Projektno-raziskovalno delo

 

Projektno-raziskovalno
delo

Aktivno vključevanje študentov v projektno-raziskovalno delo predavateljev.

 

 

Projektno-raziskovalno delo

Projekti in raziskave v letu 2023/2024

1ST INTERNATIONAL MODERN BUSINESS CONFERENCE (MBC) ON ECONOMICS AND MANAGEMENT

B2 Visoka šola za poslovne vede je soorganizatorica mednarodne konference, ki bo 22. maja 2024 v Beogradu. Cilj konference je združiti raziskovalce in praktike, da predstavijo svoje raziskave ter naslovijo aktualne izzive in trende na področju gospodarstva in managementa.

Osrednja tema letošnje konference je upravljanje digitalnega poslovanja in transformacije. 

V znanstvenem odboru konference sta dekanja naše šole, doc. dr. Lidija Weis in prodekanja, doc. dr. Katarina Aškerc Zadravec.

Več informacij o konferenci je na voljo TUKAJ.

INTERNATIONAL PROJECT WEEK: TRADE AND PROJECT MANAGEMENT BOOTCAMP

Intenzivni enotedenski projektni bootcamp je namenjen domačim in mednarodnim študentom, ki želijo razširiti svoja znanja in izkušnje na področju globalnega trgovanja, upravljanja projektov, dizajn razmišljanja, terenskega raziskovanja in projektnega poročanja. Dogodek bo spodbudil tudi mednarodno izkušnjo udeležencev, medkulturno sodelovanje in izmenjavo idej.

Mednarodni projektni teden se bo odvijal na B2 Visoki šoli za poslovne vede v tednu od 11. do 15. marca 2024, pred tem pa se bomo srečali tudi preko spleta, 8. marca 2024.

V dogodek bo aktivno vključenih več kot 30 študentov iz okoli 10 držav, med drugim iz Nizozemske, Ukrajine, Gruzije, Albanije, Srbije in Bosne, ki bodo skupaj raziskovali aktualne trende in iskali možne rešitve na obravnavanem področju. Svoje idejne predloge bodo predstavili na poslovnem sejmu v petek, 15. marca 2024 v prostorih B2 Visoke šole za poslovne vede, na katerega so vabljeni študentje, diplomanti, zaposleni in predavatelji naše visoke šole, kot tudi ostali zainteresirani.

Mednarodni projektni teden soorganizirata B2 Visoka šola za poslovne vede in NHL Stenden University of Applied Sciences.

Program je na voljo TUKAJ.

VI. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF ECONOMICS AND MANAGEMENT RESEARCHERS (ISCEMR-2024)

Azerbajdžanska prestolnica Baku bo lokacija šeste mednarodne znanstvene konference raziskovalcev s področja ekonomije in managementa (ISCEMR-2024), ki jo pod pokroviteljstvom skupine Pasha Holding organizirajo Azerbajdžanska državna univerza za ekonomijo (UNEC), Heydar Aliyev Center, Mednarodni center za podiplomsko izobraževanje ter  javno združenje Regional development. B2 Visoka šola se konferenci pridružuje v vlogi soorganizatorice.

Konferenca bo od 23. do 26. maja 2024 potekala pod geslom »Unity for a Green World«,  in bo posvečena temi »New Era of Sustainable Development: Green Transformation and Climate Finance«.

V okviru dogodka bodo na konferenci potekale predstavitve, spletne delavnice in panelne razprave v Heydar Aliyev Centru. Raziskovalna dela, ki jih bo pozitivno ocenil znanstveni odbor konference, bodo indeksirana v skoraj 30 globalnih znanstvenih bazah podatkov (Web of Science, Scopus in drugi).

Rok za oddajo prispevkov je 15. aprila 2024. Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani konference www.iscemr.com.

EUMMAS A2S KONFERENCA: GLOBAL SOCIAL AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AND SUSTAINABILITY

 

B2 Visoka šola za poslovne vede je kot članica združenja EUMMAS soorganizatorica konference EUMMAS A2S, ki bo od 22. do 24. maja 2024 potekala v Bukarešti.

Naša dekanja, doc. dr. Lidija Weis, bo s svojim key- note nagovorom otvorila dogodek, organiziran s strani akademskega konzorcija EUMMAS, ki združuje več kot 30 univerz in poslovnih šol in je podprt s strani poslovnega konzorcija EUMMAS.

Osrednja tema letošnjega srečanja bo globalni družbeni in tehnološki ter trajnostni razvoj. Organizirano bo v obliki konference Academe2Society (A2S) EUMMAS Concept (prej A2B), ki jo odlikuje edinstven in inovativen pristop k sodelovanju med akademijo in družbo. Naslov konference je "Navigacija po novih mejah: odgovorno inoviranje, krožno gospodarstvo ter digitalizacija poslovnega in javnega upravnega sektorja v dobi umetne inteligence in velikih podatkov."

Več informacij o konferenci je na voljo TUKAJ. 

