Mednarodno sodelovanje

 

Mednarodno
sodelovanje

Spodbujamo študente, da izkusijo mednarodno okolje in obogatijo svoje študijske izkušnje tako, da se spoznavajo in sodelujejo z različnimi kulturami.

 

 

Mednarodno sodelovanje

Pridobite znanje in izkušnje v tujini

Visoka šola za poslovne vede usposablja strokovnjake, ki se bodo s svojimi znanji in z že med študijem pridobljenimi praktičnimi izkušnjami lažje zaposlovali v mednarodnem okolju. Zato spodbuja študente, da že v času študija pridobijo čim več teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj tudi v tujini ali z učenjem od tujih strokovnjakov.

Študenti VŠPV v programu Erasmus

VŠPV se redno prijavlja na javni razpis Erasmus, ki ga na nacionalni ravni izvaja agencija CMEPIUS. Študente, ki sodelujejo v mednarodni izmenjavi, izbira na osnovi internega razpisa šole in v skladu s Pravilnikom o izvajanju mednarodnih izmenjav na VŠPV.

Prijave na šoli potekajo vsako leto od konca januarja do konca februarja.

Izbrani študenti, za katere šola na nacionalnem javnem razpisu pridobi Erasmus štipendije, imajo status Erasmus študenta. Ta status študentu omogoča tudi pridobitev finančne pomoči za mobilnost – Erasmus dotacijo, ki pomaga kriti del stroškov bivanja v tujini, ter možnost za prijavo na razpisu Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij.

Na B2 Visoki šoli za poslovne vede lahko nekatere vsebine študirate na daljavo, prek sodobnih komunikacijskih poti, elektronskih učilnic in dostopnih predavateljev. Tudi to je podpora vašim lastnim mednarodnim izkušnjam.

 

Več informacij o mednarodnih dejavnostih Visoke šole za poslovne vede: Za vsa dodatna pojasnila pokličite Špelo ali Katarino.

Špela Pregl

01/ 2444 209 | spela.pregl@vspv.si

Katarina Aškerc Zadravec

01/ 2444 208 | katarina.askerc@vspv.si