Strateški management - NOVO

Strateški management

Postanite vizionarski vodja, ki premišljeno sprejema in implementira strateške odločitve, da prispeva k trajnostni rasti in uspehu organizacij v današnjem konkurenčnem okolju.

 

 

 

 

Strateški management - NOVO

Opis programa

Dobrodošli v magistrskem študijskem programu Strateški management, kjer se odpirajo vrata v svet vodenja in ustvarjanja trajnostne konkurenčne prednosti!

Ta dinamični in praktično naravnan program je zasnovan tako, da vam omogoča raziskovanje globin strateškega managementa in pridobivanje ključnih veščin za oblikovanje in izvajanje uspešnih poslovnih strategij.

V našem programu se boste poglobili v napredne koncepte strateškega managementa, vendar ne le na ravni teorije. Skozi vrsto interaktivnih delavnic, študij primerov in projektnega dela boste razvijali svoje analitične sposobnosti in se učili, kako uporabiti pridobljeno znanje v realnih poslovnih scenarijih.

Poseben poudarek programa je na obvladovanju kompleksnosti in spremenljivosti poslovnega okolja. S poglobljenim raziskovanjem mednarodnega poslovnega okolja, uporabo orodij za strateško načrtovanje in praktičnim usposabljanjem vodenja ekip boste pridobili ključne kompetence za uspešno oblikovanje in izvajanje poslovnih strategij.

Pričakujte dinamično učno okolje, ki spodbuja kritično razmišljanje, kreativnost in inovativnost. S pomočjo izkušenih predavateljev in mentorske podpore boste ne le razvijali svoje teoretično razumevanje strateškega managementa, temveč tudi pridobivali praktične izkušnje, ki vam bodo koristile v vaši prihodnji karieri.

Skupaj z izkušenimi predavatelji in s sodobnimi pristopi k poučevanju boste na tej magistrski stopnji pridobili znanje, ki vam bo omogočilo obvladovanje kompleksnosti sodobnega poslovnega sveta. Vzemite si čas za razvoj svojih vodstvenih kompetenc, krepitev etičnega razmišljanja in pripravo na dinamično kariero v svetu strateškega managementa.

Pridružite se nam in postanite strokovnjak na področju strateškega managementa – vaša pot do vrha se začne tukaj!

Prednosti

Predavanja na šoli ali online
Osebni pristop
Mednarodno priznana diploma

Pridobljena izobrazba?

Magister managementa / magistrica managementa
SOK: 8, EOK: 7, EOVK: 2

Trajanje študija?

2 leti

Kaj boste pridobili

V magistrskem programu Strateški management boste odkrili svoj potencial in postali voditelj, ki se izjemno dobro znajde v sodobnem poslovnem svetu. Naš program ni le teoretičen, ampak je prava avantura za razvoj vaših veščin in znanja, ki so neposredno uporabna v praksi.

Kaj boste pridobili:

 1. Vrhunske vodstvene kompetence: Postali boste mojster strateškega vodenja, razumevanja teorij in modelov vodenja ter njihove praktične uporabe. Sposobnost učinkovitega vodenja posameznikov, skupin in organizacij bo postala vaša odlika.
 2. Miselna gibljivost za strateško odločanje: Z razvojem kritičnega mišljenja in reševanja kompleksnih poslovnih situacij boste postali strateg, ki sprejema odločitve, usmerjene v organizacijske cilje, in obvladuje dinamiko poslovnega okolja.
 3. Razvoj ljudi in kulture: Naučili se boste razvijati zaposlene in organizacijsko kulturo. Gradili boste pozitivno kulturo, motivirali posameznike in obvladovali skupinsko dinamiko.
 4. Učinkovito finančno upravljanje: Zmožnost upravljanja proračunov in sprejemanje premišljenih finančnih odločitev za trajnostni uspeh organizacije bo postala del vašega nabora veščin.
 5. Kreativno trženje in prodaja: Razvili boste trženjske strategije, ki spodbujajo rast in prihodke ter postali mojster prodajnih načrtov.
 6. Vodstvena komunikacija: Učinkovito boste komunicirali na vseh ravneh, razvijali vodstvene spretnosti in motivirali ekipe.
 7. Inovativnost in digitalna transformacija: Postali boste inovator, ki razume digitalne trende, upravljanje digitalne transformacije in ustvarja trajnostno konkurenčnost.
 8. Analitično razmišljanje in uporaba podatkov: Znanje za zbiranje, analiziranje in interpretacijo podatkov vam bo omogočilo informirano odločanje in spodbujanje poslovne rasti.
 9. Etično in družbeno odgovorno vodenje: Razvijali boste etično razmišljanje in strategije družbene odgovornosti, ki koristijo tako organizaciji kot družbi.
 10. Trajnostno poslovanje: Postali boste voditelj, ki razume in uporablja načela trajnostnega razvoja za zmanjšanje negativnih vplivov podjetja na okolje.