DIGITALNA EKONOMIJA IN DIGITALNA DRUŽBA - 6. mednarodna znanstvena konferenca

B2 Visoka šola za poslovne vede sodeluje na konferenci, ki združuje udeležence, povezane z inovativnimi in informacijskimi tehnologijami pri razvoju različnih področij sodobne družbe. Udeleženci bodo imeli priložnost predstaviti svoje izkušnje med plenarno sejo in šestimi sekcijami konference ter sodelovati v razpravah. Prispevki bodo objavljeni v Collective Monograph (elektronska izdaja).

Datum: 9. do 10. april 2024

Jeziki konference: poljski, angleški, ukrajinski

Več informacij je na voljo TUKAJ.

Mednarodna konferenca "DIGITALIZATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVOLUTION IN BUSINESS MANAGEMENT"

Od 18. do 20. aprila 2024 Business School at Azerbaijan State University of Economics in FATER Education and Research Academy of India (FIA) skupaj organizirata Mednarodno konferenco " Digitalization And Artificial Intelligence Revolution In Business Management ", kjer sodeluje tudi B2 Visoka šola za poslovne vede. Znanstvene članke konference, pregledane s strani strokovnjakov, bo objavil Springer, indeksirani bodo v mednarodni znanstveni bazi podatkov SCOPUS. Več informacij o konferenci je na voljo TUKAJ.

II. INTERNATIONAL ECONOMIC CONFERENCE ON REGIONAL DEVELOPMENT - DIGITAL ECONOMY

B2 Visoka šola za poslovne vede so-organizira mednarodno konferenco II. International Economic Conference on Regional development - Digital economy, ki bo od 21. do 23. decembra 2023 v Bakuju, v Azerbajdžanu.

Podrobnosti o konferenci, ki bo potekala v hibridni obliki, so na voljo TUKAJ.

Rok za oddajo prispevkov je 5. december 2023.

Vabljeni k aktivni udeležbi!

PETA IPR REVIJA 

Oktobra 2023 je izšla peta številka Informacijsko poslovne revije Visoke šole za poslovne vede. Vključuje prispevke študentov, ki so nastali kot nadgradnja seminarskih, projektnih in zaključnih nalog na prvo- in drugostopenjskih študijskih programih. 

IPR / LETO 2023 / ŠT. 5

III. INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL ECONOMY: MODERN CHALLENGES AND REAL OPPORTUNITIES

16. in 17. novembra 2023 bo v Bakuju, Azerbaijan, v hibridni obliki potekala mednarodna konferenca III INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL ECONOMY: MODERN CHALLENGES AND REAL OPPORTUNITIES, katere soorganizator je visoka šola za poslovne vede. Po konferenci bodo nekateri prispevki objavljeni v reviji AIJES (https://www.vspv.si/sl/publikacije/aijes-8820), ki jo soizdaja naša visoka šola.

Vabljeni k aktivni udeležbi!

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani konference TUKAJ. 

Projekti in raziskave v letu 2022/2023

5th EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (EECME 2023)

Izvajalci konference so partnerji v Erasmus+ KA107/KA171 projektih: B2 Visoka šola za poslovne vede (Slovenija) v sodelovanju z European Marketing and Management Association; Faculty of Business, Economics and Law (Črna Gora); Izmail State University of Humanities (Ukrajina); Agora University of Oradea (Romunija).

Konferenca je bila izvedena 25. maja 2023 v hibridni obliki, pod naslovom Future Challenges of Management.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani 5. EECME konference.

Objava prispevkov po konferenci:

EECME 2023 PROCEEDINGS

AIJES SCIENTIFIC JOURNAL

AIJJS SCIENTIFIC JOURNAL

 

MEDNARODNI PROJEKT O POSLOVNI AGILNOSTI

Visoka šola za poslovne vede sodeluje v raziskavi, ki poskuša odgovoriti na vprašanje »Ali današnji programi poslovnih šol svoje študente opremljajo s kompetencami, ki so potrebne za uspeh v sodobnem svetu, za katerega so značilni nestanovitnost (volatility), negotovost (uncertainty), kompleksnost (complexity) in dvoumnost (ambiguity) – VUCA

Nosilec projekta je Business Agility Institute. Več o projektu je na voljo TUKAJ.

EDASOL konferenca

9. junija 2023 bo na naši partnerski univerzi Panevropski univerzitet Apeiron v Banja Luki potekala EDASOL konferenca XIII International Scientific Conference on Economic Development and Standard of Living, ki letošnje leto nosi naslov „CIRCULAR ECONOMY AS PART OF THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY“. Visoka šola za poslovne vede je sooroganizatorica dogodka, predstavniki VŠPV pa bodo aktivno vključeni v dogodek.

MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA V TIRANI 

9. junija 2023 bo na partnerski instituciji University Colleague of Business v Tirani potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom THE TREND OF ECONOMIC, TECHNOLOGICAL AND SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT OF THE 21 ST CENTURY. THE CHALLENGES OF THE ACADEMIC-SCIENTIFIC ACTIVITY OF HEI. Soorganizator konference je tudi VŠPV, naši predstavniki pa bodo aktivno vključeni dogodek.

KONFERENCA AIEC 2022

Visoka šola za poslovne vede je ena izmed soorganizatorjev mednarodne konference v sodelovanju s partnersko institucijo Agora University of Oradea iz Romunije. 16th Agora International Economical Conference - AIEC 2022, ki letošnje leto nosi naslov "Competitiveness and Performance in the EU Economy" se bo odvijala 8. in 9. decembra 2022 v Oradei. Po konferenci bodo sprejeti prispevki objavljeni v AGORA International Journal of Economical Sciences.

