B2 VŠPV IN
POSLOVNI SVET

Na naši šoli že od vsega začetka v študijski proces intenzivno vključujemo tudi podjetja, saj se zavedamo, da je uporabno znanje tisto, ki je pomembno za razvoj kakovostnih diplomantov. Gostovanje predavateljev iz gospodarstva in negospodarstva.

 

Sodelovanje z gospodarstvom

B2 VPŠV in poslovni svet

Na B2 Visoki šoli za poslovne vede se zavedamo, da se trg dela nenehno spreminja. Poleg hitrega tehnološkega napredka smo v zadnjem obdobju priča tudi demografskim in družbenim spremembam, ki znatno vplivajo na delovne procese ter zahtevajo nenehno izpopolnjevanje in nadgradnjo kompetenc, z namenom ohranjanja konkurenčne prednosti, tako na ravni vsakega posameznika, kakor tudi na ravni podjetja.

Na šoli si vse od ustanovitve močno prizadevamo, da tesno sodelujemo s slovenskim gospodarstvom in skupaj razvijamo ter izvajamo izobraževalne programe, ki naslavljajo potrebe slovenskih podjetij. Zato na šoli deluje Programsko - strateški odbor, ki kot posvetovalni organ združuje vidne predstavnike slovenskega gospodarstva in naslavlja vrzeli med potrebami delodajalcev in zahtevo po nenehni nadgradnji kompetenc in razvoju novega znanja, z namenom ohranjanja relevantnosti in odličnosti študijskih ter drugih izobraževalnih programov in storitev, ki jih izvaja B2 Visoka šola za poslovne vede.

Programsko-strateški odbor tako predstavlja pomembno strateško stičišče med B2 Visoko šolo za poslovne vede in gospodarstvom, ki prek razvoja novih izobraževalnih, svetovalnih in raziskovalnih programov ter evalvacije obstoječih naslavlja vrzeli med potrebami delodajalcev in težnjo po nenehni nadgradnji kompetenc, vezanih na zahteve trga dela.

Poleg tega je namen Programsko-strateškega odbora tudi podaja predlogov in usmeritev glede strateškega razvoja šole z namenom ohranitve njene relevantnosti in odličnosti.

Sestava odbora:

Predstavniki gospodarstva:

1. Taja Kuhar, direktorica, Presad, tovarna sadnih izdelkov in pijač, d.o.o.
2. Mag. Aleksander Mervar, direktor, Eles, d.o.o.
3. Mag. Nuša Pavlinjek, direktorica, Roto Group, d.o.o.
4. Mag. Mateja Tišler, kadrovska direktorica, Ljubljanske mlekarne d.o.o.
5. Tilen Sotler, direktor, Dewesoft d.o.o.
6. Jure Marko, managing partner, Mazars d.o.o. 
7. Mag. Irma Gubanec, članica uprave, Telekom Slovenije d.d.
8. Mag. Jože Smolič, član uprave, Petrol d.d.
9. Mag. Nenad Šutanovac, direktor, Združenje za informatiko in telekomunikacije na GZS
10. Matej Potokar, MBA, direktor, EMMA d.o.o.
11. David Rozman, MBA, direktor, BizIT d.o.o.

Predstavniki šole:

12. doc. dr. Lidija Weis, dekanja
13. doc. dr. Milena Fornazarič, predstojnica Katedre za trženje in management
14. doc. dr. Rok Bojanc, predstojnik Katedre za poslovno informatiko

Na VŠPV že od vsega začetka v študijski proces intenzivno vključujemo tudi številne strokovnjake iz gospodarstva kot gostujoče predavatelje, saj se zavedamo, da je uporabno znanje tisto, ki je pomembno za razvoj kakovostnih diplomantov. Prav tako je večina naših stalnih predavateljev priznanih in uglednih strokovnjakov iz gospodarstva.

 

Gostovanje predavateljev iz gospodarstva in negospodarstva

Aleksandra Zajc, vodja razvoja in tehnologije v Mlekarni Celeia

Diplomirala je na Biotehniški fakulteti, smer Živilska tehnologija in se kmalu po zaključku študija srečala z Mlekarno Celeia, kjer zdaj že več kot 13 let verjame, da mleko in mlečni izdelki predstavljajo pomemben del človeške prehrane. Kot vodja razvoja in tehnologije v Mlekarni Celeia skrbi, da dobrih idej in kvalitetnih izdelkov nikoli ne zmanjka. Osebna radovednost jo je vodila, da je v letu 2019 zaključila magistrski program Marketinga in prodaje, kjer je dopolnila znanja tudi v smeri vedenja potrošnikov in nakupnih namer. Ta znanja vsakodnevno prenaša v delovno okolje. Kot online mentorica študijskih programov je odlična motivatorka in ji predaja znanja ne predstavlja težave. Ravno zato z veseljem svoje bogate izkušnje na področju razvoja novih izdelkov, varnosti in kakovosti živil, lansiranja izdelkov na trg, poznavanja stališč potrošnikov, poznavanja vedenja potrošnikov, idr. z veseljem deli v okviru gostujočih predavanj študentom.