Pripravite se na preobrazbo svoje kariere in postanite voditelj prihodnosti. Vstopite v svet strateškega managementa, kjer se znanje preoblikuje v prakso!

Diplomanti študijskega programa lahko nadaljujete študij na katerem koli primerljivem programu 3. stopnje v Sloveniji ali tujini.

Povzetek ključnih kompetenc in učnih izidov študijskega programa Strateški management

Glede na cilje in splošne kompetence študijskega programa bodo študentje razvili naslednje predmetno-specifične kompetence:

 • razumevanje različnih teorij, modelov in okvirov vodenja ter uporaba teorije v praksi za učinkovito vodenje posameznikov, skupin in organizacij.
 • analiziranje kompleksnih poslovnih situacij in sprejemanje strateških odločitev za doseganje organizacijskih ciljev na osnovi razvoja veščin kritičnega mišljenja, reševanja problemov in odločanja, ki so v skladu s cilji organizacije.
 • razumevanje dinamike skupinskega vedenja, razvoj zmožnosti učinkovitega upravljanja in vodenja skupine, razumevanje vpliva organizacijske kulture na vedenje in uspešnost ter razvoj zmožnosti ustvarjanja in vzdrževanja pozitivne kulture in motivacije posameznikov za izboljšanje njihove uspešnosti v organizaciji.
 • poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na odločanje v organizaciji, in zmožnost sprejemanja učinkovitih odločitev.
 • obvladovanje zaposlovanja, usposabljanja, razvijanja in upravljanja zaposlenih skladno z delovno zakonodajo in zmožnost privabljanja, razvijanja in zadržanja nadarjenih zaposlenih; ter razumevanje organizacijske kulture, upravljanje sprememb in reševanje konfliktov.
 • upravljanje proračunov in sprejemanje premišljenih finančnih odločitev, ki prispevajo k uspehu organizacije.
 • razvoj trženjskih strategij in prodajnih načrtov, ki spodbujajo prihodke in rast.
 • učinkovito komuniciranje z deležniki na vseh ravneh in razvoj vodstvenih sposobnosti, potrebnih za motiviranje in navdihovanje ekip.
 • prepoznavanje novih priložnosti in ustvarjanje inovativnih rešitev, ki spodbujajo rast in uspeh.
 • razumevanje načel in praks prenove poslovnih procesov in njihova uporaba za preoblikovanje poslovnih procesov za doseganje boljših rezultatov z uporabo različnih tehnik za optimizacijo poslovnih procesov.
 • razvoj digitalnih strategij, ki so v skladu s cilji organizacije in omogočajo digitalno transformacijo, ter razumevanje nastajajočih digitalnih tehnologij in njihovega vpliva na poslovanje ter prepoznavanje priložnosti za izkoriščanje teh tehnologij. Razvijanje spretnosti in znanja, potrebna za vodenje pobud za digitalno preobrazbo v organizaciji.
 • zmožnost zbiranja, analiziranja in interpretacije podatkov za informiranje pri odločanju in spodbujanju poslovne rasti na osnovi analiziranja procesnih podatkov za prepoznavanje ozkih grl, izboljšanje učinkovitosti in sprejemanje odločitev na podlagi podatkov.
 • presojanje etičnih vprašanj v poslovanju in razvoj družbeno odgovorne strategije, ki koristijo organizaciji in družbi kot celoti.
 • poznavanje načel in praks trajnostnega razvoja, njihove uporabe v poslovanju in vpliva poslovnih dejavnosti na okolje ter zmožnost razvoja strategije za zmanjšanje negativnih vplivov in spodbujanje trajnosti podjetij. Študenti bodo razvili veščine in znanja, potrebna za vodenje trajnostnega razvoja podjetij in pobud za družbeno odgovornost znotraj organizacije.
 • ocenjevanje lastnih prednosti in slabosti kot vodja ter pripraviti načrt za razvoj vodenja
 • uporaba coaching tehnik vodenja in razvoja sodelavcev

 

Zakaj izbrati program Strateški management? 

Z nami boste obogatili svoje kompetence na področju strateškega vodenja in pridobili dragocene veščine, ki jih potrebujejo vodje v dinamičnem poslovnem okolju:

 1. Poglobljeno razumevanje strateškega managementa: Naučili se boste, kako preseči teoretične okvirje in se spoprijeti z izzivi resničnega poslovnega sveta. Naš program je osredotočen na praktično usposabljanje, ki bo okrepilo vaše razumevanje strateškega managementa na način, ki je takoj uporaben v praksi.
 2. Razvoj vodstvenih veščin: Program ni le o strategiji, temveč tudi o vas kot voditelju. Skozi interaktivne projekte, vodenje ekip in študijo primerov boste razvijali komunikacijske in vodstvene veščine ter spretnosti reševanja problemov.
 3. Praktično uporabo znanja: Pridobljeno znanje ne bo le akademska abstrakcija. S številnimi priložnostmi za sodelovanje s podjetji, študijo primerov iz resničnega življenja in projektnim delom boste svoje teoretično znanje uporabili v praksi.
 4. Mreženje in povezovanje: Program omogoča sodelovanje s strokovnjaki iz industrije in delo na projektih z resničnimi podjetji. To vam bo omogočilo gradnjo profesionalnih povezav, ki imajo lahko dolgoročne koristi v vaši karieri.
 5. Priprava na spremembe: V sodobnem poslovnem okolju se hitro spreminja vse. S pridobljenim znanjem boste pripravljeni ne samo slediti spremembam, temveč tudi oblikovati nove poti za prihodnost.
 6. Globalna perspektiva: sodelovali boste tudi s priznanimi strokovnjaki iz tujine, kar pomeni, da boste razvijali ne le znanje, temveč tudi medkulturne kompetence.

