Poslovna informatika

Poslovna
informatika

Program združuje znanje in veščine podjetništva, managementa z računalništvom in informatiko, saj podjetja povečujejo potrebo po strokovnjakih, ki imajo ne le tehnično znanje, temveč tudi širše razumevanje upravljanja in poslovanja.

 

 

Poslovna informatika

Opis programa

Spoznajte moč tehnologije in poslovanja ter spremenite svojo prihodnost z dodiplomskim študijskim programom poslovne informatike - kjer se inovacije združijo s priložnostmi

Dobrodošli v dodiplomskem študijskem programu poslovne informatike – odlična izbira za vse, ki želite združiti svojo strast do tehnologije z zanimanjem za poslovanje. Naš program je zasnovan tako, da vas opremi z veščinami in znanjem, ki jih potrebujete za uspeh v hitro razvijajočem se svetu poslovne tehnologije.

Poslovna informatika je hitro razvijajoče se področje in ta program vam bo dal trdne temelje v načelih informacijske tehnologije in njene uporabe v poslovnem svetu. Skozi mešanico teoretičnega in praktičnega učenja boste razvili veščine programiranja, upravljanja baz podatkov, programskega inženiringa, analize podatkov in drugih področij, ki so ključnega pomena za uspeh sodobnih podjetij.

Naš program poučujejo izkušeni strokovnjaki, ki so navdušeni nad tehnologijo in poslom. Vodili vas bodo skozi študij, vam nudili mentorstvo in podporo, ko boste razvijali svoje veščine in znanje. Poleg tega naš program poudarja pomen izkustvenega učenja, ki vam daje priložnost, da svoje veščine uporabite pri resničnih poslovnih problemih.

Po končanem programu Poslovna informatika boste dobro pripravljeni na široko paleto karier v poslovni tehnologiji. Ne glede na to, ali želite delati na področju razvoja programske opreme, analize podatkov, vodenja projektov ali drugega področja, boste razvili veščine in pridobili znanja, ki jih potrebujete za uspeh.

Torej, če ste pripravljeni združiti svojo strast do tehnologije s svojim zanimanjem za poslovanje, se nam pridružite na diplomskem programu poslovne informatike in sprostite svoj potencial za uspeh na tem razburljivem področju.

Prednosti

Predavanja na šoli ali online
Mednarodno priznana diploma
Možnost izbirnega predmeta namesto diplome

Pridobljena izobrazba?

Diplomirani poslovni informatik (VS) / Diplomirana poslovna informatičarka (VS)
SOK: 7, EOK: 6, EOVK: 1

Trajanje študija?

 3 leta

Kaj boste pridobili

Sposobnost premostiti vrzel med tehnologijo in poslovanjem za uspeh v digitalni dobi

Dodiplomski študijski program poslovne informatike je transformativno potovanje, ki vas bo pripravilo na kariero na področju vodenja digitalne revolucije. Ne gre le za učenje tehničnih veščin – gre za razvoj poglobljenega razumevanja uporabe tehnologije za reševanje kompleksnih poslovnih problemov.

V programu poslovna informatika boste pridobili celovito razumevanje principov informacijske tehnologije in njene vloge v poslovnem svetu. Naučili se boste oblikovati in razvijati programsko opremo, upravljati baze podatkov, analizirati podatke in sprejemati informirane odločitve na podlagi svojih ugotovitev. Pridobili boste tudi praktične izkušnje s priložnostmi za praktično učenje, vključno z možnostjo opravljanja dela študijskega programa v tujini, projekti in raziskavami.

Program poslovna informatika ponuja več kot le tehnična znanja. Gre za to, da postanete vodilni strokovnjaki v digitalni dobi, ki lahko uporablja tehnologijo za spodbujanje inovacij in poslovnega uspeha. Razvili boste veščine komuniciranja in sodelovanja, se naučili učinkovitega dela v skupinah in razvili globoko razumevanje etičnih vidikov, ki so vključeni v odločanje o tehnologiji.

Postavili boste trdne temelje za prihodnost, ki jo oblikuje tehnologija. S pridobitvijo spretnosti in znanja, ki jih potrebujete za uspeh na tem področju, boste v dobrem položaju za razvoj kariere na različnih področjih, od razvoja programske opreme do analize podatkov in vodenja digitalnih projektov.

