Dodatne informacije
in odgovori na vaša vprašanja

 

Pogosta vprašanja

Odgovori na vaša vprašanja

Koliko časa traja študij?

Študij na prvi stopnji traja tri leta, na drugi stopnji pa dve leti. Ker pa veliko študentov prihaja z že opravljenimi obveznostmi na drugih visokošolskih ustanovah, se le-te pri nas lahko priznajo. Posledično vam študij organizacijsko prilagodimo tako, da je možno dokončanje prej kot v treh oziroma dveh letih.

Kakšno raven izobrazbe bom pridobil?

Na prvi stopnji boste po slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK) pridobili 7. stopnjo izobrazbe, na drugi, magistrski stopnji pa 8. stopnjo izobrazbe. Po evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) pa boste na prvi stopnji pridobili 6. stopnjo izobrazbe, na drugi, magistrski stopnji pa 7. stopnjo izobrazbe.

Kdaj se začne novo študijsko leto?

V Sloveniji študijsko leto traja od 1. oktobra do 30. septembra naslednje leto. Vedno je tako. Organizirana predavanja na naši šoli se začnejo v oktobru in trajajo nekje do sredine meseca junija. Potem so poletne počitnice.

Ali je možno po diplomiranju nadaljevati s študijem na drugi stopnji?

Diplomanti prvo-stopenjskih študijskih programov lahko nadaljujete študij na magistrskih programih. Pogoje, pod katerimi se lahko vpišete, določajo posamezne visokošolske ustanove same. Zato vam svetujemo, da pogoje preverite na visokošolski ustanovi, na kateri bi želeli nadaljevati študij. Seveda imate študenti tudi možnost nadaljevanja študija na magistrskih programih na naši Visoki šoli za poslovne vede.

Kdaj potekajo predavanja?

Pri nas so predavanja običajno dvakrat tedensko, v popoldanskem času, med 17:00 in 20:00 uro. Vikendi so vedno prosti. Celoletni urnik dobite ob začetku študijskega leta, da si lahko organizirate svoje obveznosti. O vseh morebitnih spremembah ste vedno pravočasno obveščeni preko mobilne aplikacije ali SMS.

Ali so predavanja obvezna?

V izrednem študiju prisotnost na predavanjih ni obvezna, vam jo pa toplo priporočamo. Predavanja so izrazito praktično usmerjena v uporabno znanje in veščine, ki so ključnega pomena za vašo poklicno uspešnost. Vsega tega zgolj iz knjig ne morete usvojiti. Glede na nabor izvrstnih predavateljev, ki svoja predavanja še dodatno obogatijo z gosti – uglednimi strokovnjaki iz realnega okolja, bi bilo škoda, da tega ne izkoristite.

Kje izvajate predavanja?

Predavanja so v Ljubljani na sedežu šole, Tržaška cesta 42.

Koliko predmetov je naenkrat na urniku?

Hkrati poslušate le en predmet, sledi izpit in nato nadaljujete z novim predmetom. Po končanih predavanjih je vedno prvi izpitni rok in v naslednjih štirinajstih dnevih še drugi izpitni rok.

Kaj vključuje šolnina?

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • študijska gradiva,
 • dodatna e-gradiva na portalu,
 • večkratno opravljanje posameznega izpita,
 • enkratno višanje ocene pri predmetu,
 • posvet o pripravi diplomske naloge,
 • vloge za študijsko komisijo,
 • potrdila o šolanju,
 • potrdila o opravljenih študijskih obveznostih,
 • elektronsko prijavo na izpit,
 • uporabo elektronskega indeksa,
 • uporabo šolske knjižnice,
 • informiranje in svetovanje tekom študija,
 • mobilno aplikacijo za obveščanje,
 • obveščanje študentov preko sms,
 • dodatno leto študija - brezplačno,
 • brezplačno članstvo v NUK (Narodna univerzitetna knjižnica),
 • brezplačen Microsoft Office 365 pro plus, ki vsebuje:
  • online različice Office programov,
  • desktop različice Office programov,
  • e-pošta s programom Outlook Online.
 • brezplačen dostop do programa Microsoft Imagine Premium, ki vsebuje:
  • Microsoftove operacijske sisteme,
  • Microsoftova razvojna orodja (Visual Studio),
  • Microsoftove strežnike (SQL Server, SharePoint),
  • Microsoft Azure za študente.

Koliko stane študij?

Šolnino lahko plačujete v mesečnih obrokih brez obresti. Pri plačilu šolnine posameznega letnika študija v enkratnem znesku vam odobrimo 100 EUR popusta. Obročno odplačevanje je ugodnejše od bančnega kredita. Višina mesečnega obroka je fiksna.

Ker pa vam lahko priznamo že opravljene obveznosti na drugih šolah in posledično znižamo šolnino, šolnino izračunamo individualno. Predlagamo vam, da se posvetujete pri naših strokovnih sodelavkah.

Ali je možno priznavanje že opravljenih obveznosti na drugih višjih ali visokih šolah?