Aljoša Bagola, nekdanji izvršni kreativni direktor na agenciji Pristop

Že 18 let snuje največje tržno-komunikacijske projekte v Sloveniji in v širši regiji. Za svoje delo je prejel preko 150 nagrad in priznanj na domačih in mednarodnih oglaševalskih festivalih ter bil po izboru strokovne revije MM večkrat razglašen za slovenskega kreativnega direktorja leta. Je redni član žirij kot tudi predavatelj na festivalih doma in v tujini. Kot Mladi kreativec leta je Slovenijo leta 2002 zastopal na največjem svetovnem oglaševalskem festivalu v Cannesu. Ponosni smo, da svoje bogate izkušnje deli tudi z našimi študenti pri predmetu Temelji tržnega komuniciranja. 

Mag. Urša Manček, korporativno in krizno komuniciranje, odnosi z javnostmi, znamčenje, oglaševanje

Ima skoraj 20 let izkušenj v korporativnem komuniciranju, odnosih z javnostmi, znamčenju, oglaševanju, kriznem komuniciranju in družbeni odgovornosti. Svojo poklicno pot je začela v Mobitelu, kjer je kmalu postala vodja tržnega in korporativnega komuniciranja, nadaljevala v Mercatorju najprej kot vodja marketinga v Mercator Tehniki, kasneje pa kot izvršna direktorica Modiane in nadaljevala v Zavarovalnici Triglav kot pomočnica predsednika uprave, zadolžena za službo za marketing, službo za korporativno komuniciranje in skladnost poslovanja. Danes uspešno svetuje številnim podjetjem glede priprave načrtov marketinških aktivnosti, aktivnosti odnosov z javnostmi in nastopa na družbenih omrežjih za podjetja v različnih panogah tako na področju B2C kot B2B. Pri predmetu Odnosi z mediji in načrtovanje medijev je več kot dobrodošla gostja in prijazna sogovornica našim študentom.

Ana Ivandić, kreativna direktorica Innovatif

Kreativna direktorica Innovatif je v marketinški stroki aktivna že več kot 25 let. Svojo pot je začela V Formitasu BBDO, kjer je z ekipo je soustvarila mnoge uspešne blagovne znamke in učinkovite oglaševalske zgodbe, kar so potrjevali tako uspehi na festivalih kot rezultati akcij na trgih. Po 22 letih se je odločila za spremembo in agencijsko življenje zamenjala z izzivi direktorice marketinga v tehnološkem podjetju Edition Digital, kjer se je ukvarjala predvsem z vsebinskim marketingom ter spletnim založništvom. A ker je po duši predvsem kreativka, se je z januarjem 2018 vrnila k vlogi kreativne direktorice ter se pridružila ekipi Innovatifa. Z veseljem deli svoje kreativno in strateško znanje iz prakse, še posebej jo veseli delati z mladimi. Tako je z veseljem svoje izkušnje delila tudi s študenti programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi.

 

Dr. Osman Khan, MBA

Dr. Osman Khan ima več kot petnajst let izkušenj s sodelovanjem v podjetjih za izboljšanje njihove poslovne uspešnosti. Njegovo glavno strokovno področje je upravljanje porabniške izkušnje. Doktoriral je na področju trženja na Univesity of Bradford. Delal je kot direktor programov MBA na poslovni šoli Royal Docks Business School, na University of East London. Dr. Khan je poučeval tudi na Kennedy School of Government na Harvard University in na School of Management na University of Bradford. Je ustanovitelj in direktor podjetja Institute of Customer Management v  Združenem Kraljestvu. Je podpredsednik Honorary Board pri EUMMAS – European Marketing and Management Association. Ponosni smo, da smo ga lahko gostili v okviru predmeta Vedenje porabnikov.

Vita Kernel, poslovna komunikatorka IABC

Akreditirana poslovna komunikatorka pri Mednarodnem združenju poslovnih komunikatorjev IABC iz Studia Kernel iz Kopra se osredotoča na komuniciranje organizacij ter integrirane komunikacijske projekte. Za njihovo učinkovitost in ustvarjalne rešitve je skupaj z ekipami, ki jih je vodila, prejela številna domača in tuja priznanja. Je začetnica celostnega poročanja v Sloveniji, h kateremu je spodbudila prve slovenske gospodarske družbe. Področje, ki se mu posebej posveča v zadnjem obdobju, je povezovanje organizacijske ali poslovne strategije in načel vzdržnega razvoja ter celostnega komuniciranja. Kot gostujoča predavateljica pri predmetu Korporativno komuniciranje in družbena odgovornost je s predstavitvijo svojih bogatih izkušenj s področja strateškega načrtovanja, upravljanja in ocenjevanja komunikacijskih rešitev ter primerov iz prakse obogatila študijski program.

 

Dr. Marko Bohanec, podjetje Salvirt d.o.o.

Ukvarja se z uvajanjem prediktivne analitike v poslovna okolja. Pri svojem delu izhaja iz identificiranih managerskih izzivov, ki jih konkretneje opisuje z modeliranjem podatkov in gradnjo prediktivnih modelov. Kot gostujoči predavatelj pri predmetu Poslovna inteligenca je študentom s pomočjo slovenskega orodja Orange predstavil korake od zasnove modeliranja do primerjave natančnosti različnih modelov strojnega učenja.

 

Doc. dr. Ana Hafner, raziskuje inovacije v avtomobilski industriji

Je bivša predsednica združenja slovenskih izumiteljev ASI in nekdanja članica izvršnega sveta Mednarodne zveze združenj izumiteljev (IFIA). Teorija upravljanja inovacij je kompleksno področje, ki združuje vrsto različnih znanj. Idealni modeli upravljanja so najpogosteje razviti za velike gospodarske družbe, kjer v procesu sodeluje več različnih oddelkov v podjetju, znotraj njih pa različni strokovnjaki. Glede na to, da je v EU kar 99% podjetij MSP, se postavlja vprašanje, ali je sploh mogoče in kako prilagoditi teorijo upravljanja z inovacijami, tako da bi ta lahko služila tudi njim.

