Dodatne informacije
in odgovori na vaša vprašanja

 

Pogosta vprašanja

Odgovori na vaša vprašanja

Koliko časa traja študij?

Študij na prvi stopnji traja tri leta, na drugi stopnji pa dve leti. Veliko študentov se k nam vpiše z že opravljenimi obveznostmi z drugih visokošolskih ustanov, ki se pri nas lahko priznajo. Zanje študij organizacijsko prilagodimo tako, da je možno dokončanje prej kot v treh oziroma dveh letih.

Kakšno raven izobrazbe bom pridobil?

Na prvi stopnji boste po slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) pridobili 7. stopnjo izobrazbe, na drugi, magistrski stopnji, pa 8. stopnjo izobrazbe. Po evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) pa boste na prvi stopnji pridobili 6. stopnjo izobrazbe, na drugi, magistrski stopnji, pa 7. stopnjo izobrazbe.

Kdaj se začne novo študijsko leto?

V Sloveniji študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra naslednje leto, kar velja za vse visokošolske instituvije. Organizirana predavanja na naši šoli se začnejo v oktobru in trajajo nekje do sredine meseca junija, temu pa sledijo študijske počitnice do začetka novega študijskega leta.

Ali je možno po diplomiranju nadaljevati s študijem na drugi stopnji?

Diplomanti prvostopenjskih študijskih programov lahko študij nadaljujejo na magistrskih programih. Pogoje za vpis določajo posamezne visokošolske ustanove same. Svetujemo, da pogoje preverite na posamezni visokošolski ustanovi, kjer želite nadaljevati študij, seveda pa študij lahko nadaljujete na magistrskih programih na naši šoli.

Kdaj potekajo predavanja?

Predavanja so vedno med tednom, večinoma dvakrat tedensko v terminu od 17:00 do 20:00 ure, vikendi pa so prosti. Celoletni urnik oz. razpored predavanj in izpitov prejmete že ob začetku študijskega leta, da lahko ustrezno organiziate svoj čas. 

Ali so predavanja obvezna?

V izrednem študiju prisotnost na predavanjih ni obvezna, vam jo pa toplo priporočamo. Predavanja so izrazito praktično usmerjena v uporabno znanje in veščine, ki so ključnega pomena za vašo poklicno uspešnost. Vsega tega zgolj iz knjig ne morete usvojiti. Glede na nabor izvrstnih predavateljev, ki svoja predavanja še dodatno obogatijo z gosti – uglednimi strokovnjaki iz resničnega okolja, bi bilo škoda, da tega ne izkoristite.

Kje izvajate predavanja?

Srečanja, ki potekajo na šoli, so v Ljubljani na sedežu šole, Tržaška cesta 42.

Koliko predmetov je hkrati na urniku?

Večinoma predmeti potekajo zaporedno, tako da predavanjem sledi izpit, prvi rok, nato pa v dveh do štirih tednih še en izpitni rok pri istem predmetu. Temu sledi pričetek novega predmeta.

Kaj vključuje šolnina?

 • predavanja, vaje in konzultacije pri nas na šoli ali prek MS Teams,
 • posnetke srečanj,
 • študijska gradiva,
 • dodatna e-gradiva na portalu,
 • večkratno opravljanje posameznega izpita,
 • enkratno višanje ocene pri predmetu,
 • posvet o pripravi diplomske naloge,
 • vloge za študijsko komisijo,
 • potrdila o šolanju,
 • potrdila o opravljenih študijskih obveznostih,
 • elektronsko prijavo na izpit,
 • uporabo elektronskega indeksa,
 • uporabo šolske knjižnice,
 • informiranje in svetovanje tekom študija,
 • mobilno aplikacijo za obveščanje,
 • obveščanje študentov preko sms,
 • dodatno leto študija - brezplačno,
 • brezplačno članstvo v NUK (Narodna univerzitetna knjižnica),
 • brezplačen Microsoft Office 365 pro plus, ki vsebuje:
  • online različice Office programov,
  • desktop različice Office programov,
  • e-pošta s programom Outlook Online.
 • brezplačen dostop do programa Microsoft Imagine Premium, ki vsebuje:
  • Microsoftove operacijske sisteme,
  • Microsoftova razvojna orodja (Visual Studio),
  • Microsoftove strežnike (SQL Server, SharePoint),
  • Microsoft Azure za študente.

Kakšna je cena študija?

Ker mnogim študentom priznamo že opravljene obveznosti in posledično znižamo šolnino, šolnino izračunamo individualno. Predlagamo vam, da se posvetujete pri naših strokovnih sodelavkah

Šolnino lahko plačujete v mesečnih obrokih brez obresti. Pri plačilu šolnine posameznega letnika študija v enkratnem znesku vam odobrimo 100 EUR popusta. Obročno odplačevanje je ugodnejše od bančnega kredita.

Ali je možno priznavanje že opravljenih obveznosti na drugih višjih ali visokih šolah?

Na Visoki šoli za poslovne vede spoštujemo znanje, ki ste ga na želenem področju študija pridobili že pred vpisom. Dokazljiva znanja s predhodnih izobraževanj lahko vplivajo na morebitno znižanje šolnine in priznavanje določenega števila kreditnih točk, ki zmanjšajo vaše študijske in znižajo vaše finančne obveznosti.

