Raziskovalno delo

 

Raziskovalno
delo

Aktivno vključevanje študentov v raziskovalno delo predavateljev.

 

 

Raziskovalno delo

Projekti in raziskave v letu 2020/2021

Oktobra 2021 je izšla tretja številka Informacijsko poslovne revije Visoke šole za poslovne vede. Vključuje prispevke študentov, ki so nastali kot nadgradnja seminarskih nalog različnih predmetov predvsem drugostopenjskih študijskih programov.

IPR / LETO 2021 / ŠT. 3

V sodelovanju s partnersko institucijo University College of Business iz Tirane, organiziramo VII mednarodno znanstveno konferenco, ki bo letos v duhu aktualnih razmer.
Konferenca z naslovom "FOCUS ON THE FUTURE - TOGETHER FACING FORWARD ON POST COVID-19 WORLD " bo v mesecu juniju 2021.

Vabilo k sodelovanju najdete TUKAJ.

V mesecu juniju smo v sodelovanju s partnerji iz tujine izdali monografijo z naslovom SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A MODERN KNOWLEDGE SOCIETY.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A MODERN KNOWLEDGE SOCIETY

3RD EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (EECME 2021)

Izvajalci so partnerji v Erasmus+ KA107 projektu: B2 Visoka šola za poslovne vede (Slovenija) v sodelovanju z Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine) in Faculty of Business, Economics and Law, Bar, Montenegro.

Letošnja mednarodna konferenca, ki se je odvijala 28. maja 2021 online, je nosila naslov Sustainable development in a modern knowledge society.

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani 3rd EECME konference.

SHS Web of Conferences Journal, Volume 111 (2021)

ZBORNIK EECME

Projekti in raziskave v letu 2019/2020

V mesecu maju smo v sodelovanju s partnerji iz tujine izdali monografijo z naslovom: Modern Approaches to Knowledge Management Development.

Modern Approaches to Knowledge Management Development

Oktobra 2020 je izšla druga številka Informacijsko poslovne revije Visoke šole za poslovne vede. Vključuje prispevke študentov, ki so nastali kot nadgradnja seminarskih nalog različnih predmetov predvsem drugostopenjskih študijskih programov.

IPR / LETO 2020 / ŠT. 2

2ND EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS (EECME 2020)

Izvajalci – partnerji v Erasmus+ KA107 projektu: B2 Visoka šola za poslovne vede (Slovenija) v sodelovanju z Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine) in College of Computer Science and Business Communications eMPIRICA (Bosnia and Herzegovina)

Vsebina: Temeljna tema konference je bila Environmental Management and Sustainable Economic Development. V zadnjih letih se v gospodarstvu vse bolj uveljavlja filozofija ekološkega upravljanja podjetij z vidika vključevanja varstva okolja v temelje delovanja podjetij, na katerih temelji njihov dolgoročni uspeh. Glede na slednje se sprejema nacionalna zakonodaja, podjetja sprejemajo ustrezne predpise, kar se odraža tudi v procesih mednarodne trgovine, inovativnem upravljanju ter delovanju javne uprave in podjetniškem izobraževanju.

V tem kontekstu je konferenca naslovila naslednja področja: i) ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND SOCIAL MARKETING, ii) BUSINESS REGULATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT MANAGEMENT, iii) INTERNATIONAL TRADE AND INNOVATION MANAGEMENT and iv) PUBLIC ADMINISTRATION AND ENTREPRENEURSHIP EDUCATION.