Če ste se torej pripravljeni podati na pot odkrivanja, inovacij in rasti, se nam pridružite na dodiplomskem študijskem programu poslovne informatike in sprostite svoj potencial za uspeh na vznemirljivem in dinamičnem področju poslovne tehnologije. 

Pridobljeno znanje je tudi trden temelj za morebitno nadaljevanje študija na katerem koli primerljivem programu 2. stopnje v Sloveniji ali tujini.

Povzetek ključnih kompetenc in učnih izidov študijskega programa Poslovna informatika

Po uspešnem zaključku tega programa bo diplomant sposoben:

 • kritičnega mišljenja in razumevanja teoretičnih spoznanj poslovne informatike skupaj z ustrezno analizo in sintezo za uporabo teh spoznanj v praksi na področju informatizacije poslovnih procesov,
 • sistemskega in raziskovalnega mišljenja za vključevanje v multidisciplinarne in interdisciplinarne skupine za obravnavo in reševanje delovnih nalog na področjih, kot so informatizacija poslovnih procesov, izboljšave in razvoj informacijsko podprtih poslovnih procesov, trženje informacijsko komunikacijskih tehnologij ali storitev itd.,
 • povezovanja in usklajevanja strokovnjakov s področja poslovnih dejavnosti podjetja (npr. računovodstvo, trženje, kadrovska služba itd.) in specializiranih strokovnjakov s področja IKT (npr. s strokovnjaki s področja aplikativnih rešitev, sistemske programske opreme, informacijske varnosti, strojne opreme in komunikacij), pri razvoju, implementaciji ali vzdrževanju IKT opreme,
 • timskega dela, tj. pripravljenosti na sodelovanje, kooperativnost, upoštevanje mnenj drugih in izpolnjevanje dogovorjene vloge v okviru tima in skupine,
 • vodenja skupine oz. poznavanje nalog in funkcij vodenja in upravljanja znotraj področja informatike,
 • izkazovanja komunikacijskih spretnosti v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju v ustni in pisni obliki z različnimi poslovnimi okolji,
 • kritične in samokritične presoje, etične odgovornosti, fleksibilne uporabe strokovnih znanja v praksi ter vseživljenjskega učenja na izbranem strokovnem in širšem področju,
 • obvladovanja temeljnih znanj in praktičnih pristopov, potrebnih za učinkovito obvladovanje sistema vodenja, s poudarkom na obvladovanju projektov, informatizaciji procesov in sistemskem razmišljanju,
 • učinkovite rabe informacijske in komunikacijske tehnologije ter storitev interneta za pridobivanje informacij, za komunikacijo in izdelavo aplikacij na tem področju,
 • obvladovati osnove področja informacijske varnosti,
 • razumevanja in poznavanja poslovnih procesov in poslovnih funkcij ter uporabe IKT in namenske programske opreme za podporo poslovanju organizacije,
 • uvajanja in posodabljanja informacijsko podprtih poslovnih procesov v organizacijo,
 • uporabe komunikacijskih standardov, protokolov in načina prenosa podatkov in informacij,
 • načrtovanja in modeliranje podatkovnih zbirk ter organizacije podatkov,
 • razvoja e-poslovanja organizacije, ki zajema tako predstavitev organizacije prek spletnih strani kot možnosti trženja ali izvajanja storitev organizacije prek interneta,
 • razumevanja temeljev ekonomije, pomena ekonomike in menedžmenta,
 • razvoja sposobnosti in veščin izboljševanja produktivnosti in ekonomičnosti informacijsko podprtih poslovnih procesov,
 • uporabe strokovne terminologije iz informatike in poslovnih ved v enem od razširjenih tujih jezikov,
 • razumevanje splošnega razvoja poslovne informatike in bodočih trendov.

Vpišete se lahko vsi, ki ste

 • opravili maturo ali
 • opravili poklicno maturo ali
 • opravili zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Kadar je zaradi števila razpisanih mest potrebna omejitev vpisa, ste kandidati izbrani po naslednjem kriteriju:

 • 60% točk: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu;
 • 40% točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 

Pomembna prednost vpisa na VŠPV je priznavanje predhodno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj. Kar že dokazano znate, vam ni treba ponovno opravljati. 

Na osnovi spričeval in drugih listin o vsebinah in obsegu že opravljenega formalnega izobraževanja, vam šola lahko prizna kreditne točke (ECTS), ki vam jih nato ni treba pridobiti pri predmetih študijskega programa.

