Erasmus+ program

Erasmus + 
program

"Potovanja dajo umu novo moč". Séneka

 

 

 

Erasmus+ program

Neprecenljive medkulturne izkušnje študija in prakse v tujini

Študij v tujini je doživetje, ki je pomembno z vidika usvajanja novih znanj, posebej dragoceno pa je tudi zaradi srečanj z novim okoljem, v katerem lahko krepite svoje medkulturne kompetence. Študentkam in študentom dodiplomskih in podiplomskih programov na naši Visoki šoli v okviru programa Erasmus+, pri katerem sodelujemo s številnimi uglednimi izobraževalnimi institucijami, omogočamo študij v trajanju najmanj 2 in največ 12 mesecev ali praktično usposabljanje v trajanju 2 mesecev na izbrani šoli oz. instituciji v tujini.

Novost so kombinirani intenzivni programi (KIP), ki mednarodno mobilnost približujejo širšemu krogu študentk in študentov, saj so krajši in bolj prilagodljivi, kot siceršnje Erasmus+ študijske mobilnosti. Temeljijo na inovativnih pristopih k učenju in poučevanju, interdisciplinarnem in mednarodnem sodelovanju ter kombinaciji virtualne in fizične mobilnosti. Fizična mobilnost najpogosteje traja 5 dni (do največ 30), virtualna mobilnost pa dopolnuje program s povezovanjem študentov na spletu, kjer simultano delajo na izzivih in nalogah, ki so vključene v program in prispevajo k skupnim, celovitim učnim rezultatom. 

 

Kaj pridobite?

  • brezplačno šolanje v tujini (brez dodatnih stroškov šolnine na tuji instituciji),
  • finančno podporo za stroške bivanja in poti, možnost za prijavo na razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij,
  • priznavanje v tujini opravljenih obveznosti na vašem programu na VŠPV,
  • nova znanja in izkušnje;

Kaj potrebujete?

  • status študenta na naši šoli in urejene finančne obveznosti do šole,
  • opravljen prvi letnik dodiplomskega študija,
  • dokazano znanje angleškega jezika (npr. opravljena matura iz angl. jezika) ali jezika države gostiteljice;

Podrobnosti in pravilniki o programu Erasmus+ so študentom, ki so že vpisani na VŠPV, dostopni na internem študentskem portalu www.e-studij.eu.

Za več informacij o mednarodnih izmenjava sta z veseljem na voljo Špela in Katarina.
 

OID number: E10118970
Erasmus code: SILJUBLJA30
PIC number: 939892365


VŠPV je nosilka univerzitetne listine Erasmus (Erasmus code: SI LJUBLJA30): Erasmus listina (2021-2027)Erasmus listina (2014-2020)

Erasmus Policy Statement 2014-2020

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Špela Pregl

01/ 2444 209 | spela.pregl@vspv.si

Katarina Aškerc Zadravec

01/ 2444 208 | katarina.askerc@vspv.si

Erasmus institucije in projekti

Pri razpisih mednarodnih izmenjav B2 Visoka šola za poslovne vede spoštuje pravila EU in slovenske nacionalne agencije za izvedbo programov Erasmus.

Dodatne informacije o teh projektih so dostopne na:

Študenti imajo v programu Erasmus+ možnost uporabe portala za jezikovno pomoč:

  • Online Linguistic Support Evropske agencije EACEA

 

 

 

Za študente in predavatelje Visoke šole za poslovne vede

Najpomembnejši razpis za mednarodno izmenjavo je interni razpis Visoke šole za poslovne vede za sodelovanje v programu Erasmus+.


Več informacij o razpisih: 
Za vsa dodatna pojasnila pokličite Špelo ali Katarino, v službo za mednarodno sodelovanje VŠPV.

Špela Pregl

01/ 2444 209 | spela.pregl@vspv.si

Katarina Aškerc Zadravec

01/ 2444 208 | katarina.askerc@vspv.si