Razpisi

Razpisi za mobilnost Erasmus +

Razpis je objavljen vsako študijsko leto, predvidoma januarja.

 

 

 

 

Razpisi

Za študente in predavatelje Visoke šole za poslovne vede

Najpomembnejši razpis za mednarodno izmenjavo je interni razpis Visoke šole za poslovne vede za sodelovanje v programu Erasmus+.


Razpisi Erasmus+ 2019

Razpis za osebje Erasmus+ 2019 KA107

Prijavnica osebje


Razpis za študente Erasmus+ 2019 KA107

Prijavnica študenti

 

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

 

 

Več informacij o razpisih:

Za vsa dodatna pojasnila pokličite Brigito, v službo za mednarodno sodelovanje VŠPV.

Brigita Rajter

02/ 2345 286 | brigita.rajter@b2.eu