Vpišete se lahko vsi, ki ste

 • končali študijski program prve stopnje iz katerega koli strokovnega področja, ali pred-bolonjski študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz katerega koli strokovnega področja;
 • končali specializacijo po VS;
 • končali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, akreditiran pred 11. 6. 2004;

in ob tem izkazujete znanje angleškega jezika vsaj na ravni B2.

V 2. letnik magistrskega študijskega programa se lahko vpiše, kdor je končal:

 • univerzitetni študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT,
 • štiriletni univerzitetni študijski program pred bolonjskim sistemom,
 • specialistični študijski program.

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.

Kako se vpisati?

Prijavo za vpis na dodiplomski in podiplomski študij oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Rok za prvo prijavo je od 20. februarja 2024 do 27. avgusta 2024.

Rok za drugo prijavo je od 28. avgusta 2024 do 30. septembra 2024.

Prijavite se z AAI računom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom in enakovredno mobilno identiteto sms PASS preko eVŠ. Enostavno sledite navodilom obrazca. Če tega nimate, si boste ob vstopu v eVŠ izmislili uporabniško ime in geslo in izpolnili obrazec po navodilih.

Nasvet: Pridite k nam na kavo in pomagali vam bomo pri izpolnjevanju elektronskega obrazca. To je zagotovilo, da bo prijava ustrezno izpolnjena.

Če boste prijavo izpolnjevali sami in imeli kakšno vprašanje, nas pokličite in z veseljem vam bomo pomagali. 

Za vas smo dosegljivi na 01 2444 214 ali 01 2444 227 vsak delovnik med 8. in 16. uro. 

Vsi, ki se boste prijavili, boste na podlagi oddane elektronske prijavnice po elektronski pošti prejeli vabilo na vpis.

Zakaj izbrati magistrski program na B2 Visoki šoli za poslovne vede?

 • Ker povečuje konkurenčnost vaših znanj in kompetenc. Usposobili se boste za vodilne kadre na področju tehnoloških rešitev ali marketinga.

 • Ker so programi nastali v sodelovanju z gospodarstvom. Delodajalci najbolj vedo, katera znanja so potrebna za uspešno delo v turbulentnem poslovnem okolju. 

 • Ker se povezuje z vašim dosedanjim znanjem ter obstoječim ali želenim delom. Sistem študija omogoča upoštevanje vaših delovnih področij. Sistem priznavanja prehodnih znanj vam zagotavlja, da ne študirate, kar že znate.

 • Ker ponuja prijazen čas in sistem predavanj. Študij poteka po sklopih. Sočasno poteka vedno le en predmet, predavanja so praviloma do 2-krat tedensko, od 17. do 20. ure. Udeležite se jih lahko na šoli ali online iz udobnega naslanjača.

 • Ker je študij elektronsko podprt. Po dogovoru lahko del študija in študijskih obveznosti opravite prek digitalnih kanalov. Na voljo sta vam študijski portal z e-učilnicami, forumi, vsemi študijskimi gradivi in mobilna aplikacija za opozorila na vse obveznosti in novosti.

 • Ker smo tu za vas. Prijaznost je naša osrednja vrednota in obljuba, ki nas vodi v odnosih s študenti, predavatelji in zaposlenimi. Oseben pristop, neprestana podpora in dostopnost strokovnih delavcev šole so ključ do prijetne izkušnje študija pri nas.

 