Če imate vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju poslovne informatike, vam VŠPV lahko prizna praktično izobraževanje v obsegu 9 kreditnih točk (ECTS).

Preverite priznavanje znanj!

Kako se vpisati?

Prijavo za vpis na dodiplomski in podiplomski študij oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Rok za prvo prijavo je od 20. februarja 2024 do 27. avgusta 2024.

Rok za drugo prijavo je od 28. avgusta 2024 do 30. septembra 2024.

Prijavite se z AAI računom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom in enakovredno mobilno identiteto sms PASS preko eVŠ. Enostavno sledite navodilom obrazca. Če tega nimate, si boste ob vstopu v eVŠ izmislili uporabniško ime in geslo in izpolnili obrazec po navodilih.

Nasvet: Pridite k nam na kavo in pomagali vam bomo pri izpolnjevanju elektronskega obrazca. To je zagotovilo, da bo prijava ustrezno izpolnjena.

Če boste prijavo izpolnjevali sami in imeli kakšno vprašanje, nas pokličite in z veseljem vam bomo pomagali. 

Za vas smo dosegljivi na 01 2444 214 ali 01 2444 227 vsak delovnik med 8. in 16. uro. 

Vsi, ki se boste prijavili, boste na podlagi oddane elektronske prijavnice po elektronski pošti prejeli vabilo na vpis.

Zakaj izbrati študij prav na B2 Visoki šoli
za poslovne vede?

 • Praksa podpira teorijo: teoretska znanja nadgrajujemo z resničnimi, aktualnimi primeri iz prakse in tako študente opremimo z interdisciplinarnimi uporabnimi znanji in izkušnjami;
 • Znanje za uspeh: naši študijski programi so nastali kot odgovor na potrebe gospodarstva, v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse. Programe neprestano usklajujemo s potrebami trga dela, da zagotavljamo čim boljšo zaposljivost naših diplomantov;
 • Prijazen način študija: študij poteka po sklopih; sočasno potekata po največ dva predmeta, predavanja so praviloma 2-krat tedensko, od 17. do 20. ure. Udeležite se jih lahko na šoli ali online iz udobnega naslanjača; 
 • Učite se od najboljših: znanje podajajo priznani strokovnjaki iz prakse;
 • Tu smo za vas: prijaznost je naša osrednja vrednota in obljuba, ki nas vodi v odnosih s študenti, predavatelji in zaposlenimi. Oseben pristop, neprestana podpora in dostopnost strokovnih delavcev šole so ključ do prijetne izkušnje študija pri nas.

 

