc. dr. Milena Fornazarič, predstojnica katedre 
prof. dr. Tina Vukasović, namestnica 

 Katedra za poslovno informatiko

doc. dr. Rok Bojanc, predstojnik katedre 
doc. dr. Julija Lapuh Bele, namestnica 

 

Komisije senata

Komisija za študijske zadeve

doc. dr. Julija Lapuh Bele, predsednica
doc. dr. Rok Bojanc
doc. dr. Lidija Weis
Tjaša Rupnik, predstavnica študentov

Komisija za znanstveno raziskovalno delo

doc. dr. Milena Fornazarič
doc. dr. Denis Tomše
doc. dr. Julija Lapuh Bele
doc. dr. Rok Bojanc
doc. dr. Marjeta Horjak
doc. dr. Tanja Sedej
doc. dr. Katarina Aškerc Zadravec
doc. dr. Lidija Weis

Komisija za kakovost

doc. dr. Katarina Aškerc Zadravec, predsednica
doc. dr. Lidija Weis, podpredsednica
mag. Helena Fortič, članica
Sanja Delić, članica
Aleš Kesar Valenko, predstavnik študentov
Hana Gleščič, predstavnica študentov

Habilitacijska komisija

doc. dr. Julija Lapuh Bele, predsednica
doc. dr. Lidija Weis, članica
doc. dr. Katarina Aškerc Zadravec, članica
doc. dr. Fadil Mušinović, član

Komisija za etiko in integriteto v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi

prof. dr. Tina Vukasović, predsednica 
doc. dr. Milena Fornazarič, namestnica predsednice
doc. dr. Mateja Gorenc, članica
doc. dr. Katarina Aškerc Zadravec, članica

 

Akademski zbor

Predsednica Akademskega zbora je mag. Irena Deželak.

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so zaposleni na VŠPV.

Pri delu Akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov. Predstavnike študentov v Akademskem zboru izvoli Študentski svet. Mandatna doba predstavnikov študentov je eno leto. 

Mandatna doba predsednika Akademskega zbora je dve leti in je lahko po preteku mandata ponovno izvoljen. Akademski zbor se sestane najmanj enkrat letno. Sklic Akademskega zbora lahko predlagajo dekan, Senat, Upravni odbor ali Študentski svet.

 

Študentski svet

Študentski svet sestavljajo študenti B2 Visoke šole za poslovne vede. Glavna funkcija Študentskega sveta je študijska problematika in reševanje težav študentov v okviru študijskega procesa.


Tina Kramar, predsednica študentskega sveta  

Žiga Novak, podpredsednik študentskega sveta


 

Odbor za sodelovanje z gospodarstvom

Predstavniki gospodarstva:

Taja Kuhar, direktorica, Presad, tovarna sadnih izdelkov in pijač, d.o.o.
Mag. Aleksander Mervar, direktor, Eles, d.o.o.
Mag. Nuša Pavlinjek, direktorica, Roto Group, d.o.o.
Mag. Mateja Tišler, kadrovska direktorica, Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Tilen Sotler, direktor, Dewesoft d.o.o.
Jure Marko, managing partner, Mazars d.o.o. 
Mag. Irma Gubanec, članica uprave, Telekom Slovenije d.d.
Mag. Jože Smolič, član uprave, Petrol d.d.
Mag. Nenad Šutanovac, direktor, Združenje za informatiko in telekomunikacije na GZS
Matej Potokar, MBA, direktor, EMMA d.o.o.
David Rozman, MBA, direktor, BizIT d.o.o.

Predstavniki šole:

doc. dr. Lidija Weis, dekanja
doc. dr. Milena Fornazarič, predstojnica Katedre za trženje in management
doc. dr. Rok Bojanc, predstojnik Katedre za poslovno informatiko