Razpisi

Razpisi za mobilnost Erasmus +

Razpis je objavljen vsako študijsko leto, predvidoma januarja.

 

 

 

 

Razpisi

Za študente in predavatelje Visoke šole za poslovne vede

Najpomembnejši razpis za mednarodno izmenjavo je interni razpis Visoke šole za poslovne vede za sodelovanje v programu Erasmus+.

Razpis VŠPV za mobilnost študentov in predavateljev v program Erasmus+ je objavljen vsako študijsko leto, predvidoma januarja.

Vsi aktualni razpisi so dostopni na internem študentskem portalu www.e-studij.eu.

Več informacij o razpisih:

Za vsa dodatna pojasnila pokličite Brigito, v službo za mednarodno sodelovanje VŠPV.

Brigita Rajter

02/ 2345 286 | brigita.rajter@b2.eu