Predmetnik Strateški management 

1. LETNIK

EKONOMIJA ZA MANAGERJE  (6 KT)
»Ekonomija za managerje: Sprejemanje odločitev v dinamičnem poslovnem okolju« je poglobljen pogled na napredne ekonomske koncepte in teorije, ki jih uporabljamo pri učinkovitem upravljanju podjetij. Sprejemanje odločitev postane umetnost, ko razvijamo zmožnost analize konkurenčnih trgov, oblikovanja cenovnih politik in strategij ter uporabe teorije iger pri strateških odločitvah. Razvijali boste kompetence da postanete ekonomski strateg, ki razume dinamiko trga, in se pripravljali na vodenje podjetja v dinamičnem poslovnem svetu.
POSLOVODNO RAČUNOVODSTVO (6 KT)
Poslovodno računovodstvo odpira vrata v svet, kjer boste pridobili ključne veščine za učinkovito upravljanje in načrtovanje v poslovnem okolju. S poudarkom na analizi stroškov, načrtovanju dobička, uporabi Balanced Scorecard ter interpretaciji informacij iz različnih virov, boste postali strokovnjak za notranje odločanje in oblikovanje strategij. Ob zaključku predmeta boste obvladali kritično ocenjevanje orodij poslovodnega računovodstva ter znali oblikovati zaključke in priporočila, ki bodo ključni za uspešno vodenje podjetja.
KORPORATIVNE FINANCE (7 KT)
V okviru predmeta Korporativne finance se boste osredotočili na praktične aplikacije za vodje podjetij. Poglobili se boste v proces vrednotenja, od naložbenih odločitev in razmerja med tveganjem in donosom do upravljanja tveganj in trajnostnih financ. S pridobljenimi veščinami boste sposobni kritično ocenjevati in voditi finančne odločitve, oblikovati trajnostne finančne strategije ter učinkovito upravljati s kapitalom in naložbami v dinamičnem poslovnem okolju.
STRATEŠKI MANAGEMENT (7 KT)
Na področju Strateškega managementa boste odkrivali ključne elemente strategije v poslovnem okolju. S poudarkom na analizi okolja, oblikovanju strategij na različnih ravneh ter izvajanju in upravljanju strateških sprememb, boste razvijali analitične, strateške, upravljavske, vodstvene in etične kompetence. Ob zaključku predmeta boste sposobni oblikovati in izvajati uspešne strategije, kritično ocenjevati vodenje in korporativno upravljanje, ter razvijati trajnostne strategije za dolgoročno rast in družbeno odgovornost.
STRATEŠKO TRŽENJE (7 KT)
V okviru predmeta boste spoznali kompleksnost strateškega trženja in raziskovali tržno usmerjene strategije z osredotočenostjo na nove trende, kot so digitalizacija in trajnost. Pridobili boste analitične kompetence za prepoznavanje tržnih priložnosti, oblikovanje ciljnih segmentov in izvajanje učinkovitega trženjskega načrta. Razvijali boste veščine vodenja odnosov s strankami, ustvarjanja vrednosti in trajnostnega razvoja izdelkov. S konkretnimi projektnimi primeri boste pridobili sposobnosti za kreativno in strateško razmišljanje v trženju ter razumevanje povezav med trženjem in drugimi poslovnimi funkcijami. Postali boste strokovnjak za celostno izvajanje in nadzorovanje trženjskih strategij v dinamičnem poslovnem okolju.
MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV (7 KT)
V dinamičnem svetu managementa poslovnih procesov, boste raziskovali pomen poslovnih procesov za uspešnost in konkurenčnost organizacij. Spoznavali boste metode prenove poslovnih procesov, učinkovito upravljanje kakovosti ter strategije trajnostnega poslovanja. Skozi praktične primere boste razvijali veščine uporabe orodij za modeliranje in upravljanje poslovnih procesov, s poudarkom na trajnosti. Postali boste strokovnjak za učinkovito upravljanje in optimizacijo poslovnih procesov, pripravljeni na soočanje s sodobnimi izzivi v mednarodnem in trajnostnem okolju.
VODENJE IN ORGANIZACIJSKO VEDENJE (7 KT)
Pri predmetu se boste poglobili v dinamiko vodenja in organizacijskega vedenja, kjer boste raziskovali ključne vidike uspeha podjetij - zaposlene. Osvetlitev delovne uspešnosti, timskega dela in vodenja, vas bo opremila s kompetencami, ki bodo obogatile vaše razumevanje dinamike organizacijskega okolja. Razvijali boste spretnosti vodenja, obvladovanja konfliktov, komuniciranja ter izboljšali svoje vodstvene kompetence. Postali boste odgovoren vodja, ki razume in vpliva na organizacijsko uspešnost ter ključni soustvarjalec uspešne in etične organizacijske kulture.
STRATEŠKI HRM  (6 KT)
Pri predmetu boste raziskovali kompleksno področje strateškega razvoja zaposlenih (HRM) z osredotočenjem na vertikalno integracijo, alternative strateškemu HRM, ter oblikovanje in ocenjevanje strategij v HRM. Poglobili se boste v strateške pristope k zaposlovanju, učenju, odnosom z zaposlenimi ter nagrajevanju. Razvijali boste strateško razmišljanje in integrirali dejavnosti HRM v organizacijske cilje, hkrati pa si pridobili kompetence za kritično ocenjevanje teorij, raziskav in prakse na področju strateškega HRM.
METODE RAZISKOVALNEGA DELA (7 KT)
V okviru predmeta boste spoznali svet raziskovalnih metod v podporo poslovnim odločitvam. S tem predmetom boste razvijali ključne kompetence za samostojno raziskovalno delo in izdelavo znanstveno-raziskovalnih elaboratov. Spoznavali boste različne raziskovalne pristope, načrtovanje raziskovalnega dela, testiranje hipotez ter osnovne in zahtevnejše metode statistične analize podatkov. S pridobljenim znanjem boste sposobni izbirati in uporabljati ustrezne metode v različnih kontekstih ter korektno prikazovati in interpretirati zbrane podatke v podporo ključnim poslovnim odločitvam.