Študentom magistrskega programa Management in informatika, je v okviru predmeta Upravljanje inovacij predstavila razmere v praksi, več konkretnih primerov slovenskih inovatorjev in s kakšnimi ovirami so se ti srečali na svoji poti do realizacije inovacij na tržišču.

 

Red. prof. dr. Marko Bohanec, metode in sistemi za podporo pri odločanju

Ukvarja se predvsem z metodami in sistemi za podporo pri odločanju, ki jih prepleta z umetno inteligenco, analizo podatkov in odločitveno analizo. Zanima ga tudi praktična uporaba teh pristopov pri reševanju zahtevnih odločitvenih problemov. Je soavtor kvalitativne hierarhične metode odločitvenega modeliranja DEX in podpornega računalniškega programa DEXi. V zadnjih letih je sodeloval kot odločitveni analitik v številnih projektih Evropske skupnosti na področjih, povezanih s presojo učinkov uporabe gensko spremenjenih organizmov (projekti ECOGEN, SIGMEA in Co-Extra), presojo tveganj pri prehrambnih izdelkih (DECATHLON), upravljanjem kroničnih bolezni (PDmanager in HeartMan) ter jedrsko varnostjo (NARSIS). S svojim bogatim znanjem je obogatil predavanja študentom Magistrskega programa Management in informatika s tematiko Modeliranja strategije energetske politike v Sloveniji.

 

Doc. dr. Mateja Podlogar, zaposlena kot vodja projektov GDSN & DQ na GS1 Slovenija

GS1 Slovenija je neodvisna in nepridobitna organizacija na področju mednarodnih standardov GS1 za identifikacijo, zajem in elektronsko izmenjavo podatkov. Standardi GS1 so prisotni v več kot 150 državah. Več kot dobrodošlo je bilo njeno strokovno znanje kot gostje pri predmetu eStoritve, kjer je študentom v predavanju z naslovom "Tudi pri e-storitvah brez globalnih standardov GS1 ne gre!" predstavila standard GS1 SmartSearch, ki določa strukturo podatkov za izdelke, objavljene na spletu, kar omogoča spletnim iskalnikom boljše prikazovanje in primerjanje izdelkov. Poleg tega so bili predstavljeni standardi za zagotavljanje kakovostnih matičnih podatkov ter identifikacije oz. oštevilčenja izdelkov in lokacij.

 

Marko Grobelnik, raziskovalec na področju umetne inteligence s poudarkom na strojnem učenju

Je raziskovalec na področju umetne inteligence s poudarkom na strojnem učenju, rudarjenju tekstovnih in spletnih podatkov, omrežnih analizah, semantičnih tehnologijah in vizualizaciji podatkov. Je član vodstva Laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan in direktor komercialnega podjetja Quintelligence, ki je specializirano za reševanje kompleksnih problemov umetne inteligence. Sodeluje z večjimi evropskimi in akademskimi ustanovami, kot so Bloomberg, British Telecom, Evropska komisija, Microsoft Research in New York Times, svoje izkušnje pa je pridobil tudi na več kot 50 raziskovalnih projektih s področja umetne inteligence, v katere je bil vključen. Je soavtor več knjig in soustanovitelj več zagonskih podjetij. Leta 2016 je pridobil naziv Digital Champion of Slovenia at European Commission. Več kot dobrodošel gost pri predmetu Ravnanje z znanjem.

 

Mag. Mitja Vrdelja, univerzitetni diplomirani komunikolog

Zadnjih deset let deluje kot predstavnik za odnose z javnostmi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (prej Inštitut za varovanje zdravja RS). V letu 2017 je na Fakulteti za družbene vede pridobil naziv magister odnosov z javnostmi; sedaj nadaljuje študij na doktorskem študiju Humanistike in družboslovja s področja odnosov z javnostmi. Poleg skrbi za vodenje odnosov z javnostmi na NIJZ pogosto sodeluje tudi pri največjih slovenskih zdravstvenih kampanjah in projektih (npr. Preveč soli škodi, Ustavimo gripo itd.), v katere se vključujejo tudi vladne in nevladne ter strokovne inštitucije v Sloveniji in tujini (Svetovna zdravstvena organizacija in Evropska komisija). Kot raziskovalec asistent sodeluje v raziskovalni skupini Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin sodeluje kot predavatelj pri predmetih Promocija zdravja.

Mitja Vrdelja je v okviru predmeta Temelji odnosov z javnostmi delil svoje izkušnje iz rednega dela odnosov z javnostmi na NIJZ ter študentom predstavil področja zdravstvenega komuniciranja v Sloveniji. 

Mag. Bogomil Šest, magistriral s področja menedžmenta neprofitnih organizacij na FDV UL

Delovne izkušnje si je pridobil v javni upravi, gospodarskih javnih podjetjih, državnih podjetjih in v zasebnih podjetjih. Delal je tudi kot prisilni upravitelj tako v državnem kot v zasebnem podjetju. Dva mandata je bil član UO Kemijskega inštituta Slovenije. Njegov strokovni interes je proučevanje sistemske korupcije v javni upravi, državnih in zasebnih podjetjih. Zadnjih 20 let je bil lastnik malega podjetja. Je dobitnik priznanja revije Podjetnik za eno izmed desetih najuspešnejših malih in srednjih podjetij v Sloveniji za leto 1998 katerega lastnik je bil in priznanja Agencije za poslovne raziskave kot eden izmed najuspešnejših podjetnikov v Sloveniji za leto 2001.