Predmetnik Poslovna informatika 

1. LETNIK

POSLOVNI TUJI JEZIK 1 (7 KT)
Pri predmetu bodo študenti razvili sposobnost izražanja svojih pogledov in argumentov o določenih poslovnih tematikah v poslovni angleščini, razumevanju postopkov, dajanje navodil in nasvetov pri delu na svojem poslovnem področju, razviti sposobnost sprejemanja vseh vrst sporočil po telefonu in drugih medijih, razviti sposobnost razumevanja standardnih tipov pisem (npr. naročil, pritožb, poizvedovanj itn.) in razumevanje splošnega pomena poslovnih poročil.
Poslovna angleščina  
UVOD V RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO  (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil izvajanje osnovnih nalog s področja računalništva in informatike; usposobljenost za uporabo osnovne strojne IKT opreme in splošnih računalniških programov (operacijski sistem za delovne postaje, programi za pisarniško poslovanje); sposobnost samostojnega spremljanja razvoja stroke in spretnosti uporabe strokovne literature ter drugih virov; uvajanje novosti v praksi.
INFORMACIJSKI SISTEMI (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumevanje vloge informacijskih sistemov za funckioniranje organizacije, poznavanje sestavin informacijskega sistema, poznavanje metod izgradnje informacijskega sistema, poznavanje uporabe informacijskih tehnologij za povečanje učinkovitsti organizacije in razumevanje sodobnih smernic razvoja na področju informacijskih sistemov.
POSLOVNO KOMUNICIRANJE (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil sposobnost lastne raziskave in predstavitve, sodelovanje v diskusiji in argumentacijo, postavljanje raziskovalnih vprašanj in sposobnost opazovanja in nenehnega nadgrajevanja svojega znanja.
KOMUNIKACIJE IN OMREŽJA (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil spoznati splošne zakonitosti komunikacij in omrežij, razumeti danes najbolj razširjene protkole iz družine TCP/IP, zavedati se pomembnosti zagotavljanja kvalitete storitev pri današnjih komunikacijah, ter spoznati ključne standarde na tem področju. Študenti bodo razumeli specifiko področja, tj. zgradbo in delovanje omrežij, namen in delovanje osnovnih mehanizmov in protokolov, potrebo po celostni obravnavi pri zagotavljanju zanesljivega delovanja omrežij, potrebo po povezanosti med ustreznimi tehnološkimi rešitvami in organizacijskimi prijemi ter potrebo po kontinuiranem procesu za upravljanje komunikacijskih omrežij.
TEMELJI MANAGEMENTA (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil, da bodo spoznali in razumeli ključne procese znotraj organizacije. Naučili se bodo uporabljati in razvijati metode in tehnike za upravljanje in izboljšanje kakovosti dela. Znali bodo analizirati, sintetizirati in prilagoditi uporabo znanja v praksi. Pridobili bodo sposobnost vodenja organizacijskih sprememb v organizaciji, sposobnost upravljanja organizacije aktivnega dela in usposabljanja zaposlenih ter sposobnost sinteze znanja iz različnih interdisciplinarnih predmetnih področij.
RAČUNOVODSTVO
(7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumevanje temeljnih pojmov s področja računovodstva in podal znanje za uporabo računovodskih informacij pri preprostih poslovnih odločitvah.
TRŽENJE (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumevanje nujnosti in zakonitosti menjalnih procesov, trženja in tržne naravnanosti, znati uporabljati trženjsko izrazje in trženjske instrumente na individualni in organizacijski ravni v okviru menjalnih procesov katerihkoli izdelkov, na katerihkoli trgih, znati analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati ter nadzirati odločitve strateškega in taktično-operativnega pomena na področju marketinga in pridobiti sposobnost timskega dela.

2. LETNIK

PROGRAMSKO INŽENIRSTVO (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil poznavanje glavnih metod razvoja uporabniških rešitev, razumevanje in sposobnost uporabiti analizo informacij in modeliranje podatkov in procesov, obvladovanje razvoja celovitih programskih rešitev (manjših dimenzij) z uporabo izbranega programskega orodja in usposobljenost za predstavitev rezultata skupinskega dela.
E-POSLOVANJE (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil predlagati izboljšanja povezljivosti partnerskih organizacij z uporabo tehnologije e-poslovanja, spoznati priložnosti in težave razvijanja medorganizacijskih e-rešitev in spoznati priložnosti in težave skupinskega dela v okviru študentskega projekta v dveh organizacijah.
POSLOVNA ANALITIKA (8 KT)
Cilj predmeta je podati splošno znanje o poslovni inteligenci in celotnemu ciklu upravljanja s podatki, nadgrajenimi z znanjem in potrebami poslovne analitike za potrebe poslovnega odločanja. Uvodoma so predstavljeni temelji področja poslovne inteligence in poslovne analitike, cilji, namen in ključni problemi vpeljave le-teh ter najboljše prakse v vseh segmentih upravljanja s podatki in vizualizacije informacij.
IZBIRNI PREDMET 1 (7 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
UPRAVLJANJE PODATKOVNIH BAZ (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumeti mesto in vlogo sodobnih baz podatkov v procesih upravljanja, poznati prednosti in slabosti posameznih načinov in tehnik modeliranja ter arhitektur baz podatkov, poznati organizacijske, pravne in varnostne vidike razvoja in vzdrževanja baz podatkov.
EKONOMIKA PODJETJA (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil spoznati in razumeti delovanje podjetja, spoznati poslovni proces, njegove prvine ter faze, spoznati pomen stroškov, njihovo opredelitev ter načine spremljanja in obvladovanja stroškov ter spoznati in uporabljati kazalnike uspešnosti poslovanja.
PROCESI ODLOČANJA (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil usvojiti znanje in razumevanje formulacije odločitvenega problema ter izbor metode za njegovo rešitev. Razumeti tveganje pri odločanju. Spoznati pomembnost predstavitve problema in omejene racionalnosti odločevalca, razumevanje uporabe sistemov za podporo odločanju, znanje uporabe sodobnih optimizacijskih metod v povezavi s simulacijskimi modeli pri povečanju učinkovitosti organizacije, obvladati tehniko določanja alternative in stanja okolja, formiranje kriterijske funkcije in izbor rešitev ter analizo pridobljenih rezultatov in uporabo sistemov za podporo skupinskemu odločanju.
INFORMACIJSKA VARNOST (8 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil spoznati terminologijo in osnove informacijske varnosti, varnostne grožnje in tehnologije za zagotavljanje informacijske varnosti ter ključne standarde na področju, razumeti način delovanja in potencialne posledice različnih varnostnih napadov, način delovanja kriptografskih mehanizmov in varnostnih tehnologij, potrebo po celostni obravnavi pri zagotavljanju informacijske varnosti, potrebno po povezanosti med ustreznimi tehnološkimi rešitvami in organizacijskimi prijemi ter potrebo po kontinuiranem procesu za zagotavljanje informacijske varnosti.