2. LETNIK

DIGITALNA POSLOVNA PREOBRAZBA (7 KT)
Pri predmetu boste spoznali pomen digitalne poslovne preobrazbe za uspešnost poslovanja. Raziskovali boste značilnosti in zakonitosti digitalne ekonomije ter spoznali ključne digitalne tehnologije in njihov vpliv na konkurenčnost organizacij. Razvijali boste kompetence za oblikovanje in izvajanje integrirane poslovno digitalne strategije, razumevanje pomena podatkov za odločitve ter prepoznavanje novih oblik inoviranja poslovnih modelov. S pridobljenim znanjem boste sposobni uspešno voditi digitalno poslovno preobrazbo in odgovarjati na sodobne izzive trajnostnega poslovanja v digitalni dobi.
MANAGEMENT INOVACIJ (7 KT)
Dobrodošli v svetu inovacij! Ta predmet vam bo razkril kompleksnost razvoja inovacij ter vam predstavil temeljne teorije in napredna orodja za učinkovito upravljanje inovacij skozi celoten življenjski cikel. Poglobili se boste v trajnostne inovacije, vlogo digitalnih tehnologij, ustvarjalnost in inovativnost, ter poslovno modeliranje z uporabo orodja »Business Model Generation«. Sposobnosti, ki jih boste pridobili, vključujejo pripravo strategij za trajnostne inovacije, upravljanje in spremljanje inovacijskih procesov ter razumevanje razvoja konkurenčnih poslovnih modelov. Pripravite se na dinamično potovanje, kjer boste znanje teorije prenesli v praktične rešitve in razvijali kritične perspektive na inovacijske procese. Postali boste del prihodnosti in poglobili svoje razumevanje vloge digitalnih tehnologij pri inovacijah!
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE (7 KT)
Predmet je oblikovan kot razburljivo potovanje k izjemnim komunikacijskim veščinam! Odprl vam bo vrata v svet učinkovitega komuniciranja v poslovnem okolju, kjer boste pridobili ključne kompetence za uspeh. Naučili se boste uporabljati strategije komuniciranja, obvladovati tehnologijo za izboljšanje procesov ter razvijati veščine komuniciranja v raznolikih medkulturnih situacijah. Posebna pozornost bo namenjena reševanju konfliktov, vodenju pogajanj in prepričevanju, kar so ključni elementi napredne poslovne komunikacije. Pripravite se na pridobivanje znanj, ki vam bodo odprla vrata do uspešne kariere in boljše medsebojne interakcije v poslovnem svetu!
IZBIRNI PREDMET 1 (5 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
RAZISKOVALNI PROJEKT (7 KT)
Ta predmet vam bo omogočil celovito načrtovanje, izvedbo in oblikovanje raziskovalnega projekta ali poročila z vključitvijo vseh ključnih elementov. Razvijali boste ključne kompetence, kot so izbira primerne teme, študij literature, načrtovanje in izvedba raziskave ter pisanje znanstvenih člankov. Postali boste sposobni celovitega razumevanja strukture in vsebine raziskovalnega dela ter uspešno izvajali raziskave, vključno z oblikovanjem znanstvenih prispevkov. S pridobljenim znanjem boste zmogli prepoznavati, analizirati in reševati raziskovalne težave ter svoje rezultate učinkovito komunicirati tako pisno kot ustno. V okviru predmeta boste pripravili tudi zasnovo svojega magistrskega dela.
IZBIRNI PREDMET 2 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 3 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
MAGISTRSKA NALOGA (14 KT)
Magistrska naloga – vaša priložnost za izstopajoč dosežek! Ob pripravi magistrske naloge boste s sistematičnim pristopom spoznavali, kako prepoznati in reševati konkretne probleme v domačem in mednarodnem poslovnem okolju ter oblikovati izvirne ideje in rešitve. S samostojnim in usmerjenim raziskovanjem boste razvijali kritično presojo, uporabljali znanstvene metode ter obvladovali sistematično iskanje in analizo informacij. Pripravite se na izziv, kjer boste povezali različna znanja in uporabili informacijsko tehnologijo za ustvarjanje zaključnega dela v skladu z raziskovalnimi standardi, a seveda pod skrbnim mentorstvom naših izjemnih predavateljev.