Je družbeno aktiven. Je aktiven v humanitarnih in športnih društvih. Je nosilec zlate medalje mesta Tbilisi in zlate medalje Olimpijskega komiteja Italije za mesto Parma za zasluge pri vzpostavljanju sodelovanja med mesti na športnem področju.

Mag. Danijel Hubman, lastnik in direktor podjetja VASTOK

S svojim delom in življenjem pooseblja tematiko naših predavanj: INOVATIVNI MANAGEMENT. Njegova managersko/podjetniška pot ga je vodila od gojenja in kasneje predelave šampinjonov, preko sodelovanja v hrastniškem podjetniškem inkubatorju, do pozicije ključnega sodelavca, ki je celih 20 let soustvarjal podjetniško rast in razvoj podjetja STUDIO MODERNA

V najnovejšem podjemu, ki je javnostim najbolj znanj pod imenom ALPSTORIES, pa gre za idejo, ki je aktualna za ves svet, saj njegovemu poslovnemu konceptu radi prisluhnejo največji na svetu, pa najsi bo to kozmetični gigant L’Oreal, ali Kitajska banka za obnovo in razvoj, ali pa pokojninski skladi na drugi strani luže… (Več na https://startaj.finance.si/8820953/Si-želite-svojo-znamko-ekokozmetike-ki-jo-zmeša-robot).

Ker je podjetje, ki ga vodi, na eni ključnih prelomnic razvoja v svojem življenjskem ciklu, smo lahko - tako rekoč v živo - spremljali razmišljanje osebe, ki so mu - med drugim - z največjim zanimanjem prisluhnili tudi na nedavnem srečanju kitajskega premieja z voditelji šestnajstih srednjeevropskih držav, konec leta 2017, v Budimpešti.

 

Prof. Mirko BRATUŠA, akademski kipar

Lastnosti dobrega managerja so kreativnost, domišljija, intuicija in empatija. Dokazano je bilo, da učenje s pomočjo umetnosti dejansko pomaga razvijati prav te vrline. Zaradi tega na VŠPV vabimo tudi umetnike. prof. Mirko BRATUŠA, akademski kipar se je študentom pridružil pri predmetu Inovativni management.
Več o njegovih delih na Wikipediji.

 

Aleš Drenški, (ex. Izvršni direktor, SRC)

Nenehno »gnjavi« vse, zakaj za vraga ne poslušamo več skrbno svojih porabnikov, ko pojasnjujejo svoje probleme in načrte. Ne samo, da bi bili bolj zadovoljni z razvitimi rešitvami, njihovi izzivi pogosto prikrivajo širši potencial, ki bi lahko ustvaril novo rast. Zaradi tega sedaj vodi ambiciozen razvojni program za razvoj v podjetju, med drugim Inkubator kot eno izmed pobud. Študentom je v okviru predmeta Inovativni management predstavil, kako ustvariti rastoče podjetje na izzivih novih idej.

 

Janko Kramžar, dolgoletni direktor ljubljanskega javnega podjetja Snaga

V enem izmed svojih mnogih intervjujev je povedal, da bi se počutil nepotrebnega, če v podjetju ne bi bile mogoče vedno nove izboljšave. S svojim razmišljanjem, pristopi in inovativnostjo je bil več kot dobrodošel gost na predavanjih pri predmetu Inovativni management.

 

Jernej Špende, strateški direktor, Grey Ljubljana

Jernej Špende je strateški direktor v agenciji Grey Ljubljana, kjer za domače in tuje naročnike sooblikuje digitalne in integrirane komunikacijske platforme. Pred tem je v agencijah Pristop in Renderspace opravljal delo digitalnega stratega in svetovalca. Prve izkušnje z množičnimi mediji je dobil v desku informativnega programa nacionalne televizije in kot novinar oddaje Studio City, več kot deset let pa je skrbel za digitalni nastop skupine Laibach in kolektiva Neue Slowenische Kunst.

Za svoje delo na področju digitalnih strategij je prejel številne nagrade na največjih oglaševalskih oziroma komunikacijskih festivalih, kot so Cannes Lions, Effie, Digital Communication Awards, European Excellence Awards, Midas, SOF, SEMPL, BalCannes, Gold Quill, Diggit in drugih.

Bil je tudi žirant in član Sveta tekmovalnega programa Slovenskega oglaševalskega festivala. Leta 2015 je na regijskem tekmovanju SoMoBorac, ki poteka v okviru hrvaškega Weekend Media Festivala, prejel naziv »Digitalec leta« in bil zadnji dve leti član strokovne žirije. V letu 2018 je član drugostopenjske žirije nagrade za tržno-komunikacijsko učinkovitost Effie.

 

Urška Ojsteršek, vodja internega komuniciranja v družbi Petrol, d.d.

