Erasmus+ program

Erasmus + 
program

Študentje lahko del študija ali praktičnega usposabljanja
opravite v tujini.

 

 

 

Erasmus+ program

Do mednarodnih izkušenj kot študent Visoke šole za poslovne vede

Študentje programov B2 Visoke šole za poslovne vede lahko tudi do 12 mesecev študija ali praktičnega usposabljanja na posamezni stopnji opravite v tujini, na eni od partnerskih institucij, s katero ima VŠPV podpisan sporazum o sodelovanju v programu Erasmus+.

Prednosti:

  • brez plačila stroškov šolnine v tujini,
  • možnost pridobitve finančne pomoči v programu Erasmus+ in
  • priznavanje v tujini opravljenih obveznosti.

V EU program študijske mobilnosti Erasmus+, ki velja za dobo 2014-2020, se lahko prijavite kot študent VŠPV:

  • že po zaključenem prvem letniku dodiplomskega študija;
  • v času, ko ste vpisani na VŠPV in imate status študenta;
  • z dokazilom, da aktivno obvladate angleški jezik ali jezik države gostiteljice.

Podrobnosti in pravilniki o programu Erasmus+ so študentom, ki so že vpisani na VŠPV, dostopni na internem študentskem portalu www.e-studij.eu.

Več informacij o mednarodnih dejavnostih Visoke šole za poslovne vede:
 
Za vsa dodatna pojasnila pokličite Špelo ali Katarino.

OID number: E10118970
Erasmus code: SILJUBLJA30
PIC number: 939892365


VŠPV je nosilka univerzitetne listine Erasmus (Erasmus code: SI LJUBLJA30): Erasmus listina (2021-2027)Erasmus listina (2014-2020)

Erasmus Policy Statement

Špela Pregl

01/ 2444 209 | spela.pregl@vspv.si

Katarina Aškerc Zadravec

01/ 2444 208 | katarina.askerc@vspv.si

Erasmus institucije in projekti

Pri razpisih mednarodnih izmenjav B2 Visoka šola za poslovne vede spoštuje pravila EU in slovenske nacionalne agencije za izvedbo programov Erasmus.

Dodatne informacije o teh projektih so dostopne na:

Študenti imajo v programu Erasmus+ možnost uporabe portala za jezikovno pomoč:

  • Online Linguistic Support Evropske agencije EACEA

 

 

 

Za študente in predavatelje Visoke šole za poslovne vede

Najpomembnejši razpis za mednarodno izmenjavo je interni razpis Visoke šole za poslovne vede za sodelovanje v programu Erasmus+.


Več informacij o razpisih: 
Za vsa dodatna pojasnila pokličite Špelo ali Katarino, v službo za mednarodno sodelovanje VŠPV.

Špela Pregl

01/ 2444 209 | spela.pregl@vspv.si

Katarina Aškerc Zadravec

01/ 2444 208 | katarina.askerc@vspv.si