Organiziranost
Visoke šole za poslovne vede

 

Organiziranost šole

Organiziranost B2 Visoke šole za poslovne vede

 

Upravni odbor

Darko Bele 
doc. dr. Julija Lapuh Bele
Jože Smolnikar

 

Direktor

Darko Bele

Dekan

doc. dr. Lidija Weis

Senat

doc. dr. Lidija Weis, predsednica
doc. dr. Milena Fornazarič
doc. dr. Janez Kolar
doc. dr. Rok Bojanc
Žiga Novak, predstavnik študentov

 

Prodekani

Prodekan za študijske zadeve

doc. dr. Julija Lapuh Bele


Prodekan za kakovost

doc. dr. Katarina Aškerc Zadravec

 

Katedre

Katedra za trženje in management

Predstojnica katedre doc. dr. Milena Fornazarič

Katedra za poslovno informatiko

Predstojnik katedre doc. dr. Rok Bojanc
Namestnica doc. dr. Julija Lapuh Bele

 

Komisije senata

Študijska komisija

doc. dr. Julija Lapuh Bele, predsednica
doc. dr. Rok Bojanc
doc. dr. Lidija Weis
Eva Zalaznik, predstavnica študentov

Komisija za znanstveno raziskovalno delo

doc. dr. Milena Fornazarič
doc. dr. Helena Povše
doc. dr. Denis Tomše
doc. dr. Julija Lapuh Bele
doc. dr. Rok Bojanc
doc. dr. Marjeta Horjak
doc. dr. Tanja Sedej
doc. dr. Katarina Aškerc Zadravec
doc. dr. Lidija Weis

Komisija za kakovost

doc. dr. Katarina Aškerc Zadravec, predsednica
doc. dr. Lidija Weis, podpredsednica
mag. Helena Fortič, članica
Sanja Delić, član
Tina Kramar, predstavnica študentov
Alenka Martinc, predstavnica študentov

Habilitacijska komisija

 

doc. dr. Julija Lapuh Bele, predsednica
doc. dr. Lidija Weis, član
doc. dr. Katarina Aškerc Zadravec, član
doc. dr. Fadil Mušinović, član

Akademski zbor

Predsednica Akademskega zbora je mag. Irena Deželak.

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in sodelavci, ki so zaposleni na VŠPV.

Pri delu Akademskega zbora sodelujejo predstavniki študentov. Predstavnike študentov v Akademskem zboru izvoli Študentski svet. Mandatna doba predstavnikov študentov je eno leto.

Mandatna doba predsednika Akademskega zbora je dve leti in je lahko po preteku mandata ponovno izvoljen. Akademski zbor se sestane najmanj enkrat letno. Sklic Akademskega zbora lahko predlagajo dekan, Senat, Upravni odbor ali Študentski svet.

 

Študentski svet

Študentski svet sestavljajo študenti Visoke šole za poslovne vede. Glavna funkcija Študentskega sveta je študijska problematika in reševanje težav študentov v okviru študijskega procesa.

Tina Kramar, predsednica
Žiga Novak, podpredsednik

 

Odbor za sodelovanje z gospodarstvom

Predstavniki gospodarstva:

Taja Kuhar, direktorica, Presad, tovarna sadnih izdelkov in pijač, d.o.o.
Mag. Aleksander Mervar, direktor, Eles, d.o.o.
Mag. Nuša Pavlinjek, direktorica, Roto Group, d.o.o.
Mag. Mateja Tišler, kadrovska direktorica, Ljubljanske mlekarne d.o.o.
Tilen Sotler, direktor, Dewesoft d.o.o.
Jure Marko, managing partner, Mazars d.o.o. 
Mag. Irma Gubanec, članica uprave, Telekom Slovenije d.d.
Mag. Jože Smolič, član uprave, Petrol d.d.
Mag. Nenad Šutanovac, direktor, Združenje za informatiko in telekomunikacije na GZS
Matej Potokar, MBA, direktor, EMMA d.o.o.
David Rozman, MBA, direktor, BizIT d.o.o.

Predstavniki šole:

doc. dr. Lidija Weis, dekanja
doc. dr. Milena Fornazarič, predstojnica Katedre za trženje in management
doc. dr. Rok Bojanc, predstojnik Katedre za poslovno informatiko