Obvestila javnosti

Obvestila
javnosti

Pomembne informacije in novosti na enem mestu, da boste pravočasno obveščeni.

 

 

Obvestila javnosti

Datum obvestila: 4. 8. 2023

Posodobljen seznam izbirnih predmetov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Poslovna informatika.

 

V program se vključijo dodatni izbirni predmeti: Internet stvari, Digitalna transformacija in Umetna inteligenca.

Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2023/2024. Prenovljen predmetnik je dostopen tukaj.

Datum obvestila: 4. 8. 2023

Posodobljen seznam izbirnih predmetov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Management.

 

V program se vključi dodatni izbirni predmet Trajnostno podjetniško poslovanje.

 Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2023/2024. Prenovljen predmetnik je dostopen tukaj.

Datum obvestila: 20. 6. 2022

Sprememba v predmetniku študijskega programa prve stopnje Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi.

V programu se po novem predmet Digitalno trženje (DGT) izvaja kot obvezni predmet, ki je na urniku izveden pred predmetom Družbeni mediji in trženje (DMT) kot izbirnim predmetom.

Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2022/2023. Prenovljen predmetnik je dostopen tukaj.

Datum obvestila: 22. 1. 2019

Posodobljen predmetnik študijskega programa prve stopnje Poslovna informatika.

Delno smo prenovili in vsebinsko posodobili predmetnik visokošolskega strokovnega programa Poslovna informatika. Spremembe začnejo veljati v študijskem letu 2019/2020. Prenovljen predmetnik je dostopen tukaj.

Datum obvestila: 29. 11. 2018

Sprememba imena študijskega programa druge stopnje Trženje.

Senat Visoke šole za poslovne vede je na svoji 1. seji študijskega leta 2018/19, dne 29. 11. 2018 sprejel sklep o spremembi imena magistrskega študijskega programa Trženje. Ime magistrskega programa po novem je Marketing management.