Poslanstvo 
in vizija

Prizadevamo si doseči poslovno odličnost. Kakovostna izobraževanja za potrebe širšega družbeno ekonomskega okolja.

 

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Verjamemo, da je izobraževanje ključno za osebno in poklicno rast ter razvoj posameznika, zato spodbujamo in podpiramo predvsem že zaposlene posameznike v njihovem prizadevanju za dvig izobrazbe in osebno rast. Zagotavljamo relevantne študijske programe in na študentove potrebe osredotočeno izobraževanje, ki omogoča pridobivanje uporabnih znanj, veščin in kompetenc, potrebnih za uspešno delovanje v sodobnem poslovnem okolju. Spodbujamo kulturo vseživljenjskega učenja in izobraževanja ter poudarjamo pomen stalnega razvoja in prilagajanja spreminjajočim se potrebam trga dela. Naš cilj je opolnomočiti posameznike, da postanejo samozavestni, uspešni in inovativni v svojih karierah ter prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe.

Vizija

Želimo postati prva izbira za vse posameznike, ki želijo nadgraditi svoje znanje in veščine, ter slediti sodobnim trendom in tehnologijam v poslovnem svetu. S stalnim poudarkom na kakovosti, prilagodljivosti in strokovnosti želimo biti prepoznani kot nepogrešljiv partner v osebnem in poklicnem razvoju vsakega posameznika, ki stremi k napredku in uspehu v poslovnem svetu.

Strateški cilji

  • Visoka zaposljivost diplomantov
  • Razvoj in vključevanje inovativnih metod učenja, ki omogočajo hitrejše pridobivanje kompetenc
  • Razvoj novih študijskih programov in programov usposabljanja za prihodnje potrebe gospodarstva
  • Aktivno mednarodno sodelovanje
  • Prepoznavnost in ugled B2 VŠPV v širšem družbeno ekonomskem okolju