Diplomirala je iz odnosov z javnostmi na Fakulteti za družbene vede (2001), kasneje opravila MBA program za mlade managerje na IEDC - Poslovni šoli Bled in Managersko akademijo Gorenje. Karierno pot je začela 2002 v skupini Gorenje kot vodja projektov v službi tržnega komuniciranja, od 2004 pa nadaljevala v službi odnosov z javnostmi. Leta 2010 je prevzela vodenje e-komuniciranja in projektov povezanih z gradnjo ugleda korporacije Gorenje. Leta 2014 je postala vodja internega komuniciranja v skupini Petrol. V svojem delu vseskozi uvaja novosti in izboljšave v komuniciranju, se vključuje v številne projekte, soustvarja in gradi kulturo organizacij, v katerih deluje.
Pri predmetu Korporativno komuniciranje je predstavila delovanje oddelka korporativnega komuniciranja v Petrolu in na projektu »Ustvarjanje kulture korporativne integritete« ponazorila njegovo aktivno vlogo.

Katja Sreš, Ekologi brez meja

Katja Sreš, diplomantka tržnega komuniciranja in vodja odnosov z javnostmi pri društvu Ekologi brez meja je pri predmetu Korporativno komuniciranje predstavila komunikacijski projekt “Očistimo Slovenijo – še zadnjič” in s primeri nazorno ponazorila pristop k strateškemu načrtovanju, vodenju in ocenjevanju komunikacijskih projektov.

Akcija je potekala 15. septembra 2018, ko smo se Slovenci pridružili 17 milijonom prostovoljcev v 158 državah ter čistili divja odlagališča in razpršene odpadke. Prispevali smo več kot 36 tisoč parov rok, ki so iz narave odstranile skoraj 222 ton odpadkov in očistile 155 divjih odlagališč.

Mark Stemberger, strateški poslovni svetovalec

Mark Stemberger se ukvarja s celostnimi preobrazbami proizvodnih podjetij. Od leta 2007 do 2014 je vodil srednje veliko proizvodno podjetje na področju brizganja plastike in s svojo ekipo prestrukturiral podjetje, da je v sedmih letih več kot početveril poslovni izid ter postavil temelje za nadaljno rast in razvoj tega proizvodnega podjetja. V sezoni 2017/2018 vodi prestrukturiranje manjšega podjetja na področju kovinsko predelovalne panoge.

Mark Stemberger je diplomiral na FE v Ljubljani (1989), magistriral iz poslovnih ved na Clemson University (južna Karolina, 1996) ter magistriral iz IS in odločanja na FRI v Ljubljani (2004). Danes pa preučuje razvoj uspešnih strategij v SME sektorju ter raziskuje izzive pri vpeljevanju le-teh v različna poslovna okolja.

Mark Stemberger se kot strateški poslovni svetovalec ukvarja s preučevanjem poslovnih modelov in z razvojem inovativnih strategij; pri tem pa se osredotoča na razvoj inovativnih ter neortodoksnih pristopov pri vpeljevanju inovativnih strategij in se specializira na vpeljevanje celostnih rešitev ter vpeljavo novih strategij v kompleksna poslovna okolja. Pri prenovi podjetij se naslanja na vpeljavo IS in celovito digitalizacijo poslovanja, uporabo avtomatizacije in robotizacije, snovanjem drugačnih organizacijskih oblik ter vpeljavo alternativnih načinov vodenja projektov. Vodstvenim ekipam v podjetjih strateško svetuje in jih trenira drugačnih vodstvenih pristopov.

Karmen Pangos, direktorica družbe Krašcommerce d.o.o.

V Krašu Slovenija je odgovorna za poslovanje družbe, katere cilj je uspešna implementacija poslovnih strategij, prodaje in distribucije Kraševih izdelkov na slovenskem trgu. Zase pravi: »Sem dinamični vodja in manager. Dolgoletne izkušnje na različnih nivojih delovanja v različnih družbah, so mi dale veliko širino znanja in razvoj pomembnih kompetenc v domačem in mednarodnem okolju. Sem odgovorna, motivirana, ciljno usmerjena, sposobna strateškega razmišljanja in komuniciranja«. Večino svoje poklicne poti je delovala v prodaji, predvsem v segmentu izdelkov široke potrošnje. Pred prihodom h Krašu je bila sedem let zaposlena pri Žitu, najprej kot direktorica izvoza, zadnja leta pa kot direktorica prodaje.

Z dolgoletnimi izkušnjami v prodaji in marketingu je pri predmetu Integrirano tržno komuniciranje študente navdušila s svojo poslovno zgodbo o uspehu in zavedanju, da moraš za uspeh vedno  presegati pričakovanja potrošnikov, uvajati nove pristope in biti izjemno odziven.

Dr. Gregor Geršak, izredni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in strokovnjak za Psihofiziološki vidiki neuro marketinga

Raziskovalno se ukvarja z merjenjem, konkretno s teorijo merjenja, merjenjem elektromagnetnih veličin, tlaka in temperature. V zadnjih letih se osredotoča na ovrednotenje merilnih instrumentov v medicini. V okviru merjenj v biologiji in športu ga še posebno zanima in veseli povezovanje fizioloških merjenj in psihologije.

