Pričevanja

Pričevanja

Kaj menijo naši študenti?

"Moja leta študija na B2 Visoki šoli za poslovne vede so bila čudovita. V tem času sem prejela ogromno znanja. Imela sem čast spoznati čudovite predavatelje z bogatimi izkušnjami in toplimi človeškimi odnosi in čudovite sošolce, s katerimi ostajam v stikih tudi po dokončanju. Zaposleni na šoli so mi vedno prišli na proti z rešitvami na vse prošnje, ki sem jih imela – včasih so bile le te precej muhaste. Moja izbira je bila pravilna. Za vpis na B2 šolo, bi se odločila ponovno."

Aleksandra Kostanjevec diplomantka tržnega komuniciranja (VS),

"Za nadaljevanje študija na B2 Visoki šoli za poslovne vede sem se odločila zaradi želje po raziskovanju in pridobivanju novih znanj in izkušenj, še posebej iz smeri Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi. Odnosi med profesorji in študenti so korektni in zelo sproščeni. Aktivno sodelovanje spodbuja izmenjavo izkušenj in motiviranost za študij. Med pozitivne stvari študija bi uvrstila sistematičnost pri posredovanju vsebin, ter profesorje, ki prihajajo iz različnih področij, z veliko znanja in izkušnjami. Veliko poudarka je na kreativnosti."

Urška Kos študentka programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi,

"Vpis na dodiplomski študijski program Poslovna informatika mi je še vedno ostal v spominu. Pomoč pri vpisu in profesionalnost zaposlenih tekom celotnega študija šteje zelo veliko. Iz svojih izkušenj lahko rečem, da je B2 šola res najbolj prijazna šola. Zaradi mojega zadovoljstva in znanja, ki sem ga pridobil na dodiplomskem študiju, sem se odločil za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji. B2 šolo priporočam vsakemu, ki je željan interaktivnega učenja in pridobivanja znanja s strani uspešnih profesorjev, ki imajo ogromno izkušenj v praksi."

Matija Jeras študent magistrskega programa Marketing management,

"B2 šola bi morala zavzeti mesto vaše prve kontaktne točke, če razmišljate o študiju. Vsi na šoli imajo do vsakega posameznika oseben pristop, individualne razgovore o posameznikovih zmožnostih in na vsako zastavljeno vprašanje tudi odgovor. Z gotovostjo trdim, da se počutim pripravljeno in samozavestno za delo na področju trženja. B2 šola je pravi naslov za vse, ki upate, sanjate in stremite k visokim ciljem!"

Nika Globokar diplomantka tržnega komuniciranja (VS),

"VŠPV uresničuje slogan najbolj prijazna šola. Študenti smo med seboj povezani. Sodelujemo generacije tekočega letnika in tiste, ki "čistijo" stare grehe, kot tudi tisti, ki so študijske obveznosti že zdavnaj opravili. Pomembno je poudariti, da je počutje sproščeno, delovno vzdušje pa resno. Predavanja so interaktivna, kar pomeni, da se med predavanji razvije debata, ki jo predavatelji usmerijo v pravo smer, če slučajno kdo razmišlja napačno. Naučimo se res veliko, saj vse izhaja iz prakse, iz vsakodnevnih poslovnih primerov. Mnogo nas je, ki imamo za sabo že kar nekaj delovnih izkušenj in znanja, ne pa priznane izobrazbe za področje študija. In s takšnimi pristopi pridobivamo res veliko novega in uporabnega znanja. Poleg znanja pa mi je VŠPV dala veliko novih znancev/kolegov in novih možnosti."

Darjan Gale študent magistrskega programa Management in informatika,

"B2 je šola, kjer je ravno tako potrebno opravljati izpite, obiskovati predavanja in vaje, pisati seminarske naloge, povrh vsega pa je vse to potrebno še plačati. Kljub temu je B2 šola za razliko od ostalih, tudi šola, kjer me poznajo po imenu, kjer se mi maksimalno prilagodijo in potrudijo. Če smo tekom študija naleteli na težave, so le te, bile odpravljene v najkrajšem možnem času."

Gašper Bertoncelj študent magistrskega programa Management in informatika