ČETRTA IPR REVIJA VŠPV

Oktobra 2022 je izšla četrta številka Informacijsko poslovne revije Visoke šole za poslovne vede. Vključuje prispevke študentov, ki so nastali kot nadgradnja seminarskih, projektnih in zaključnih nalog na prvo- in drugostopenjskih študijskih programih.

IPR / LETO 2022 / ŠT. 4

EUMMAS A2S KONFERENCA

Visoka šola za poslovne vede kot članica Akademskega konzorcija EUMMAS soorganizira znanstveno konferenco februarja 2023 v Dubaju.

Dogodek EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability organizira Akademski konzorcij EUMMAS, ki ga sestavlja skoraj 30 univerz in poslovnih šol iz več kot 20 držav. Tema konference EUMMAS 2023, ki jo v Združenih arabskih emiratih – Dubaju gosti Skyline University College (SUC), je Academia, Businesses and Policy Makers in Emerging New World..

Informacije o konferenci so na voljo na tej povezavi: https://conference.eummas.net/dubai2023.

MEDNARODNI PROJEKT 3D-M (Data-Driven Digital Marketing)

Shema: Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)
Vir financiranja: Evropska komisija
Številka projekta: 101082577

Evropska komisija je poleti 2022 odobrila večletni mednarodni projekt 3D-M (Data-Driven Digital Marketing) v sklopu Erasmus KA2 akcije, v katerem sodeluje VŠPV.

Splošni cilji projekta:

 1. oblikovanje inovativnega skupnega magistrskega programa, pri implementaciji katerega sodelujejo visokošolske institucije iz različnih držav EU in držav izven EU;
 2. razvoj dveh specializacij s preostalimi partnerskimi visokošolskimi institucijami iz EU;
 3. kurikulum: razvoj posodobljenega internacionaliziranega kurikuluma in učnih praks na vseh sodelujočih visokošolskih institucijah z sledenjem izmenjavi najboljših učnih praks in izkušenj;
 4. človeški viri: povezovanje najboljšega akademskega osebja na obravnavanem področju ter izmenjava idej in izkušenj znotraj bazena konzorcijskih partnerjev;
 5. fizična mobilnost: možnost študija v vsaj treh različnih državah z namenom združitve strokovnega znanja držav članic konzorcija; v tem kontekstu oblikovanje programa, ki študentom z odličnim akademskim ozadjem daje priložnost, da se študij v različnih družbenih, gospodarskih in kulturnih okoljih;
 6. praktične izkušnje: razvoj industrijskega partnerstva za usposabljanje in pripravništvo v šestih državah;
 7. zagotavljanje kakovosti: razvoj skupnih mehanizmov, povezanih z zagotavljanjem kakovosti, akreditacijo in priznavanjem študijskih obveznosti;
 8. internacionalizacija: sledenje evropskim smernicam zagotavljanja kakovosti skupnih programov ter izvajanje integracije in internacionalizacije znotraj EHEA;
 9. izboljšanje ustreznosti za trg dela s povečano vključenostjo delodajalcev vseh šestih držav.

 

Projektni konzorcij vključuje:

 • partnerske institucije: Business and Technology University, Georgia (koordinator); University of Versailles Saint Quentin-en-Yvelines - IAE, France; Polytechnic Institute of Braganca, Portugal; Cyprus University of Technology, Cyprus;
 • podporne partnerske institucije: Ljubljana School of Business, Slovenia; Union University Belgrade - Belgrade Banking Academy, Serbia;
 • podporno združenje: European Marketing and Management Association – EUMMAS (non-academic partner)

Projekti in raziskave v letu 2021/2022

V sodelovanju s partnerji iz Ukrajine smo izdali monografijo z naslovom: INNOVATIONS FOR ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: Science, Education And Economics. Predstavlja nabor prispevkov, ki obravnavajo aktualna vprašanja s področja trajnostnega razvoja na področju znanstveno-raziskovalnega dela, ekonomskih vprašanj in izobraževanja.

INNOVATIONS FOR ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SCIENCE, EDUCATION AND ECONOMICS

Projekt trajnostno vedenje potrošnic na področju oblačil

Filozofija trajnosti pridobiva na pomenu, saj skuša odgovoriti na vprašanje, kako naj človeštvo napreduje, ne da bi za blaginjo prikrajšali prihodnje generacije. V tej smeri je nastal mednarodni raziskovalni projekt Trajnostno vedenje potrošnic na področju oblačil v okviru akademskega konzorcija EUMMAS (Evropske asociacije za marketing in management).

Ob zavedanju pomena tega področja se je Visoka šola za poslovne vede odločila, da sodeluje v mednarodnem projektu, v katerega so se vključile 4 evropske države (Slovaška, Češka, Litva in Slovenija).