Petra Šušteršič, direktorica prodaje, Antenna TV SL

Petra Šušteršič ima več kot 20 letne izkušnje na področju medijev, tako na prodajnem, marketinškem kot vodstvenem nivoju. Leta 1997 je diplomirala na ljubljanski EF, smer trženje. Svojo profesionalno pot je začela v podjetju Pro Plus kot Vodja projektov v prodaji in kmalu napredovala v Vodjo trženja programa POP TV. Kasneje jo je zamikala stran naročnika, vzpostavila je marketinški oddelek za skupino podjetij Suzuki Odar, Avtomotiv Rado in Krasoprema. Leta 2004 je bila povabljena v ekipo, ki je na slovenski medijski trg lansirala nov koncept revijalnega tiska, urbani brezplačnik City magazine. Tam je najprej kot direktorica prodaje vzpostavila oddelek prodaje, kasneje pa prevzela vodenje podjetja ter pomagala belgijskim lastnikom pri vzpostaviti celotnega operativnega sistema in lansiranju revije v Zagrebu in Beogradu. Ker pa ljubezen do televizije nikoli ne ugasne, je leta 2012 sprejela povabilo Telekoma Slovenije, da se pridruži ekipi medijskih strokovnjakov pri vzpostavitvi nove komercialne televizije na slovenskem trgu. V podjetju Antenna TV SL deluje že sedem let kot direktorica prodaje in tudi kot direktorica družbe. Pri svojem delu in vodenju ekipe se nenehno prilagaja novim smernicam v panogi in aktivno uveljavlja nove trende na medijskem trgu. Zaveda se odgovornosti do svojih kupcev – oglaševalcev in skupaj z njimi ustvarja nove, učinkovite in inovativne poti komuniciranja.

David Pollak, magister poslovnih ved

David Pollak se že več kot desetletje ukvarja s telekomunikacijami. Zaposlen je pri podjetju Mobik, kjer je kot vodja odgovoren za poslovni razvoj storitev zagotavljanja prihodkov za področje EMEA. Na svoji poslovni poti se je srečal z različnimi izzivi na področjih IoT (Internet of Things), M2M (Machine to Machine) in Industrije 4.0.
Za potrebe projekta je dodobra proučil teorijo igrifikacije (gamification) in svoja spoznanja delil s študenti na gostujočem predavanju.

Peter Šepetavc, vodja marketinga, Mediately

V svoji 15-letni trženjski karieri je sodeloval pri pripravi lokalnih in globalnih marketinških strategij z nekaterimi izmed največjih svetovnih blagovnih znamk. Za svoje delo je prejel več kot 50 domačih in mednarodnih nagrad in priznanj. V zadnjih letih se je usmeril predvsem na produktni razvoj in strateški marketinški nastop v svetu zagonskih podjetij in na področju veriženja blokov. https://www.linkedin.com/in/psepetavc/

 

 

Gordana Kos, direktorica trženja, Adria Media

Gordana Kos je mlada, kreativna in energična oseba z vodstvenimi in analitičnimi sposobnostmi, ki je pripravljena in zmožna delovati tako samoiniciativno kot tudi v timu. Vedno je pripravljena na dialog in dobro sprejema konstruktivno kritiko. Verjame, da lahko s svojim značajem pozitivno vpliva na stimulativne odnose v okolju je pri svojem delu angažirana, zanesljiva in vestna. Je diplomirana ekonomistka s smeri trženje. Njena kariera v trženju je že od samega začetka vezana na delo v slovenskem medijskem prostoru, pri čemer je izkušnje nabirala v medijskih hišah Dnevnik, Žurnal in Adria Media, kjer je trenutno zaposlena kot direktorica trženja. Znanje je pridobivala na področju neposredne prodaje oglasnega prostora, organizacije dogodkov, uvajanja novih oglasnih oblik in trženjskih metod ter ne nazadnje tudi oblikovanja in vodenja visoko učinkovitega prodajnega tima. V času delovanja pa je pobliže spoznala tudi delovanje slovenskega medijskega prostora in njegove zakonitosti. V svoji karieri v trženju je bila priča naglim spremembam, ki so zahtevale hitro in učinkovito prilagajanje prodajnih strategij in zato je tudi sama aktivno sodelovala pri uvajanju novih trendov in pristopov v poslovnem ekosistemu, v katerem se okoliščine zaradi naglega razvoja tehnologije, konkurence in potrebe po inovativnosti spreminjajo tako rekoč iz dneva v dan.

Gregor Mrgole, direktor start-up-a AIRPOD

Je direktor in soustanovitelj AirPoda, ki ima veliko možnih uporabnosti, prvenstveno pa ciljajo na mednarodna letališča, kjer potniki med prestopanjem z letala na letalo čakajo vsaj nekaj ur in običajno težko najdejo nekaj miru in zasebnosti, bodisi za delo, bodisi za počitek.
S sodelavcem, Albertom Geltarjem, ki je zadolžen za stike z investitorji, sta magistrskim študentom predstavila razvoj izdelka, ki je plod domačega znanja in ki je šel skozi nekaj zanimivih prototipnih faz. Predstavila sta svež, privlačen poslovni model, ki se mu naročniki, v prvi fazi predvsem mednarodna letališča, težko uprejo, zato imajo že veliko količino naročil in so tik pred zagonom serijske proizvodnje.

air-pod

Edi Šuc, direktor podjetja Guru d.o.o.

goji vsaj tri zanimive in inovativne dejavnosti.
Že drugo desetletje vodi uspešno računalniško podjetje, kjer združuje dva svetova, torej sistemsko inženirstvo in napredno programiranje.
Druga dejavnost, ki ga zaznamuje, je družinska kmetija Vrabči, v Pliskovici na Krasu, ki ji z bratom, ki se v popoldanskem času še ukvarja s tradicionalnimi opravili, vdihujeta življenje, spet na podlagi ekološko naravnane tradicije in hkrati modernih, inovativnih pristopov, pa najsi gre za design, ali pa za način pridelave in/ali recepture predelave, ki ju je popeljala celo do zlate medalje na prvem zahtevnem mednarodnem tekmovanju "žganic" - kot sama rada poimenujeta svoje izdelke - ki sta se ga udeležila.
Domačija Vrabči – Žlahtna esenca Krasa.
Tretja strast, ki ga navdušuje, je kulinarika, ki omogoča uka in izkušenj željnemu raziskovalcu neverjetno obilico možnih izidov in izkušenj in pa, zelo pogosto, tudi prijetno zadovoljne brbončice.