Zbornik EECME

Workshop EECME

Mlečni izdelki po meri otrok – Po kreativni poti do znanja (PKP)

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Zunanji partnerji: Episcenter, raziskovalne agencija – Igor Oman; Ljubljanske mlekarne – mag. Tina Kumelj

Otroci igrajo pomembno vlogo v potrošniškem vedenju staršev, vendar v nakupnih procesih prepoznavajo le določene elemente kakovosti, največkrat povezane z embalažo in obljubami, ki so jih zaznali v oglaševanju, namenjenim otrokom. Ostalih elementov kakovosti še ne morejo pridobiti, ker ne berejo deklaracij in ne poznajo vpliva sestavin na zdravo prehranjevanje – pri tem imajo glavno vlogo starši. CILJ projekta je: opredelitev dejavnikov odločanja o nakupu mlečnih izdelkov in identifikacija vpliva otrok na nakupne odločitve staršev. Vključuje tri faze: 1) kvalitativna analiza ponudbe mlečnih izdelkov na slovenskem tržišču in opredelitev njihovih ključnih lastnosti za prehrano otrok, 2) anketiranje staršev o uporabi mlečnih izdelkov pri prehrani otrok in fokusna skupina otrok glede dejavnikov, ki vplivajo na njihove želje pri nakupu, 3) izdelava končnega poročila o zasnovi in trženju mlečnih izdelkov kot kakovostnih delov otroške prehrane.

Pedagoški mentorici: dr. Lidija Weis in dr. Julija Lapuh Bele

Študenti: VŠPV, NTF UL, Gea College

Odkrivanje prevar z orodji poslovne inteligence

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede in B2 BI d.o.o.

Vsebina: Sistem poslovnega obveščanja mora uporabnikom zagotavljati vrhunsko uporabniško izkušnjo, biti mora prilagodljiv in temeljiti na zanesljivih podatkih. Uporabnikove zbirke podatkov pogosto niso zanesljive, kar je lahko posledica nekonsistentnih poslovnih procesov, napak pri beleženju podatkov ali prevar. Zato smo se osredotočili na iskanje rešitve, ki na enostaven način pomaga poiskati sporne napake za podrobnejše preverjanje.
Namen projekta je bil z orodjem PowerBI pripraviti rešitev, ki bo s pomočjo Benfordovega zakona določila sporne podatke in jih grafično prikazala.
Cilj projekta je bila priprava rešitve z orodji poslovne inteligence za detekcijo prevar, ki bi notranje revizorje v podjetju usmerila na »problematične« podatke. Revizorji ne morejo pregledati celotne množice podatkov, ki jih letno zberejo ali ustvarijo zaposleni v različnih poslovnih procesih. Zato na osnovi izkušenj ali sumov preverijo le podmnožico podatkov. Cilj rešitve je bil pomagati revizorjem pri zbiri testne podmnožice in uporabiti orodje, ki je sorazmerno enostavno in lahko dostopno.
Za iskanje prevar so priljubljene metode strojnega učenja, vendar se s prevarami lahko uspešno spopademo tudi s preprostejšim orodjem. Pokazali smo, da je Benfordov empirični zakon porazdelitve števk uspešen pokazatelj nepravilnosti v zbirkah podatkov. Z dobrim analitskim orodjem je mogoče poceni izdelati računalniškega pomočnika, ki postane v rokah internih revizorjev močno orožje za odkrivanje prevar.

Sodelujoči na strani B2 BI d.o.o.: mag. Tomaž Dular

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Julija Lapuh Bele, Rok Pirnat, mag., Neža Dimec, mag. in študenti tretjega letnika študijskega programa Poslovna informatika

Vzpostavitev celostne podobe in trženje naravi prijaznih turističnih storitev – Študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK)

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Zunanji partner: MAKROBIOS PANONIJA so.p., Permakulturni center za boljšo kvaliteto življenja in za pot k samozadostnosti, Lucova – Darja Korelc