Kontekst in namen

Hitra gospodarska rast in velika, pogosto nepremišljena potrošnja v zadnjih nekaj desetletjih sta povzročili dodatno onesnaževanje okolja, izčrpavanje naravnih virov in podnebne spremembe. Te škodljive učinke netrajnostne potrošnje je mogoče rešiti s spodbujanjem odgovornega vedenja potrošnikov. Za spodbujanje okolju prijazne potrošnje, je potrebno globlje proučiti dejavnike, ki spodbujajo in/ali zavirajo tovrstno nakupno vedenje.

Cilj

Ključni cilj raziskave je preučiti odločanje žensk pri izbiri in nakupu t.i. trajnostnih oblačil, torej oblačil, proizvedenih in/ali pridobljenih na trajnosten način. Raziskava je osredotočena na ženske, rojene med letoma 1945 in 2005.

Vzorec

Načrt je bil zbrati 400 izpolnjenih vprašalnikov; 100 odgovorov vsake od generacij (baby boomerji, generacija X, generacija Y, generacija Z).

Izvedba

Načrtovanje in izvedbo projekta je prevzela doc. dr. Tanja Sedej, predavateljica predmetov s področja marketinga in oglaševanja. K sodelovanju je pritegnila študente, ki so imeli priložnost, da se vključijo in pridobijo izkušnje v mednarodni raziskavi. Interes za sodelovanje v raziskavi je izkazalo 11 študentov iz študijskih programov Management, Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi in Marketing Management).

Rezultati projekta so dostopni tukaj.

VŠPV je soorganizator mednarodne konference, ki jo organizira partnerska institucija Higher School of Security and Economics iz Bolgarije. Konferenca, ki nosi naslov Artificial intelligence in the field of security – advantages and threats, bo potekala 30. septembra 2022 v Plovdivu.

Na naslednjih povezavah najdete uradno VABILO, PRIJAVNICO in SMERNICE za prijavo prispevka.

4th EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (EECME 2022)

Izvajalci so partnerji v Erasmus+ KA107 projektu: B2 Visoka šola za poslovne vede (Slovenija) v sodelovanju z European Marketing and Management Association, Faculty of Business, Economics and Law, Bar (Montenegro) in Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine).

Letošnja mednarodna konferenca, ki se bo odvijala 26. maja 2022 online, nosi naslov Knowledge Transfer for Sustainable Development in Digital Global Societies.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani 4th EECME konference.

Zbornik EECME - 2022

V sodelovanju s partnersko institucijo University College of Business iz Tirane, organiziramo VIII mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Integration of the Higher Education System, Security and Progress towards the EU.

Konferenca bo 3. junija 2022, v sejni sobi stavbe B v kampusu University College of Business v Tirani.

Vabilo k sodelovanju najdete TUKAJ.

EUMMAS A2S Conference on Global Social and Technological Development and Sustainability

Kot člani Akademskega konzorcija v okviru EUMMAS European Marketing and Management Association smo soorganizatorji konference, ki bo potekala od 22. do 25. junija 2022 v Bukarešti (Romunija).

Promocijski plakat

Več o konferenci je dostopno tukaj

Projekti in raziskave v letu 2020/2021

Oktobra 2021 je izšla tretja številka Informacijsko poslovne revije Visoke šole za poslovne vede. Vključuje prispevke študentov, ki so nastali kot nadgradnja seminarskih nalog različnih predmetov predvsem drugostopenjskih študijskih programov.

IPR / LETO 2021 / ŠT. 3

V sodelovanju s partnersko institucijo University College of Business iz Tirane, organiziramo VII mednarodno znanstveno konferenco, ki bo letos v duhu aktualnih razmer.
Konferenca z naslovom "FOCUS ON THE FUTURE - TOGETHER FACING FORWARD ON POST COVID-19 WORLD " bo v mesecu juniju 2021.

Vabilo k sodelovanju najdete TUKAJ.

V mesecu juniju smo v sodelovanju s partnerji iz tujine izdali monografijo z naslovom SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A MODERN KNOWLEDGE SOCIETY.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A MODERN KNOWLEDGE SOCIETY

3RD EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (EECME 2021)

Izvajalci so partnerji v Erasmus+ KA107 projektu: B2 Visoka šola za poslovne vede (Slovenija) v sodelovanju z Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine) in Faculty of Business, Economics and Law, Bar, Montenegro.

Letošnja mednarodna konferenca, ki se je odvijala 28. maja 2021 online, je nosila naslov Sustainable development in a modern knowledge society.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani 3rd EECME konference.

SHS Web of Conferences Journal, Volume 111 (2021)

ZBORNIK EECME

Projekti in raziskave v letu 2019/2020

V mesecu maju smo v sodelovanju s partnerji iz tujine izdali monografijo z naslovom: Modern Approaches to Knowledge Management Development.

Modern Approaches to Knowledge Management Development

Oktobra 2020 je izšla druga številka Informacijsko poslovne revije Visoke šole za poslovne vede. Vključuje prispevke študentov, ki so nastali kot nadgradnja seminarskih nalog različnih predmetov predvsem drugostopenjskih študijskih programov.