IZBIRNI PREDMETI

MANAGEMENT PRODAJE (6 KT) 
Management prodaje je predmet, kjer boste osvojili ključne veščine za uspešno obvladovanje dinamike na trgu in doseganje prodajnih ciljev. S poudarkom na prodajni učinkovitosti boste spoznali temeljna področja managementa prodaje, od povezave prodaje in marketinga ter analize B2B strank do razvoja kompetenc prodajnega osebja. Skozi interaktivna predavanja in praktične študijske primere boste izboljšali svojo sposobnost celostnega razumevanja vloge prodajne funkcije in razvijali kompetence, kot so načrtovanje in vodenje prodaje, motiviranje in nagrajevanje prodajnega osebja ter učinkovito spremljanje in izboljševanje prodajne uspešnosti. Po končanem predmetu boste imeli celovit pristop k upravljanju prodaje, sposobnost načrtovanja strategije prodaje, ocenjevanja priložnosti na trgu ter izbiranja, razvijanja in nagrajevanja prodajnega osebja. Pridružite se nam in postanite učinkovit vodja prodaje, pripravljen na izzive sodobnega poslovnega okolja!
MANAGEMENT NEPROFITNIH ORGANIZACIJ (6 KT)
Predmet je zasnovan kot dinamično potovanje skozi ključna področja vodenja v neprofitnem sektorju. Raziskovali boste edinstvene značilnosti, s katerimi se srečujejo neprofitne organizacije, in pridobili veščine, potrebne za uspešno obvladovanje izzivov v tem sektorju. S poudarkom na praktičnem treningu boste pridobili vodstvene kompetence, komunikacijske spretnosti, sposobnost strateškega razmišljanja in finančno pismenost. Spoznali boste, kako učinkovito upravljati s človeškimi viri, voditi projekte ter obvladovati etične in pravne vidike v neprofitnem okolju. Zaključek tega predmeta ne prinaša le teoretičnega znanja, temveč tudi praktične veščine, ki so ključne za uspeh v neprofitnem sektorju. S pristopom, ki združuje študije primerov z razpravami o realnih izzivih, lahko postanete učinkovit vodja, sposoben uspešno voditi neprofitno organizacijo skozi nenehne spremembe in priložnosti.
MEDNARODNI MANAGEMENT (6 KT)
V okviru tega izrazito dinamičnega predmeta boste raziskovali kompleksnosti globalnega poslovnega okolja, razvijali analitične sposobnosti za sprejemanje ključnih strateških odločitev ter osvajali veščine, ki so ključne za uspešno mednarodno poslovanje. Zagotovili vam bomo celovito razumevanje analize mednarodnega poslovnega okolja, vključno s političnimi, ekonomskimi, socialnimi in tehnološkimi dejavniki. S poudarkom na strateškem načrtovanju v globalnem kontekstu boste spoznali korporativne, poslovne in funkcionalne strategije ter se naučili različnih načinov vstopa na mednarodni trg. Pri nas boste razvijali kompetence, kot so analitične sposobnosti, veščine strateškega načrtovanja, medkulturno vodenje, digitalne veščine ter spretnosti kritičnega razmišljanja in reševanja problemov. Skozi študijske primere in interaktivne naloge boste lahko takoj uporabili pridobljeno znanje in se pripravili na izzive sodobnega mednarodnega poslovanja.
RAZVOJ VODSTVENIH KOMPETENC (6 KT)
Pri predmetu Razvoj vodstvenih kompetenc bomo skupaj razvijali ključne veščine, ki vodijo do uspešnega in avtentičnega vodenja. Ta praktično usmerjen predmet je zasnovan za razvijanje vaših kompetenc na področju komunikacije, oblikovanja ekipe, reševanja konfliktov, odločanja, upravljanja sprememb, etičnega vodenja in osebnega razvoja. Predmet vključuje teoretična dognanja, povezana s številnimi primeri iz poslovnega sveta, s poudarkom na aplikaciji konceptov v praksi. Raziskovali bomo, kako graditi pozitivne odnose, postavljati jasne cilje, motivirati ekipo in učinkovito reševati izzive vodenja. Ob koncu predmeta boste sposobni analizirati in izboljšati svoje vodstvene sposobnosti, oblikovati svoj avtentični vodstveni slog, razvijati strategije za osebni in organizacijski razvoj ter učinkovito odločati in komunicirati v poslovnem okolju. Pridružite se nam in postanite voditelj, ki presega pričakovanja, gradi močne ekipe in prispeva k trajnostnemu uspehu organizacije!
MANAGEMENT UPORABNIŠKE IZKUŠNJE (6 KT)
V okviru predmeta boste vstopili v svet storitev za stranke 21. stoletja! Predmet vas bo popeljal skozi poglobljeno razumevanje, kako res dobra storitev za stranke postane ključna za uspeh organizacij. Osredotočili se boste na razvoj storitev za stranke, total quality management (TQM) in prepoznavanje ključnih elementov odlične storitve. Skozi celoten predmet boste raziskovali strategije za pomoč strankam, pristope k ustvarjanju wow-izkušenj, pridobivanje in ohranjanje strank ter upravljanje storitev na svetovnem spletu. Poudarili bomo tudi pomen CRM (Customer Relationship Management) in razmišljali o prihodnosti upravljanja storitev za stranke. Ta izjemno praktično usmerjen predmet vas bo opremil z orodji in tehnikami za ustvarjanje privlačnih uporabniških izkušenj, razvoj strategij rasti in trženja ter razlikovanje med pristopi B2C in B2B. Po zaključku boste sposobni analizirati organizacijo, osredotočeno na stranke, izvajati izjemne storitve za stranke ter razvijati in implementirati zmagovalne strategije za pridobivanje in ohranjanje strank. Pripravite se na potovanje, ki bo vašo organizacijo popeljalo do izjemnosti v svetu storitev za stranke!
COACHING VEŠČINE (6 KT)
To je vaša vstopnica v izjemno potovanje osebne in profesionalne rasti. S poglobljenim raziskovanjem tem, kot so miselnost rasti, vodenje z vprašanji, coaching modeli in čustvena inteligentnost, boste pridobili poleg teoretičnega znanja tudi sposobnost premagovanja izzivov in doseganja ciljev v svetu coachinga ter razvijanja trajnostnih odnosov za uspeh vaše ekipe ali organizacije. V okviru predmeta gre za praktično usmerjenim trening, kjer boste razvijali kompetence, ki so ključne za vodje kot coach ali interni coach. Sposobnosti razvojne miselnosti, vodenja z vprašanji, uporabe coaching modelov ter razumevanje in upravljanje s čustvi vam bodo omogočile, da postanete izjemen vodja, ki navdihuje in podpira svojo ekipo. Naučili se boste, kako postavljati cilje, spodbujati proaktivnost, obvladovati zahtevne situacije in uporabljati različna coaching orodja. Poleg tega boste raziskovali različne tipe coachinga, kot so veščinski coaching, karierni coaching, poslovni coaching, leadership coaching in timski coaching. Zaključek tega predmeta prinaša več kot le znanje - postali boste samozavesten in uspešen coach, pripravljen na izzive v realnem poslovnem svetu.