Zavod MAKROBIOS PANONIJA je socialno podjetje, ki deluje kot alternativa sodobnemu hitremu načinu življenja, ki ne upošteva potreb ljudi, okolja. Deluje okoljsko skoraj brez negativnih posledic oz. brez ogljičnega odtisa: samostojna pridelava hrane in ustvarjanje dobrin v sodelovanju z okoliškimi prebivalci in z vključevanjem ranljivih skupin. Zavod želi pospeševati turizem z uporabo etnološke in ekološke kulturne dediščine, prispevati k povečanju razvitosti Prekmurja, kreiranju delovnih mest, zmanjšanju izseljevanja in nuditi svetovalno vlogo okoliškim kmetijam. Spodbuja tudi ohranjanje ostalih dobrih rešitev iz preteklosti v smislu trajnosti in reševanja okoljske problematike. NAMEN projekta je vse naštete možnosti oblikovati v produkte, jih predstaviti ciljni publiki in začeti s sistematičnim trženjem za povečanje prepoznavnosti. Projekt zato vključuje naslednje ključne aktivnosti: izdelavo celostne podobe zavoda, oblikovanje trženjskih pristopov in materialov, pripravo strategije za dostop do ciljne javnosti in njeno ozaveščanje z namenom povečanja prepoznavnosti ob hkratnem uspešnem vodenju in realizaciji ciljev projekta.

Pedagoška mentorica: dr. Lidija Weis

Študenti: VŠPV, FDV UL, NTF UL, FSD UL, IAM Inštitut in akademija za multimedije

Finančne prevare in goljufije v digitalni dobi

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Hkrati z rastjo digitalizacije rastejo tudi finančne prevare. Preko interneta na podjetja in posameznike neprestano prežijo prevaranti, ki na različne načine od njih skušajo izvabiti denar. Z razvojem tehnologije in družbe so se spremenile in modernizirale tudi kriminalne dejavnosti.
Namen projekta je bil preučiti poročila organov pregona o kibernetskem kriminalu s finančnimi cilji.
Cilj projekta je bil identificirati različne vrste groženj, ki jih za premoženje posameznikov in organizacij predstavljajo tehnološko podprte kriminalne dejavnosti ter izdelati priporočila, kako se pred njimi ubraniti.
Obravnavali smo tradicionalne kriminalne metode, ki so se prenesle na internet in nove, ki pred internetom in sedanjim razvojem informacijsko komunikacijskih tehnologij niso bile možne. Za kriminalne združbe je preko interneta dosegljiva vsaka pravna ali fizične oseba. Nekatere kibernetske kriminalne združbe so se tako zelo modernizirale, da uporabljajo strojno učenje in druge zelo napredne tehnologije, s čimer otežujejo delo organom pregona in podjetjem uspešno obrambo pred napadi. Pri večini napadov obidejo tehnično zaščito in izkoristijo človeka. Zato je le od osveščenosti, znanja in previdnosti posameznikov odvisno, ali bo napad uspel. Če se hočemo izogniti slabim odločitvam, moramo poznati tveganja. Zato so rezultati projekta koristni tako za posameznike kot za organizacije v katerih so zaposleni.

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Julija Lapuh Bele in študenti prvega letnika programa druge stopnje Management in informatika

Oktobra 2019 je izšla prva številka Informacijsko poslovne revije Visoke šole za poslovne vede. Vključuje prispevke študentov, ki so nastali kot nadgradnja seminarskih nalog različnih predmetov predvsem drugostopenjskih študijskih programov.

IPR / LETO 2019 / ŠT. 1

Optimizacija podatkovnih skladišč za uporabo v SSAS in Power BI

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede in B2 BI d.o.o.

Vsebina: Priprava poročil z orodji poslovnega obveščanja zahteva od izvajalca tehten premislek, kako optimizirati uvoz podatkov in podatkovno skladišče, da bo poročilni sistem čim manjši in s tem bolj odziven.
Namen projekta je bil uporabiti Microsoftovo orodje Power BI, ki ga Gartner prepoznava kot vodilnega v magičnem kvadrantu analitike in BI platform, za optimizacijo podatkovnega skladišča.
Cilj projekta je bil raziskati primernost Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) tabelarnega modela. Zanimalo nas je, kaj vse moramo pred začetkom BI projekta proučiti, da lahko podamo dobro oceno velikosti končnega modela in potrebne strojne opreme, in ali je potrebno poleg velikosti vira spoznati tudi ključe dimenzij in njihovo kardinalnost?
Ugotovili smo, da tip podatkov in kardinalnost mer malo vplivata na velikost analitskega modela. Prav tako dolžina šifer nima pomembnega vpliva na velikost. Dovolj dobra je ocena, da je velikost končnega modela sedem do deset krat manjša od relacijskega vira podatkov.