IPR / LETO 2020 / ŠT. 2

2ND EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (EECME 2020)

Izvajalci – partnerji v Erasmus+ KA107 projektu: B2 Visoka šola za poslovne vede (Slovenija) v sodelovanju z Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine) in College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA (Bosnia and Herzegovina)

Vsebina: Temeljna tema konference je bila Environmental Management and Sustainable Economic Development. V zadnjih letih se v gospodarstvu vse bolj uveljavlja filozofija ekološkega upravljanja podjetij z vidika vključevanja varstva okolja v temelje delovanja podjetij, na katerih temelji njihov dolgoročni uspeh. Glede na slednje se sprejema nacionalna zakonodaja, podjetja sprejemajo ustrezne predpise, kar se odraža tudi v procesih mednarodne trgovine, inovativnem upravljanju ter delovanju javne uprave in podjetniškem izobraževanju.

V tem kontekstu je konferenca naslovila naslednja področja: i) ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND SOCIAL MARKETING, ii) BUSINESS REGULATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT, iii) INTERNATIONAL TRADE AND INNOVATION MANAGEMENT and iv) PUBLIC ADMINISTRATION AND ENTREPRENEURSHIP EDUCATION.

Zbornik EECME

Workshop EECME

Mlečni izdelki po meri otrok – Po kreativni poti do znanja (PKP)

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Zunanji partnerji: Episcenter, raziskovalne agencija – Igor Oman; Ljubljanske mlekarne – mag. Tina Kumelj

Otroci igrajo pomembno vlogo v potrošniškem vedenju staršev, vendar v nakupnih procesih prepoznavajo le določene elemente kakovosti, največkrat povezane z embalažo in obljubami, ki so jih zaznali v oglaševanju, namenjenim otrokom. Ostalih elementov kakovosti še ne morejo pridobiti, ker ne berejo deklaracij in ne poznajo vpliva sestavin na zdravo prehranjevanje – pri tem imajo glavno vlogo starši. CILJ projekta je: opredelitev dejavnikov odločanja o nakupu mlečnih izdelkov in identifikacija vpliva otrok na nakupne odločitve staršev. Vključuje tri faze: 1) kvalitativna analiza ponudbe mlečnih izdelkov na slovenskem tržišču in opredelitev njihovih ključnih lastnosti za prehrano otrok, 2) anketiranje staršev o uporabi mlečnih izdelkov pri prehrani otrok in fokusna skupina otrok glede dejavnikov, ki vplivajo na njihove želje pri nakupu, 3) izdelava končnega poročila o zasnovi in trženju mlečnih izdelkov kot kakovostnih delov otroške prehrane.

Pedagoški mentorici: dr. Lidija Weis in dr. Julija Lapuh Bele

Študenti: VŠPV, NTF UL, Gea College

Odkrivanje prevar z orodji poslovne inteligence

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede in B2 BI d.o.o.

Vsebina: Sistem poslovnega obveščanja mora uporabnikom zagotavljati vrhunsko uporabniško izkušnjo, biti mora prilagodljiv in temeljiti na zanesljivih podatkih. Uporabnikove zbirke podatkov pogosto niso zanesljive, kar je lahko posledica nekonsistentnih poslovnih procesov, napak pri beleženju podatkov ali prevar. Zato smo se osredotočili na iskanje rešitve, ki na enostaven način pomaga poiskati sporne napake za podrobnejše preverjanje.
Namen projekta je bil z orodjem PowerBI pripraviti rešitev, ki bo s pomočjo Benfordovega zakona določila sporne podatke in jih grafično prikazala.
Cilj projekta je bila priprava rešitve z orodji poslovne inteligence za detekcijo prevar, ki bi notranje revizorje v podjetju usmerila na »problematične« podatke. Revizorji ne morejo pregledati celotne množice podatkov, ki jih letno zberejo ali ustvarijo zaposleni v različnih poslovnih procesih. Zato na osnovi izkušenj ali sumov preverijo le podmnožico podatkov. Cilj rešitve je bil pomagati revizorjem pri zbiri testne podmnožice in uporabiti orodje, ki je sorazmerno enostavno in lahko dostopno.
Za iskanje prevar so priljubljene metode strojnega učenja, vendar se s prevarami lahko uspešno spopademo tudi s preprostejšim orodjem. Pokazali smo, da je Benfordov empirični zakon porazdelitve števk uspešen pokazatelj nepravilnosti v zbirkah podatkov. Z dobrim analitskim orodjem je mogoče poceni izdelati računalniškega pomočnika, ki postane v rokah internih revizorjev močno orožje za odkrivanje prevar.

Sodelujoči na strani B2 BI d.o.o.: mag. Tomaž Dular

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Julija Lapuh Bele, Rok Pirnat, mag., Neža Dimec, mag. in študenti tretjega letnika študijskega programa Poslovna informatika

Vzpostavitev celostne podobe in trženje naravi prijaznih turističnih storitev – Študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK)

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Zunanji partner: MAKROBIOS PANONIJA so.p., Permakulturni center za boljšo kvaliteto življenja in za pot k samozadostnosti, Lucova – Darja Korelc

