Mednarodno sodelovanje

 

Mednarodno
sodelovanje

Nihče ne more izkusiti sveta namesto nas, zato študente spodbujamo in podpiramo pri pridobivanju študijskih in življenjskih izkušenj ob vključevanju v mednarodno okolje.

 

 

Mednarodno sodelovanje

Krepite kompetence delovanja v mednarodnem okolju

Na Visoki šoli za poslovne vede vemo, so medkulturne kompetence ključne za zaposljivost v mednarodnih okoljih. Zato za študente organiziramo različna srečanja, projekte in se vključujemo v programe, ki študentom omogočajo tako pridobivanje teoretičnih znanj kot raznolikih praktičnih izkušenj. Na naši šoli tako vsako leto gostimo številne tuje predavatelje in študente, naši študentje in predavatelji pa se udeležujejo programov na številnih partnerskih institucijah v tujini. Do nekaterih vsebin študentje lahko dostopajo na daljavo, prek sodobnih komunikacijskih poti, elektronskih učilnic in dostopnih predavateljev.

Program Erasmus+ za študente VŠPV 
Redno se prijavljamo na javni razpis Erasmus+, ki ga na nacionalni ravni izvaja agencija CMEPIUS. Študente, ki sodelujejo v mednarodni izmenjavi, izberemo na osnovi internega razpisa šole in v skladu s Pravilnikom o izvajanju mednarodnih izmenjav na VŠPV. Prijave na šoli potekajo po objavi razpisa vsako leto od konca januarja do konca februarja. Več o Erasmus+ izmenjavah lahko preberete tukaj.

Program Erasmus+ za študente in predavatelje partnerskih institucij
Izmenjava pa poteka tudi v obratni smeri. Z vse bolj številčnimi generacijami Erasmus+ študentov in gostujočimi predavatelji uresničujemo strategijo naše šole v zvezi z internacionalizacijo v lokalnem okolju – tudi študentom,  ki se ne odločijo za študij ali prakso v tujini, omogočamo, da se srečujejo z mednarodnim sodelovanjem in tako krepijo medkulturne kompetence kar doma.

Druge mednarodne aktivnosti in sodelovanja
Visoka šola za poslovne vede je vpeta v sodelovanja z različnimi tujimi institucijami in mednarodnimi združenji.

S partnerskimi institucijami vsako leto organiziramo srečanja in konference, med drugim tudi EECME, konferenco na temo managementa in gospodarstva (Eastern European Conference of Management and Economics). Več o dogodku EECME lahko preberete tukaj.

Visoka šola za poslovne vede je članica Akademskega konzorcija v okviru EUMMAS European Marketing and Management Association, prav tako smo člani v EAIE.

Za več informacij o mednarodnih dejavnostih Visoke šole za poslovne vede sta z veseljem na voljo Špela in Katarina.

 

Špela Pregl

01/ 2444 209 | spela.pregl@vspv.si

Katarina Aškerc Zadravec

01/ 2444 208 | katarina.askerc@vspv.si