Sodelujoči na strani B2 BI d.o.o.: mag. Tomaž Dular

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Julija Lapuh Bele, Rok Pirnat, mag., Neža Dimec, mag. in študenti tretjega letnika študijskega programa Poslovna informatika

Projekti in raziskave v letu 2018/2019

1st  INTERNATIONAL SYMPOSIUM of INTELLECTUAL ECONOMICS, MANAGEMENT AND EDUCATION
ISIEME, 2019

Izvajalci: VILNIUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY, LITHUANIAN INSTITUTE OF AGRARIAN ECONOMICS IN VISOKA ŠOLA ZA POSLOVNE VEDE

V mesecu septembru smo v sodelovanju z VGTU iz Litve organizirali simpozij, na katerem so sodelovali raziskovalci iz Bolgarije, Litve, Ukrajine in Poljske.

ZBORNIK ISIEME, 2019

V mesecu maju smo v sodelovanju s partnerji iz tujine izdali monografijo z naslovom: Sustainable development under the conditions of european integration.

Monografija je izšla v dveh delih.

Sustainable development under the conditions of European integration Part I

Sustainable development under the conditions of European integration Part II

1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Izvajalci: B2 Visoka šola za poslovne vede v sodelovanju z Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Vsebina: Uvodna tema mednarodne konference o managementu in ekonomiji je bila namenjena razpravi o pomenu etike v poslovnem svetu. Okroglo mizo je vodil predsednik komisije za znanstveno raziskovalno delo na VŠPV, dr. Jani Toroš. Z nami so bili ugledni gostje:

  • Anka Lipušček Miklavič, direktorica Mlekarne Planika
  • Prof. dr. Dean Komel, Filozofska fakulteta in vodja raziskovalnih programov na INR
  • Jure Apih, publicist in nekdanji predsednik uprave časopisne hiše Delo
  • Dušan Snoj, nekdanji urednik edicij Gospodarskega vestnika in nekdanji ambasador v Rusiji

Kaj sploh je etika in kako jo razumemo? Ali imamo v času šolanja in pridobivanja življenjskih izkušenj dovolj formalnih in neformalnih priložnosti spoznati ta pomemben družbeni okvir? Ali smo ga uspeli osvojiti in ga tudi uporabljamo? Posnetek okrogle mize si lahko pogledate tukaj.
V predstavitvenem delu konferenčnih prispevkov smo se osredotočili na raziskovalne, praktične in teoretične perspektive managementa. Dodana vrednost konference je bila izmenjava izkušenj med posamezniki ter predstavitev dobrih praks obravnavanega področja. Konferenco smo zaključili z bogato bero novih znanj in spoznanj.

Zbornik EECME

 

Izzivi uvajanja poslovne inteligence

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede in B2 BI d.o.o.

Vsebina: Zunanji izvajalec BI projekta in/ali podjetje, ki želi s pomočjo podatkovne analitike pridobiti informacije za nenehno optimizacijo in izboljševanje procesov, mora poznati pasti tovrstnih projektov, da se v kateri koli fazi projekta ne zgodi kaj, kar bi lahko vodilo do neuspešne realizacije.
Namen projekta je bil preučiti pomembne razloge za neuspešnost BI projektov in dobre prakse.
Cilj projekta je bil identificirati ključne dejavnike, ki so pomembni za uspešnost BI projekta.
Pridobili smo dragocene izkušnje, s katerimi se lahko izognemo številnim pastem in razlogom za morebitna neskladja med rezultati projekta in pričakovanji naročnika. Dokazali smo pomembnost diagnostike za uspešnost vseh faz BI projekta. Diagnostiki sledi ocena stanja po področjih in predlog ukrepov, ki bi jih bilo potrebno izvršiti še pred začetkom projekta. Za učinkovito in natančno diagnostiko smo oblikovali vprašalnik, s pomočjo katerega preučimo poslovni in tehnološki vidik ter usposobljenost človeških virov.

