Organiziranost
Visoke šole za poslovne vede

 

Organiziranost šole

Organiziranost B2 Visoke šole za poslovne vede

 

Upravni odbor

Darko Bele 
doc. dr. Julija Lapuh Bele
Jože Smolnikar

 

Direktor

Darko Bele

Dekan

dr. Lidija Weis

Senat

dr. Lidija Weis, predsednica
doc. dr. Milena Fornazarič
mag. Janez Kolar
doc. dr. Rok Bojanc
Žiga Novak, predstavnik študentov

 

Prodekani

Prodekan za študijske zadeve

doc. dr. Julija Lapuh Bele


Prodekan za kakovost

dr. Katarina Aškerc Zadravec

 

Katedre

Katedra za trženje in management

Predstojnica katedre doc. dr. Milena Fornazarič

Katedra za poslovno informatiko

Predstojnik katedre doc. dr. Rok Bojanc
Namestnica doc. dr. Julija Lapuh Bele

 

Komisije senata

Študijska komisija

doc. dr. Julija Lapuh Bele, predsednica
doc. dr. Rok Bojanc
dr. Lidija Weis
Grega Merela, predstavnik študentov

Komisija za znanstveno raziskovalno delo

doc. dr. Milena Fornazarič
doc. dr. Helena Povše
doc. dr. Denis Tomše
doc. dr. Julija Lapuh Bele
doc. dr. Rok Bojanc
doc. dr. Marjeta Horjak
doc. dr. Tanja Sedej
dr. Katarina Aškerc Zadravec
dr. Lidija Weis

Komisija za kakovost

dr. Katarina Aškerc Zadravec, predsednica
dr. Lidija Weis
doc. dr. Julija Lapuh Bele
mag. Helena Fortič
Samanta Žužek, predstavnik študentov
Tina Kramar, predstavnik študentov 

Akademski zbor

Predsednica Akademskega zbora je mag. Irena Deželak.

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so zaposleni na VŠPV.

Pri delu Akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov. Predstavnike študentov v Akademskem zboru izvoli Študentski svet. Mandatna doba predstavnikov študentov je eno leto.

Mandatna doba predsednika Akademskega zbora je dve leti in je lahko po preteku mandata ponovno izvoljen. Akademski zbor se sestane najmanj enkrat letno. Sklic Akademskega zbora lahko predlagajo dekan, Senat, Upravni odbor ali Študentski svet.

 

Študentski svet

Študentski svet sestavljajo študenti Visoke šole za poslovne vede. Glavna funkcija Študentskega sveta je študijska problematika in reševanje težav študentov v okviru študijskega procesa.

Tina Kramar, predsednica
Žiga Novak, podpredsednik