Emil Marinšek, direktor podjeta LECTUS

je ustanovitelj, lastnik in direktor podjetja LECTUS, navdušen preučevalec vsega, kar se je mogoče naučiti o spanju, inovator, fotograf, govornik (TED talk), filantrop (Rotary), ...
Pri predmetu Inovativni management je študente popeljal v vode podjetništva, inovativnosti, spanja in tudi podvodne inovativnosti (letos je svoj izdelek SUBGLIDER za podvodne radosti prodal, da bi se lahko spet posvetil svoji osnovni dejavnosti).
Predstavil je, kako je "po naključju" postal podjetnik pri petnajstih letih, odkar živi in se financira sam, s študenti je delil nekatere skrivnosti o novitetah, ki jih pripravljajo v podjetju.

Drago Menegalija, Generalna policijska uprava

predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete na Generalni policijski upravi se s komuniciranjem zahtevnih tem s področja dela Uprave kriminalistične policije ukvarja od leta 2006, od leta 2010 pa tudi s komuniciranjem o delu Nacionalnega preiskovalnega urada. Pogosto nastopa kot govorec za medije v imenu kriminalistične policije in Nacionalnega preiskovalnega urada.
Kot gostujoči predavatelj je študentom predmeta Korporativno komuniciranje predstavil zakonitosti odnosov z mediji, predvsem značilnosti strateškega upravljanja odnosov z mediji v policiji, pa tudi mnoge taktične pristope. Ene in druge je slikovito ponazoril z mnogimi primeri iz prakse.

Alenka Jakomin, višja svetovalka na agenciji Pristop

Alenka Jakomin, po izobrazbi ekonomistka in univ. dipl. novinarka, ima že več kot dvajsetletne izkušnje na področju novinarstva in strateškega korporativnega komuniciranja. Njena specializacija so odnosi z mediji, komunikacijska podpora družbeno odgovornim projektom, projektom umeščanja energetskih in drugih objektov v prostor, ter odnosov z lokalnimi skupnostmi, kakor tudi kriznega komuniciranja.
Občasno svoje prispevke objavlja v strokovnih revijah in časopisih. Leta 2005 je kot urednica in soavtorica izdala knjigo z naslovom EX=IN, ki opisuje stanje razvoja stroke odnosov z javnostmi na področju nekdanje Jugoslavije, leta 2009 pa poskrbela, da je v okviru PR zbirke pri GV Založbi izšel prevod knjige Gergelyja Totha »Resnično odgovorno podjetje.«
Je prejemnica treh mednarodnih Gold Quill nagrad (nagrad IABC), uvrščena v finale New York Festival Award, nekajkratna finalistka SOF (Slovenski oglaševalski festival), prejemnica nagrade MM, trikratna prejemnica nacionalne nagrade Slovenskega društva za odnose z javnostmi PRIZMA in prejemnica regijske nagrade za prispevek k razvoju stroke v odnosih z javnostmi PROPR Award.

Jernej Janežič, Digital Marketing Manager, SBU Beverages, Atlantic Grupa

Jernej Janežič v Atlantic Grupi vodi digitalni marketing legendarnih pijač Donat Mg, Cockta in Cedevita.
V zadnjih 10 letih je vodil razvoj digitalnih aktivnosti v različnih segmentih produktov in storitev. V startupu Kibuba je sodeloval pri projektih hitre rasti spletne prodaje, v digitalni agenciji Spletna postaja pri razvoju spletnih rešitev za mednarodne naročnike, zadnja 3 leta pa se posveča vodenju digitalnega marketinga pijač v Atlantic Grupi.
Z ekipo Donata Mg in Cockte je s projekti na področju digitalnega marketinga prejemnik nagrad Znamka leta 2018 (SOF), Velikih in Zlatih nagrad SOF, Velikih in Zlatih nagrad DIGGIT, WEBSI, Netko, CSS Design Awards in nagrad POMP. Atlantic Grupa je bila na letošnjem SOF-u razglašena tudi za Oglaševalca leta.

Dr. Jure Knez, soustanovitelj in večinski lastnik podjetja Dewesoft

Dr. Jure Knez je soustanovitelj in večinski lastnik podjetja Dewesoft, glavni tehnični direktor Dewesofta, inovator in vizionar. Rojen je v Trbovljah, kjer je obiskoval osnovno ter srednjo strojno šolo. Šolanje je nadaljeval na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer je 1996 diplomiral, 1999 magistriral ter 2002 doktoriral. Dr. Knez se je že med študijem srečal z izzivi merilne tehnike, ugotovil je, da ni mogel dobiti enostavne programske opreme za meritve, ki jih je želel opraviti. Izziva se je nato lotil sam. V letu 2000 je še s tremi partnerji ustanovil podjetje Dewesoft s sedežem v Trbovljah, ki izdeluje merilne instrumente, ki se uporabljajo v laboratorijih letalske ter avtomobilske industrije po celem svetu. Dewesoft danes merilne instrumente prodaja po vsem svetu, v različnih panogah – vesoljski, letalski, avtomobilski industriji. Leta 2020 je Dewesoft v primerjavi z 2019 – kljub koronakrizi in negotovosti na trgih – še dodatno rasel. Dodana vrednost na zaposlenega je več kot 150 tisoč evrov. Podjetje je še vedno v lasti zaposlenih in ima lastna prodajna podjetja v petnajstih državah sveta. Z namenom pomoči mladim podjetnikom je tudi ustanovitelj podjetja Katapult, ki tem podjetjem ponuja infrastrukturo Dewesofta ter jim svetuje pri začetkih poslovne poti. Je predsednik SBC - Kluba slovenskih podjetnikov, ki združuje najboljše slovenske podjetnike in top mlade podjetnike. Je velik motivator in podpornik razvoja posameznikovih potencialov. 