Ali je možno priznavanje neformalno pridobljenih znanj?

Zavedamo se, da ste mnogi tekom dela pridobili veliko znanja in izkušenj. Prav tako ste mnogi, ki ste uspešno pridobili razne certifikate. Če Komisija za študijske zadeve presodi, da se predhodno neformalno pridobljeno znanje ujema s cilji predmeta, se vam obveznosti iz predmeta lahko priznajo kot opravljene.

Kaj še nimam opravljenega praktičnega izobraževanja?

V primeru, ko morate za dokončanje študija opraviti še praktično izobraževanje, vam šola pri tem pomaga z nasveti, informacijami in gradivi. 

V kolikor ste za polni delovni čas redno zaposleni na delovnem mestu, ki se ujema z vašim študijskim programom ali ste na takem delovnem mestu opravili več kot 1500 ur prek študentskega servisa, se vam praktično izobraževanje prizna na podlagi ustrezno pripravljene in predložene vloge.

Ali izvajate študij na daljavo?

Pri nas hibridni študij, kar pomeni, da prav vsa srečanja lahko spremljate na daljavo ali si ogledate posnetke, v približno polovici primerov pa predavatelji srečanja izvajajo na šoli. Tudi za ta srečanja velja, da so dostopna prek MS Teams ali na voljo za ogled nazaj.

Ali imam status študenta?

Tako je, pri nas pridobite status študenta in s tem povezane vse ugodnosti (če ste ob tem redno zaposleni, so ugodnosti omejene).

Ali lahko del študija opravim v tujini?

Študij v tujini omogočamo v okviru Erasmus+ mobilnosti oz. mednarodnih izmenjav. Tako lahko del študijskih obveznosti opravite na kateri od naših partnerskih šol v tujini, pri nas pa vam jih priznamo kot opravljene študijske obveznosti. Na ta način boste pridobili mednarodne izkušnje in kompetence, ki jih delodajalci vse bolj iščejo in cenijo pri svojih zaposlenih.

Kdaj se lahko vpišem?

Študiju se lahko priključite kadar koli. Reden vpis s statusom študenta lahko opravite do 30. 9. za študijsko leto, ki se začne 1. 10. (naslednji dan), sicer pa se lahko študiju priključite tudi s statusom občana,  kadar koli med študijskim letom. Ta status pomeni le, da vam ne pripadajo ugodnosti študentskega statusa, sicer pa lahko normalno sledite predavanjem in opravljate izpite.

Kako poteka vpis?

Vpisne aktivnosti razdelimo na dva dela. Prijava, ki se mora opraviti preko eVš in vpis na šoli. 

NASVET: Pridite k nam osebno in pomagali vam bomo pri izpolnjevanju elektronskega obrazca. To je zagotovilo, da ne bo šlo nič narobe.

POZOR: Izpolnjena EVŠ prijava je pogoj za vpis s statusom. 

Kaj pomeni vaš slogan “najbolj prijazna šola”?

Za vse programe velja, da so prilagojeni tudi študentom z veliko drugimi obveznostmi, ki cenijo v prakso usmerjeno, uporabno znanje. Predavatelji so strokovnjaki iz prakse, opremljeni z najbolj aktualnimi znanji in informacijami, programe pa neprestano usklajujemo s potrebami trga dela, da bi zagotovili čim boljšo zaposljivost naših študentov. Svojo obljubo najbolj prijazne šole uresničujemo tudi tako, da študente podpiramo od prvega dne vse do diplome, tako tiste, ki se k nam prepisujejo iz drugih programov, kot tiste, ki so z nami od začetka študija.   

 • V centru ste študentje. Vse je v okviru danih možnosti prilagojeno vam. Individualni izobraževalni načrt.
 • V Referatu se trudimo, da vam čim bolj olajšamo študij in smo na voljo tako za organizacijo, kot motivacijo. 
 • Vsi strokovni sodelavci delamo v duhu prijaznosti, razumevanja in reševanja stresnih situacij.
 • Odlični profesorji in predavatelji iz prakse, ki znajo poiskati znanje v študentih. Študenti so jih ocenili z oceno 4,6 na lestvici od 1-5.
 • Tudi bolj zahtevni predmeti z veliko praktičnimi primeri dobijo svoj pomen. Študij postane užitek.
 • Finančne ugodnosti: Odlični plačilni pogoji (tudi na več obrokov).
 • V primeru, da ne zaključite študija v predvidenem roku, lahko še eno leto študirate brezplačno.
 • Brezplačno večkratno ponavljanje izpitov.
 • Možnost 'zamrznitve študija'. Za dogovorjeno obdobje lahko prekinete študij in prav tako plačevanje obveznosti, ob tem pa pogodbo o študiju podaljšamo.
 • Brez skritih stroškov; cena študija vam je v celoti znana ob podpisu pogodbe.
 • Sodobna oprema in spletni učni servis.
 • Malo teorije, veliko prakse. V celoti praktično usmerjen študij. Veliko vaj in povezovanja z realnimi primeri iz vsakdanjega poslovnega sveta.
 • Zadovoljni delodajalci, ki cenijo znanja, pridobljena na naši šoli. 
 • Javnoveljavna izobrazba – diploma (v primerjavi z različnimi 'certifikati', ki se jih dobi po različno dolgih tečajih).