Zavod MAKROBIOS PANONIJA je socialno podjetje, ki deluje kot alternativa sodobnemu hitremu načinu življenja, ki ne upošteva potreb ljudi, okolja. Deluje okoljsko skoraj brez negativnih posledic oz. brez ogljičnega odtisa: samostojna pridelava hrane in ustvarjanje dobrin v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in z vključevanjem ranljivih skupin. Zavod želi pospeševati turizem z uporabo etnološke in ekološke kulturne dediščine, prispevati k povečanju razvitosti Prekmurja, kreiranju delovnih mest, zmanjšanju izseljevanja in nuditi svetovalno vlogo okoliškim kmetijam. Spodbuja tudi ohranjanje ostalih dobrih rešitev iz preteklosti v smislu trajnosti in reševanja okoljske problematike. NAMEN projekta je vse naštete možnosti oblikovati v produkte, jih predstaviti ciljni publiki in začeti s sistematičnim trženjem za povečanje prepoznavnosti. Projekt zato vključuje naslednje ključne aktivnosti: izdelavo celostne podobe zavoda, oblikovanje trženjskih pristopov in materialov, pripravo strategije za dostop do ciljne javnosti in njeno ozaveščanje z namenom povečanja prepoznavnosti ob hkratnem uspešnem vodenju in realizaciji ciljev projekta.

Pedagoška mentorica: dr. Lidija Weis

Študenti: VŠPV, FDV UL, NTF UL, FSD UL, IAM Inštitut in akademija za multimedije

Finančne prevare in goljufije v digitalni dobi

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Hkrati z rastjo digitalizacije rastejo tudi finančne prevare. Preko interneta na podjetja in posameznike neprestano prežijo prevaranti, ki na različne načine od njih skušajo izvabiti denar. Z razvojem tehnologije in družbe so se spremenile in modernizirale tudi kriminalne dejavnosti.
Namen projekta je bil preučiti poročila organov pregona o kibernetskem kriminalu s finančnimi cilji.
Cilj projekta je bil identificirati različne vrste groženj, ki jih za premoženje posameznikov in organizacij predstavljajo tehnološko podprte kriminalne dejavnosti ter izdelati priporočila, kako se pred njimi ubraniti.
Obravnavali smo tradicionalne kriminalne metode, ki so se prenesle na internet in nove, ki pred internetom in sedanjim razvojem informacijsko komunikacijskih tehnologij niso bile možne. Za kriminalne združbe je preko interneta dosegljiva vsaka pravna ali fizične oseba. Nekatere kibernetske kriminalne združbe so se tako zelo modernizirale, da uporabljajo strojno učenje in druge zelo napredne tehnologije, s čimer otežujejo delo organom pregona in podjetjem uspešno obrambo pred napadi. Pri večini napadov obidejo tehnično zaščito in izkoristijo človeka. Zato je le od osveščenosti, znanja in previdnosti posameznikov odvisno, ali bo napad uspel. Če se hočemo izogniti slabim odločitvam, moramo poznati tveganja. Zato so rezultati projekta koristni tako za posameznike kot za organizacije v katerih so zaposleni.

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Julija Lapuh Bele in študenti prvega letnika programa druge stopnje Management in informatika

Oktobra 2019 je izšla prva številka Informacijsko poslovne revije Visoke šole za poslovne vede. Vključuje prispevke študentov, ki so nastali kot nadgradnja seminarskih nalog različnih predmetov predvsem drugostopenjskih študijskih programov.

IPR / LETO 2019 / ŠT. 1

Optimizacija podatkovnih skladišč za uporabo v SSAS in Power BI

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede in B2 BI d.o.o.

Vsebina: Priprava poročil z orodji poslovnega obveščanja zahteva od izvajalca tehten premislek, kako optimizirati uvoz podatkov in podatkovno skladišče, da bo poročilni sistem čim manjši in s tem bolj odziven.
Namen projekta je bil uporabiti Microsoftovo orodje Power BI, ki ga Gartner prepoznava kot vodilnega v magičnem kvadrantu analitike in BI platform, za optimizacijo podatkovnega skladišča.
Cilj projekta je bil raziskati primernost Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) tabelarnega modela. Zanimalo nas je, kaj vse moramo pred začetkom BI projekta proučiti, da lahko podamo dobro oceno velikosti končnega modela in potrebne strojne opreme, in ali je potrebno poleg velikosti vira spoznati tudi ključe dimenzij in njihovo kardinalnost?
Ugotovili smo, da tip podatkov in kardinalnost mer malo vplivata na velikost analitskega modela. Prav tako dolžina šifer nima pomembnega vpliva na velikost. Dovolj dobra je ocena, da je velikost končnega modela sedem do deset krat manjša od relacijskega vira podatkov.

Sodelujoči na strani B2 BI d.o.o.: mag. Tomaž Dular

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Julija Lapuh Bele, Rok Pirnat, mag., Neža Dimec, mag. in študenti tretjega letnika študijskega programa Poslovna informatika

Projekti in raziskave v letu 2018/2019

1st  INTERNATIONAL SYMPOSIUM of INTELLECTUAL ECONOMICS, MANAGEMENT AND EDUCATION ISIEME, 2019

Izvajalci: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY, LITHUANIAN INSTITUTE OF AGRARIAN ECONOMICS IN VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNE VEDE

V mesecu septembru smo v sodelovanju z VGTU iz Litve organizirali simpozij, na katerem so sodelovali raziskovalci iz Bolgarije, Litve, Ukrajine in Poljske.

ZBORNIK ISIEME, 2019

V mesecu maju smo v sodelovanju s partnerji iz tujine izdali monografijo z naslovom: Sustainable development under the conditions of european integration.