Na Visoki šoli za poslovne vede spoštujemo znanje, ki ste ga na želenem področju študija pridobili že pred vpisom. Dokazljiva znanja s predhodnih izobraževanj ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj lahko vplivajo na morebitno znižanje šolnine in priznavanje določenega števila kreditnih točk, ki zmanjšajo vaše študijske obveznosti oz. obveznosti praktičnega usposabljanja.

Ali je možno priznavanje neformalno pridobljenih znanj?

Zavedamo se, da ste mnogi tekom dela pridobili veliko znanja in izkušenj. Prav tako ste mnogi, ki ste uspešno pridobili razne certifikate. Če komisija ugotovi, da se predhodno neformalno pridobljeno znanje ujema s cilji predmeta, se vam obveznosti iz predmeta lahko priznajo kot opravljene.

Kaj če nimam opravljenega praktičnega izobraževanja?

V primeru, ko morate za dokončanje študija opraviti še praktično izobraževanje, vam šola pri tem pomaga z nasveti, informacijami in gradivi. Delodajalca, pri kateremu boste opravljali praktično izobraževanje si izberete sami, ali pa vam ga ponudi šola.

V kolikor pa imate eno leto ustreznih delovnih izkušenj, se vam praktično izobraževanje prizna.

Ali izvajate študij na daljavo?

Pri nas izvajamo elektronsko podprto izobraževanje. Študija na daljavo, v obliki, da vam nikoli ne bi bilo treba priti v šolo, ne izvajamo. So vam pa na voljo elektronska gradiva za študij in forumi na internem portalu šole, preko katerega ste ves čas študija povezani s šolo, svojimi sošolci in predavatelji, ki smo vam ves čas študija v podporo.

Ali imam status študenta?

Z vpisom pridobite status študenta in s tem povezane vse ugodnosti.

Ali lahko del študija opravim v tujini?

Seveda. Del študijskih obveznosti lahko opravite na katerikoli naši partnerski šoli v tujini, pri nas pa vam jih priznamo kot opravljene študijske obveznosti. Na ta način boste pridobili mednarodne izkušnje in kompetence, ki jih delodajalci vedno bolj iščejo in cenijo pri svojih zaposlenih.

Kdaj se lahko vpišem?

Vpisne aktivnosti razdelimo na dva dela. Prijava, ki se mora opraviti preko eVš in vpis na šoli. Najprej se morate prijaviti. To lahko storite na dva načina: s kvalificiranim digitalnim potrdilom preko eVŠ. Enostavno sledite navodilom obrazca.

Če tega nimate, si boste ob vstopu v eVŠ izmislili uporabniško ime in geslo in izpolnili obrazec po navodilih. A previdno, na koncu morate obrazec natisniti in podpisati ter ga skupaj z dokazili o zaključeni izobrazbi poslati priporočeno k nam na šolo.

NASVET: Pridite k nam osebno in pomagali vam bomo pri izpolnjevanju elektronskega obrazca. To je zagotovilo, da ne bo šlo nič narobe.

Vsi, ki se boste prijavili, boste na podlagi oddane elektronske prijavnice po elektrosnki pošti prejeli vabilo.

POZOR: Vpis bo možen le za tiste, ki boste predhodno oddali elektronsko prijavnico.
O datumih za prijavo ste redno obveščeni na naši spletni strani.

Kaj pomeni vaš slogan “najbolj prijazna šola”?

 • V centru ste vi - študent. Vse je v okviru danih možnosti prilagojeno vam. Individualni izobraževalni načrt.
 • V referatu vas poznamo po imenu, niste številka. Ni uradnih ur, vedno nas lahko pokličete ali pridete osebno in ste dobrodošli.
 • Vsi strokovni sodelavci delamo v duhu prijaznosti, razumevanja in reševanja stresnih situacij.
 • Odlični profesorji in predavatelji iz prakse, ki znajo poiskati znanje v študentih. Študenti so jih ocenili z oceno 4,6 na lestvici od 1-5.
 • Strah pred šolo in profesorji je preteklost. 'Težji' predmeti dobijo svoj pomen. Študij postane užitek.
 • Finančne ugodnosti: Odlični plačilni pogoji (tudi na več obrokov).
 • V primeru, da ne zaključite študija v predvidenem roku, lahko še eno leto študirate brezplačno.
 • Brezplačno, večkratno ponavljanje izpitov.
 • Možnost 'zamrznitve študija'. Za neko obdobje lahko prekinete študij in prav tako plačevanje obveznosti.
 • Brez skritih stroškov; cena študija vam je v celoti znana ob podpisu pogodbe.
 • Sodobna oprema in spletni učni servis.
 • Malo teorije, veliko prakse. V celoti praktično usmerjen študij. Veliko vaj in povezovanja z realnimi primeri iz vsakdanjega poslovnega sveta.
 • Zadovoljni delodajalci.
 • Javnoveljavna izobrazba – diploma (v primerjavi z različnimi 'certifikati', ki se jih dobi po različno dolgih tečajih).