POSLOVNA ETIKA (6 KT)
Pri predmetu poslovna etika, boste raziskovali temeljne vrednote, dileme in izzive, s katerimi se soočajo voditelji v poslovnem okolju. Predmet je zasnovan za razpravo o etičnih vprašanjih, ki se pojavljajo pri poslovnih odločitvah, ter za razvoj etičnih kompetenc in vodstvenih sposobnosti. Poglobili se boste v etično odločanje v poslovnem okolju, odnose med deležniki, družbeno odgovornost in korporativno upravljanje. Raziskovali boste individualne in organizacijske dejavnike, ki oblikujejo etično kulturo, ter se osredotočili na trajnost in etično odgovornost v globalnem kontekstu. S pomočjo študij primerov boste analizirali konkretna etična vprašanja in krize v poslovnem svetu, preučevali, kako so organizacije reševale te primere, ter razpravljali o razvoju etičnega razmišljanja in odločanja. Naš cilj je razviti etične sposobnosti vodenja, prepoznavanje in analizo etičnih vprašanj ter razumevanje medkulturnih razlik v poslovnih praksah.Po koncu predmeta boste sposobni analizirati in razložiti ključne koncepte poslovne etike, vrednotiti etične vidike poslovnih odločitev, razvijati etično kulturo v organizaciji ter opravljati etično refleksijo v odnosu do lastnih odločitev in dejanj v poslovnem kontekstu. Pridružite se nam in postanite voditelj, ki gradi odgovorna in etična poslovna okolja!
POSLOVNO PLANIRANJE (6 KT)
Ob zaključku predmeta boste znali oblikovati strategije za dolgoročni uspeh podjetij! Ta predmet vas bo popeljal skozi ključne elemente strateškega poslovnega načrtovanja, vključno z razvojem izjave o poslanstvu, analizo okolja, notranjih dejavnikov organizacije, izbiro ustreznih strategij ter povezovanjem in koordinacijo funkcionalnih področij znotraj podjetja. Spoznali boste, kako strateško načrtovanje vodi do povečanja tržnega deleža, dobičkonosnosti in dolgoživosti poslovanja, ter kako oblikovati učinkovite strategije za prilagajanje spremembam v okolju. Raziskovali bomo ključne koncepte, kot so izjave o poslanstvu, oblikovanje strategije, povezava med vizijo in poslovno strategijo ter pomen vrednotenja poslovne strategije. Cilj je, da boste razumeli naravo konkurence, analizirali vpliv zunanjih sil na podjetje ter razvijali in izvajali kompleksne strategije za strateško načrtovanje. Pridobili boste sposobnosti kritičnega presojanja kompleksnih razmerij med funkcionalnimi področji organizacije ter oblikovanja usklajenih strategij za celotno organizacijo. Po končanem predmetu boste sposobni naprednega strateškega raziskovanja, ocenjevati industrijo, okolje in konkurente, ter razvijati in ocenjevati strateške alternative za organizacijo. Sposobni boste uporabiti finančna orodja za ocenjevanje ekonomske sposobnosti izbranih strateških alternativ ter argumentirati odločitve o začetku novih poslov. Predstavili boste celovite poslovne načrte in tako postali ključni kreatorji uspešnih poslovnih poti. Pridružite se nam in oblikujte strategijo za uspeh svoje organizacije!
POSLOVNA ANALITIKA ZA MANAGERJE                                                                                                 (6 KT)
V svetu poslovne analitike se podatki spreminjajo v ključne vpoglede za oblikovanje prihodnosti organizacij! Predmet vas bo popeljala skozi poglobljen pregled ključnih konceptov in orodij v poslovni analitiki. Spoznali boste raziskovalne tehnike analize podatkov, principe vizualizacije podatkov ter uporabo orodij, kot je Power BI, za učinkovito predstavitev podatkov. Spoznali boste tudi metode zbiranja in čiščenja podatkov, se poglabljali v opisno analitiko, in se naučili uporabljati prediktivno analitiko za napovedovanje trendov in ublažitev tveganj. Poleg tega boste pridobili razumevanje poslovne inteligence, oblikovanja podatkovnih skladišč, uporabe procesov ETL ter večdimenzionalne analize podatkov. Skozi konkretne primere boste raziskovali, kako uvesti poslovno analitiko v različna poslovna okolja. Cilj našega predmeta je, da boste po zaključku imeli globoko razumevanje statistične analize v poslovnem upravljanju, znali uporabiti napovedno analitiko za strateško odločanje, se zavedali etičnih vidikov uporabe podatkov ter razvili sposobnost uvajanja in izvajanja poslovne analitike v praksi. Pridružite se nam in odkrijte, kako lahko podatki postanejo vaš najmočnejši vir informacij in ključ do uspeha v poslovnem svetu!
MANAGEMENT TRAJNOSTNEGA RAZVOJA POSLOVANJA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST                    (6 KT)
Predmet je zasnovan kot navdihujoča raziskava, kako organizacije lahko postanejo gonilo trajnostnega napredka in družbene odgovornosti. S poglobljenim razumevanjem treh razsežnosti trajnosti - družbe, okolja in gospodarstva - boste gradili ključne kompetence za oblikovanje trajnostnih poslovnih modelov. Od krožnega gospodarstva do trajnostnih inovacij, skozi spodbujevalce trajnosti in vplivne naložbe, boste pridobili znanje in veščine, potrebne za oblikovanje učinkovitih trajnostnih strategij. Razvijali boste tudi vodstvene in komunikacijske spretnosti, ki so ključne za usmerjanje zaposlenih in doseganje trajnostnih ciljev. Na koncu tega poglobljenega predmeta boste opremljeni s sposobnostmi za kritično ocenjevanje trajnostnih pristopov, razvoj celovitih trajnostnih poslovnih modelov in inovativnih rešitev za poslovne izzive. Postanete lahko del gibanja za trajnostno prihodnost in oblikujete strategije, ki bodo vašo organizacijo popeljale v svetlo in odgovorno prihodnost.