Sodelujoči na strani B2 BI d.o.o.: mag. Tomaž Dular

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Julija Lapuh Bele, Rok Pirnat, mag., Neža Dimec, mag.

Raba družbenih medijev v tržni praksi zasebnih izobraževalnih organizacij

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Demografske spremembe in širjenje družbenih medijev so zahtevale spremembe pri oblikovanju komunikacijskih strategij za privabljanje potencialnih porabnikov tudi v izobraževalnih institucijah.
Problem obravnavan v tej raziskavi je dejansko potreba po globljem razumevanju uporabe družbenih medijev za učinkovitejše trženje izobraževalnih storitev in uspešnejše privabljanje udeležencev izobraževanja. Namen raziskave je ugotoviti, katere ovire pri implementaciji trženja na družbenih omrežjih morajo zasebne visokošolske ustanove preseči, da bodo uspešno implementirale trženjske strategije na družbenih omrežjih in s tem povečale svojo konkurenčnost?

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Fornazarič, dr. Lidija Weis, študenti študijskega programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Razumevanje dejavnikov, ki povzročajo vpliv otrok v procesu nakupnega odločanja staršev

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Zunanji partnerji: Episcenter, raziskovalne agencija – Igor Oman, Ljubljanske mlekarne – mag. Tina Kumelj

Vsebina: Namen raziskave je ugotoviti v kakšnem obsegu otroci vplivajo na porabo staršev in ali vpliv otrok temelji na določenih demografskih značilnostih.
Kljub temu, da so predhodne raziskave pokazale, da imajo otroci velik vpliv na nakupne odločitve staršev, je za boljše razumevanje vedenja porabnikov potrebno kritično preučiti dejavnike, ki prispevajo k temu vplivu.
Zato je projekt usmerjen v pregled demografskih karakteristik z namenom ugotoviti, ali so te karakteristike povezane z vplivom otrok na nakupne odločitve staršev, kot recimo, ali mlajši starši pogosteje kot starejši starši podležejo vplivu otrok pri nakupnih odločitvah. Med demografske karakteristike vključujemo a) socialno-ekonomski status, b) stopnja izobrazbe staršev, c) spol otroka in d) starost otroka.
Rezultati raziskave lahko služijo vodjem trženja pri razvijanju ciljno usmerjenih oglasnih akcij. Prav tako rezultati raziskave omogočajo razumevaje vpliva otrok na različne skupine staršev, s čimer lahko organizacije razvijajo proizvode namenjene specifičnim trgom.
Raziskava je bogat prispevek k obstoječi literaturi s področja marketinga, ki se nanaša na vpliv otrok pri nakupnih odločitvah staršev.

Sodelujoči na strani VŠPV: izr. prof. dr. Jani Toroš, študenti študijskega programa Marketing Management

Optimalno delovanje zavoda Neptun – študentski inovativni projekt za družbeno korist (ŠIPK)

Zavod Neptun Int, zavod za pomorstvo je zasebni zavod, ustanovljen z namenom delovanja v javnem interesu na področjih pomorstva, Pomorstvo je zelo široka panoga, ki vključuje množico deležnikov, tako na domačem kot na svetovnem tržišču, vendar nekateri ne znajo, nočejo, ne zmorejo ali celo ne smejo sodelovati v javnem interesu. Tako je na primer področje pomorske slovenščine, s katero se ukvarjajo zagrizeni posamezniki, nobena inštitucija pa se noče potruditi, da bi te strokovnjake in njihove izsledke zbrala skupaj. Nadalje vsi opažamo, da je zanimanje za pomorske poklice v upadu, vendar nihče ničesar ne naredi. Zavod ima še več idej, zato bo s pomočjo projekta te ideje oživil in jih s pomočjo sredstev na raznih razpisih tudi uresničil. Končni cilj projekta bo boljše poslovanje zavoda, pridobljeno znanje pa bo koristilo tudi študentom, posebej če bodo po študiju delovali v kakšnem zavodu in bodo z znanjem s tega projekta bolj usposobljeni prevzemati delovne naloge in vodstvene funkcije pri poslovnem in tehnološkem razvoju različnih gospodarskih in drugih organizacij.