Monografija je izšla v dveh delih.

Sustainable development under the conditions of European integration Part I

Sustainable development under the conditions of European integration Part II

1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Izvajalci: B2 Visoka šola za poslovne vede v sodelovanju z Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Vsebina: Uvodna tema mednarodne konference o managementu in ekonomiji je bila namenjena razpravi o pomenu etike v poslovnem svetu. Okroglo mizo je vodil predsednik komisije za znanstveno raziskovalno delo na VŠPV, dr. Jani Toroš. Z nami so bili ugledni gostje:

 • Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planika
 • Prof. dr. Dean Komel, Filozofska fakulteta in vodja raziskovalnih programov na INR
 • Jure Apih, publicist in nekdanji predsednik uprave časopisne hiše Delo
 • Dušan Snoj, nekdanji urednik edicij Gospodarskega vestnika in nekdanji ambasador v Rusiji

Kaj sploh je etika in kako jo razumemo? Ali imamo v času šolanja in pridobivanja življenjskih izkušenj dovolj formalnih in neformalnih priložnosti spoznati ta pomemben družbeni okvir? Ali smo ga uspeli osvojiti in ga tudi uporabljamo? Posnetek okrogle mize si lahko pogledate tukaj.
V predstavitvenem delu konferenčnih prispevkov smo se osredotočili na raziskovalne, praktične in teoretične perspektive managementa. Dodana vrednost konference je bila izmenjava izkušenj med posamezniki ter predstavitev dobrih praks obravnavanega področja. Konferenco smo zaključili z bogato bero novih znanj in spoznanj.

Zbornik EECME

 

Izzivi uvajanja poslovne inteligence

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede in B2 BI d.o.o.

Vsebina: Zunanji izvajalec BI projekta in/ali podjetje, ki želi s pomočjo podatkovne analitike pridobiti informacije za nenehno optimizacijo in izboljševanje procesov, mora poznati pasti tovrstnih projektov, da se v kateri koli fazi projekta ne zgodi kaj, kar bi lahko vodilo do neuspešne realizacije.
Namen projekta je bil preučiti pomembne razloge za neuspešnost BI projektov in dobre prakse.
Cilj projekta je bil identificirati ključne dejavnike, ki so pomembni za uspešnost BI projekta.
Pridobili smo dragocene izkušnje, s katerimi se lahko izognemo številnim pastem in razlogom za morebitna neskladja med rezultati projekta in pričakovanji naročnika. Dokazali smo pomembnost diagnostike za uspešnost vseh faz BI projekta. Diagnostiki sledi ocena stanja po področjih in predlog ukrepov, ki bi jih bilo potrebno izvršiti še pred začetkom projekta. Za učinkovito in natančno diagnostiko smo oblikovali vprašalnik, s pomočjo katerega preučimo poslovni in tehnološki vidik ter usposobljenost človeških virov.

Sodelujoči na strani B2 BI d.o.o.: mag. Tomaž Dular

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Julija Lapuh Bele, Rok Pirnat, mag., Neža Dimec, mag.

Raba družbenih medijev v tržni praksi zasebnih izobraževalnih organizacij

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Demografske spremembe in širjenje družbenih medijev so zahtevale spremembe pri oblikovanju komunikacijskih strategij za privabljanje potencialnih porabnikov tudi v izobraževalnih institucijah.
Problem obravnavan v tej raziskavi je dejansko potreba po globljem razumevanju uporabe družbenih medijev za učinkovitejše trženje izobraževalnih storitev in uspešnejše privabljanje udeležencev izobraževanja. Namen raziskave je ugotoviti, katere ovire pri implementaciji trženja na družbenih omrežjih morajo zasebne visokošolske ustanove preseči, da bodo uspešno implementirale trženjske strategije na družbenih omrežjih in s tem povečale svojo konkurenčnost?

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Fornazarič, dr. Lidija Weis, študenti študijskega programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Razumevanje dejavnikov, ki povzročajo vpliv otrok v procesu nakupnega odločanja staršev

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Zunanji partnerji: Episcenter, raziskovalne agencija – Igor Oman, Ljubljanske mlekarne – mag. Tina Kumelj

Vsebina: Namen raziskave je ugotoviti v kakšnem obsegu otroci vplivajo na porabo staršev in ali vpliv otrok temelji na določenih demografskih značilnostih.
Kljub temu, da so predhodne raziskave pokazale, da imajo otroci velik vpliv na nakupne odločitve staršev, je za boljše razumevanje vedenja porabnikov potrebno kritično preučiti dejavnike, ki prispevajo k temu vplivu.
Zato je projekt usmerjen v pregled demografskih karakteristik z namenom ugotoviti, ali so te karakteristike povezane z vplivom otrok na nakupne odločitve staršev, kot recimo, ali mlajši starši pogosteje kot starejši starši podležejo vplivu otrok pri nakupnih odločitvah. Med demografske karakteristike vključujemo a) socialno-ekonomski status, b) stopnja izobrazbe staršev, c) spol otroka in d) starost otroka.
Rezultati raziskave lahko služijo vodjem trženja pri razvijanju ciljno usmerjenih oglasnih akcij. Prav tako rezultati raziskave omogočajo razumevaje vpliva otrok na različne skupine staršev, s čimer lahko organizacije razvijajo proizvode namenjene specifičnim trgom.
Raziskava je bogat prispevek k obstoječi literaturi s področja marketinga, ki se nanaša na vpliv otrok pri nakupnih odločitvah staršev.

