Erasmus+ program

Erasmus + 
program

"Potovanja dajo umu novo moč". Séneka

 

 

 

Erasmus+ program

Neprecenljive medkulturne izkušnje študija in prakse v tujini

Študij v tujini je doživetje, ki je pomembno z vidika usvajanja novih znanj, posebej dragoceno pa je tudi zaradi srečanj z novim okoljem, v katerem lahko krepite svoje medkulturne kompetence. Študentkam in študentom dodiplomskih in podiplomskih programov na naši Visoki šoli v okviru programa Erasmus+, pri katerem sodelujemo s številnimi uglednimi izobraževalnimi institucijami, omogočamo študij v trajanju najmanj 2 in največ 12 mesecev ali praktično usposabljanje v trajanju 2 mesecev na izbrani šoli oz. instituciji v tujini. Institucije, s katerimi že imamo podpisane sporazume o sodelovanju, so navedene TUKAJ . Če vas zanima študij na kateri od drugih visokošolskih institucij, lahko preverimo možnosti potencialnega sodelovanja. Aktualni razpisi so objavljeni TUKAJ

Novost so kombinirani intenzivni programi (KIP), ki mednarodno mobilnost približujejo širšemu krogu študentk in študentov, saj so krajši in bolj prilagodljivi, kot siceršnje Erasmus+ študijske mobilnosti. Temeljijo na inovativnih pristopih k učenju in poučevanju, interdisciplinarnem in mednarodnem sodelovanju ter kombinaciji virtualne in fizične mobilnosti. Fizična mobilnost najpogosteje traja 5 dni (do največ 30), virtualna mobilnost pa dopolnuje program s povezovanjem študentov na spletu, kjer simultano delajo na izzivih in nalogah, ki so vključene v program in prispevajo k skupnim, celovitim učnim rezultatom. 

 

Kaj pridobite?

  • brezplačno šolanje v tujini (brez dodatnih stroškov šolnine na tuji instituciji),
  • finančno podporo za stroške bivanja in poti, možnost za prijavo na razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij,
  • priznavanje v tujini opravljenih obveznosti na vašem programu na VŠPV,
  • nova znanja in izkušnje;

Kaj potrebujete?

  • status študenta na naši šoli in urejene finančne obveznosti do šole,
  • opravljen prvi letnik dodiplomskega študija,
  • dokazano znanje angleškega jezika (npr. opravljena matura iz angl. jezika) ali jezika države gostiteljice;

Podrobnosti in pravilniki o programu Erasmus+ so študentom, ki so že vpisani na VŠPV, dostopni na internem študentskem portalu www.e-studij.eu.

Za več informacij o mednarodnih izmenjavah sta z veseljem na voljo Špela in Katarina.
 

OID number: E10118970
Erasmus code: SILJUBLJA30
PIC number: 939892365


VŠPV je nosilka univerzitetne listine Erasmus (Erasmus code: SI LJUBLJA30): Erasmus listina (2021-2027)Erasmus listina (2014-2020)

Erasmus Policy Statement 2014-2020

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Špela Pregl

01/ 2444 209 | spela.pregl@vspv.si

Katarina Aškerc Zadravec

01/ 2444 208 | katarina.askerc@vspv.si

Erasmus institucije in projekti

Pri razpisih mednarodnih izmenjav B2 Visoka šola za poslovne vede spoštuje pravila EU in slovenske nacionalne agencije za izvedbo programov Erasmus.

Dodatne informacije o teh projektih so dostopne na:

Študenti imajo v programu Erasmus+ možnost uporabe portala za jezikovno pomoč:

  • Online Linguistic Support Evropske agencije EACEA

 

 

 

Za študente in predavatelje Visoke šole za poslovne vede

Najpomembnejši razpis za mednarodno izmenjavo je interni razpis Visoke šole za poslovne vede za sodelovanje v programu Erasmus+.


Več informacij o razpisih: 
Za vsa dodatna pojasnila pokličite Špelo ali Katarino, v službo za mednarodno sodelovanje VŠPV.

Špela Pregl

01/ 2444 209 | spela.pregl@vspv.si

Katarina Aškerc Zadravec

01/ 2444 208 | katarina.askerc@vspv.si