Šolnina

Na B2 VŠPV dobite kar največ za svoj denar

Letna vpisnina v program je 205 €. Šolnino, ki je določena individualno, lahko plačujete v letnih, štirimesečnih ali mesečnih obrokih.

Individualni izračun šolnine

Na Visoki šoli za poslovne vede je šolnina določena individualno. Za vsako predhodno pridobljeno in priznano znanje, je lahko šolnina znižana. Preverite priznavanje znanj.

Primerjajte

Način študija, usmerjenost v praktične izzive in izbrani predavatelji z zavidljivimi referencami iz prakse več kot upravičijo plačilo vsakega letnika šolanja na B2 VŠPV. Primerjajte znesek šolnine s stroški strokovnih delavnic!

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • dostop do posnetkov vseh predavanj in vaj,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • študijska gradiva: vsa obvezna gradiva so v e-učilnicah in v knjižnici šole za vsakega vpisanega študenta,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje,
 • aktivnosti v okviru Kariernega centra.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro:

 • Ljubljana | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 227

Posebne ugodnosti

 • Možnost plačila na več obrokov brez obresti.
 • Če študija ne končate v predvidenem roku, je dodatno leto študija za dokončanje obveznosti brezplačno.
 • Brezplačen dostop do Microsoft Office 365

 • brezplačno članstvo v NUK.

Dodatne ugodnosti

 • Microsoft Imagine Academy (več tukaj)
 • Študentom pripada brezplačno članstvo v mednarodnem združenju EUMMAS, ki povezuje strokovnjake s področja managementa in marketinga iz več kot 60 držav, omogoča izmenjavo izkušenj in znanj ter priložnosti za mreženje in poslovno sodelovanje. Študenti so vključeni v EUMMAS Youth forum, diplomantom pa je na voljo brezplačno profesionalno certificiranje z EUMMAS certifikatom, ki podpira njihovo konkurenčnost in strokovno pozicioniranje na trgu dela.
 • Možnost brezplačnega CEFR certifikata znanja angleškega jezika v sodelovanju z zunanjim ponudnikom. Študentje na podlagi testiranja prejmejo uradno potrdilo CEFR (Common European Framework of Reference for Language skills) o nivoju znanja.

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

  

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale
visokošolske programe 

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?
 

Kontaktirajte nas