Pedagoški mentor: doc. dr. Julija Lapuh Bele

Študenti: VŠPV, MLC fakulteta Ljubljana, UL FF, UL FTP, UP FTŠ

Projekti in raziskave v letu 2017/2018

Grajenje kulture coachinga

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Razvoj vodij in vodstvenih sposobnosti v kontekstu nove kulture in coachinga. Nove zahteve okolja, potrebne smeri razvoja vodje in s tem povezane podrobnosti glede obvladovanja petih ključnih vlog managerja. Prikaz vloge coachinga: na kaj se osredotoča, zakaj in na kakšen način. Zakaj je razvoj voditeljstva s pomočjo coachinga učinkovit in čedalje bolj zaželen. Vodja in njegov coach skupaj obvladujeta osebne, organizacijske in družbene spremembe pri čemer ima coach pod kontrolo svoje metode za vnaprej dogovorjene cilje coachinga. Pri tem so še posebej pomembne metode coacha in njegovo delo kot nadgradnja »varovančevega« znanja, osebnosti in veščin, s katerimi varovanec obvladuje obstoječe aktivnosti.

Sodelujoči na strani VŠPV: izr. prof. dr. Nevenka Maher

Kompetence prodajnikov in vpliv na uspešnost poslovanja

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina:

  • analiza delovnih kompetenc idealnega prodajnika
  • analiza odvisnosti uspešnosti podjetja od kompetenc
  • analiza potreb podjetij in prodajnih ekip
  • analiza tehnoloških produktov na področju prodaje

Sodelujoči na strani VŠPV: mag. Janez Kolar, dr. Lidija Weis

Analiza zrelosti uvedbe procesnega pristopa v certificiranih podjetjih po standardu ISO 9001

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede, SIQ Ljubljana in Alzit d.o.o.

Vsebina: Sistem kakovosti ISO 9001 in uporaba informacijske tehnologije

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Alič

Analiza razvoja standarda ISO 9001 in njegove uporabe preko spremljanja odzivov uporabnikov v družbenih medijih

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede in Alzit d.o.o.

Vsebina: Namen projekta je bil dobiti širšo sliko o mnenju uporabnikov o spremembah standarda ISO 9001 z izdajo 2015 – v študijske namene in za uporabo v praksi

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Alič

Vloga družbenih medijev v tržni praksi izobraževalnih organizacij in njihov vpliv na vedenje porabnikov v procesu nakupnega odločanja

Izvajalci: Visoka šola za poslovne vede in Arista plus d.o.o.

Vsebina: Namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri študenti v Sloveniji uporabljajo družbena omrežja kot vir informacij za odločanje, kateri samostojni visokošolski zavod v Sloveniji izbrati za nadaljevanje študija

Sodelujoči na strani VŠPV: doc. dr. Milena Fornazarič, dr. Lidija Weis, doc. dr. Julija Lapuh Bele

Ekonomija zasnovana na neopredmetenih sredstvih in trgu dela

Izvajalec: Visoka šola za poslovne vede

Vsebina: Digitalizacija v poslu in ekonomiji, inovacije in digitalni marketing so prinesli tisočletne spremembe in novo dobo ekonomije, ki je zasnovana na neopredmetenem premoženju. V tem kontekstu neopredmetenih sredstev je treba gledati na družbo (Industry) 4.0, na posle, inovacije in zakonodajo, ki je povezana z ekonomijo in ekonomsko regulativo nasploh; v tem kontekstu je treba tudi gledati na družbene spremembe na trgu dela.

Sodelujoči na strani VŠPV: izr. prof. dr. Nevenka Maher