Poslanstvo 
in vizija

Prizadevamo si doseči poslovno odličnost. Kakovostna izobraževanja za potrebe širšega družbeno ekonomskega okolja.

 

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Zagotavljamo trajnostne razvojne rešitve s pomočjo kakovostnega izobraževanja za potrebe širšega družbeno ekonomskega okolja. Naša osnovna naloga je izobraziti kader, ki bo poslovno uspešen in visoko zaposljiv. Uresničujemo jo s ponudbo uporabnih študijskih programov, ob-študijskimi dejavnostmi in na študenta osredotočenim izobraževanjem.

Vizija

Do leta 2028 bomo postali mednarodno prepoznavna visoka šola na področju poslovnih ved.

Strateški cilji

  • Visoka zaposljivost diplomantov
  • Razvoj in vključevanje inovativnih metod učenja, ki omogočajo hitrejše pridobivanje kompetenc
  • Razvoj novih študijskih programov in programov usposabljanja za prihodnje potrebe gospodarstva
  • Aktivno mednarodno sodelovanje
  • Prepoznavnost in ugled VŠPV v širšem družbeno ekonomskem okolju