Petra Škarja, ustanoviteljica založbe 5KA

Petra Škarja je avtorica več knjižnih uspešnic, med katerimi pravijo, da je najuspešnejša Ameriški milijonarji so spregovorili, ki je prevedena v hrvaščino, angleščino, ruščino in prodane avtorske pravice na Kitajsko. No, njej je sicer najuspešnejša knjiga CAMINO - Od suženjstva do svobode, ki se je dotaknila največ src in spremenila največ življenj. Iz ljubezni do knjig je ustanovila tudi Založbo 5KA. Bodi, kar si; delaj, kar te veseli, je njeno osnovno vodilo. Spodbuja podjetnost in ustvarjalnost.

Dr. Mile Vasić, predsednik European Marketing and Management Association

Profesor dr. Mile Vasić, predsednik European Marketing and Management Association je magistriral in doktoriral na področju upravljanja s človeškimi viri. Deloval je kot dekan Fakultete za tehnične vede, dekan Fakultete za ekonomijo in management, prorektor Univerze PIM in prorektor in rektor Univerze Slobomir P. Gostoval je v Grčiji, Romuniji, Srbiji in Veliki Britaniji. Poleg akademskega dela je njegova strast tudi implementacija akademskega znanja in veščin v prakso. Kot poslovni svetovalec je svetoval in izvajal izobraževanja v podjetjih po vsem svetu, med katerimi so najodmevnejše Coca-Cola, Renault, Johnson & Johnson, McDonald's, OMV ... Med letoma 2015 in 2018 je bil profesor Vasić pooblaščeni veleposlanik Bosne in Hercegovine v Romuniji. Svoje bogate izkušnje in znanje je delil s študenti programa Management v okviru predmeta Upravljanje zaposlenih.

Mitja Tuškej, strateg in partner, Formitas Skupina

Mitja Tuškej je pomemben člen ekipe Formitasa že skoraj 30 let. Dolga leta je Formitasov strateg tržnih znamk. Strokovnost, analitika in poglobljeni vpogledi v znamke in potrošnike so njegova specialnost. Dokaz, da veliko ve in zna, sta tudi njegovi dve knjigi. Prva »Brez frendov ni brendov« je bila proglašena za marketinško knjigo leta 2015, druga »Hokus pokus: fokus«, ki je izšla leta 2019 prav tako velja za odlično delo o znamčenju.
Verjame v kakovostno raziskovanje, ki je njegov temelj za vsako dobro strategijo. Pri svojem delu je razvil več izvirnih raziskovalnih metod, ki jih aktivno vklaplja v svoje delo pri kreativnih, komunikacijskih in medijskih strategijah.
Med leti 2019 in 2021 je bil strokovni direktor Effie 2020, najbolj prestižne nagrade za učinkovite in uspešne komunikacijske kampanje.
Kot soavtor in sokreator projekta Štartaj Slovenija, ki je svojo uspešnost dokazal z dvema Zlatima zlatima nagradama za komunikacijsko učinkovitost Effie 2018 in 2020 ter z dvema posebnima nagradama Effie za najboljšo uporabo podatkov.

Mag. Gregor Levič

Mag. Gregor Levič je svoje zanimive in pestre poslovne izkušnje delil s študenti magistrskega programa Management in informatika pri predmetu Upravljanje inovacij. Ukvarja se z razvojem novih storitev in izdelkov in v letu 2022 je plasiral na trg nov izdelek, tokrat inovativne sisteme za razkuževanje rok, za katere je že našel tudi prvih 100 kupcev.

Primož Zelenšek

Soustanovitelj in direktor podjetja Chipolo, ki je svojo zgodbo pričelo leta 2013 z uspešno Kickstarter kampanjo (zbrali so skoraj 300.000 dolarjev). Na trg so vstopili s pametnimi obeski za ključe, ki se preko bluetootha povežejo z mobilnim telefonom, na katerem preko aplikacije spremljajo njegovo oddaljenost. Danes je njihov fokus na implementaciji bluetooth tehnologije v druge produkte in sisteme. To uspešno mednarodno podjetje se lahko pohvali s skoraj 2 milijonoma prodanih produktov, v petih letih pa so v prodaji dosegli magično mejo 100 milijonov evrov. Danes so v svetu prepoznani kot ena izmed dveh najboljših blagovnih znamk na področju iskalnikov predmetov. Primož je tudi direktor in soustanovitelj podjetja Nollie Apps d.o.o., v preteklosti je kot vodja projektov deloval v podjetju za izdelavo iPhone aplikacij Viapss d.o.o.V njegovem portfoliju podjetij, ki jim je svetoval, najdeš Ollo audio, Zoyo Baby, QuickShoeLace in Pawsm.