Sodelujoči na strani VŠPV: izr. prof. dr. Jani Toroš, študenti študijskega programa Marketing Management

Optimalno delovanje zavoda Neptun – študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK)

Zavod Neptun Int, zavod za pomorstvo je zasebni zavod, ustanovljen z namenom delovanja v javnem interesu na področjih pomorstva, Pomorstvo je zelo široka panoga, ki vključuje množico deležnikov, tako na domačem kot na svetovnem tržišču, vendar nekateri ne znajo, nočejo, ne zmorejo ali celo ne smejo sodelovati v javnem interesu. Tako je na primer področje pomorske slovenščine, s katero se ukvarjajo zagrizeni posamezniki, nobena inštitucija pa se noče potruditi, da bi te strokovnjake in njihove izsledke zbrala skupaj. Nadalje vsi opažamo, da je zanimanje za pomorske poklice v upadu, vendar nihče ničesar ne naredi. Zavod ima še več idej, zato bo s pomočjo projekta te ideje oživil in jih s pomočjo sredstev na raznih razpisih tudi uresničil. Končni cilj projekta bo boljše poslovanje zavoda, pridobljeno znanje pa bo koristilo tudi študentom, posebej če bodo po študiju delovali v kakšnem zavodu in bodo z znanjem s tega projekta bolj usposobljeni prevzemati delovne naloge in vodstvene funkcije pri poslovnem in tehnološkem razvoju različnih gospodarskih in drugih organizacij.

Pedagoški mentor: doc. dr. Julija Lapuh Bele

Študenti: VŠPV, MLC fakulteta Ljubljana, UL FF, UL FTP, UP FTŠ

Projekti in raziskave v letu 2017/2018

Grajenje kulture coachinga

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Razvoj vodij in vodstvenih sposobnosti v kontekstu nove kulture in coachinga. Nove zahteve okolja, potrebne smeri razvoja vodje in s tem povezane podrobnosti glede obvladovanja petih ključnih vlog managerja. Prikaz vloge coachinga: na kaj se osredotoča, zakaj in na kakšen način. Zakaj je razvoj voditeljstva s pomočjo coachinga učinkovit in čedalje bolj zaželen. Vodja in njegov coach skupaj obvladujeta osebne, organizacijske in družbene spremembe pri čemer ima coach pod kontrolo svoje metode za vnaprej dogovorjene cilje coachinga. Pri tem so še posebej pomembne metode coacha in njegovo delo kot nadgradnja »varovančevega« znanja, osebnosti in veščin, s katerimi varovanec obvladuje obstoječe aktivnosti.

Sodelujoči na strani VŠPV: izr. prof. dr. Nevenka Maher

Kompetence prodajnikov in vpliv na uspešnost poslovanja

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina:

 • analiza delovnih kompetenc idealnega prodajnika
 • analiza odvisnosti uspešnosti podjetja od kompetenc
 • analiza potreb podjetij in prodajnih ekip
 • analiza tehnoloških produktov na področju prodaje

Sodelujoči na strani VŠPV: mag. Janez Kolar, dr. Lidija Weis

Analiza zrelosti uvedbe procesnega pristopa v certificiranih podjetjih po standardu ISO 9001

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede, SIQ Ljubljana in Alzit d.o.o.

Vsebina: Sistem kakovosti ISO 9001 in uporaba informacijske tehnologije

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Alič

Analiza razvoja standarda ISO 9001 in njegove uporabe preko spremljanja odzivov uporabnikov v družbenih medijih

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede in Alzit d.o.o.

Vsebina: Namen projekta je bil dobiti širšo sliko o mnenju uporabnikov o spremembah standarda ISO 9001 z izdajo 2015 – v študijske namene in za uporabo v praksi

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Alič

Vloga družbenih medijev v tržni praksi izobraževalnih organizacij in njihov vpliv na vedenje porabnikov v procesu nakupnega odločanja

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede in Arista plus d.o.o.

Vsebina: Namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri študenti v Sloveniji uporabljajo družbena omrežja kot vir informacij za odločanje, kateri samostojni visokošolski zavod v Sloveniji izbrati za nadaljevanje študija

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Fornazarič, dr. Lidija Weis, doc. dr. Julija Lapuh Bele

Ekonomija zasnovana na neopredmetenih sredstvih in trgu dela

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Digitalizacija v poslu in ekonomiji, inovacije in digitalni marketing so prinesli tisočletne spremembe in novo dobo ekonomije, ki je zasnovana na neopredmetenem premoženju. V tem kontekstu neopredmetenih sredstev je treba gledati na družbo (Industry) 4.0, na posle, inovacije in zakonodajo, ki je povezana z ekonomijo in ekonomsko regulativo nasploh; v tem kontekstu je treba tudi gledati na družbene spremembe na trgu dela.

Sodelujoči na strani VŠPV: izr. prof. dr. Nevenka Maher