3. LETNIK

TEMELJI PODJETNIŠTVA (8 KT)
Ta predmet bo študentom podal temeljno znanje o podjetništvu, razumevanje podjetniškega procesa, soočanje teorije in prakse podjetništva, razumevanje vloge podjetnika, razumevanje pojavnih oblik podjetništva, temeljno znanje o ustanovitvi, delovanju in razvoju podjetja, razumevanje življenjskih faz rasti podjetja, razumevanje podjetniških priložnosti in usposobljenost za pripravo poslovnega načrta.
PROJEKTNO VODENJE (7 KT)
Pri predmetu se boste intenzivno ukvarjali z vodenjem projektov s praktičnega vidika. Gre za sistematičen pristop k operativnemu vodenju projektov z uporabo različnih programskih orodij. Študenti se boste seznanili z različnimi projekti, postavitvijo ciljev projekta, določitvijo projektnih vektorjev, določitvijo dimenzij projekta, vplivom sprememb na projekt, projektnim okoljem, nalogami projektnega vodje, strukturo razčlenitve dela, pomembnostjo nadzora projekta, projektno dokumentacijo, spremljanjem projektov, poročanjem o projektu, vzpostavljanjem sestankov in kako uspešno zaključiti projekt.
INOVATIVNI MANAGEMENT (8 KT)
V okviru predmeta bodo študenti spoznali temeljne koncepte pristopov inovativnega managementa, kakor tudi poslovne kontekste, v katerih jih je moč uporabiti. Razvijali bodo veščine, da sprejemajo odgovorne odločitve v razmerah negotovosti pri udejanjanju sprememb v organizacijah. Organizacijsko učenje, raziskovalno razvojni procesi in inovacije zajemajo pomemben delež tovrstnih managerskih odločitev.
IZBIRNI PREDMET 2 (7 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 3 (7 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 4 (7 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  (9 KT)
Študent opravi praktično izobraževanje v izbranem podjetju oziroma organizaciji. Študenti z vsaj enim letom ustreznih delovnih izkušenj lahko zaprosijo za priznavanje praktičnega izobraževanja.
DIPLOMSKA NALOGA ali IZBIRNI PREDMET (7 KT)
Namesto z diplomskim delom lahko na VŠPV naziv diplomiranega poslovnega informatika pridobite tudi z dodatnim izbirnim predmetom.

IZBIRNI PREDMETI

 UMETNA INTELIGENCA  (7 KT)
Pri predmetu se teoretično znanje prepleta z realnimi poslovnimi izzivi za pridobivanje praktičnih veščin, ki vam bodo omogočile, da postanete strokovnjak na področju umetne inteligence in prispevate k uspehu vaše organizacije v dobi digitalne preobrazbe. Spoznali boste kako umetna inteligenca deluje in kako jo lahko uporabite za optimizacijo poslovnih procesov, razumeli pomembnost podatkov za delovanje umetne inteligence in se poglobili v različne gradnike umetne inteligence, njihovo praktično uporabo v poslovnem kontekstu in postali vešči uporabnik orodij in tehnologij, ki so ključne za razvoj in implementacijo umetne inteligence. Predmet vas bo opremil s sposobnostjo načrtovanja in uvajanja umetne inteligence v poslovno okolje, kar je ključno za inovacije in konkurenčnost.
DIGITALNA TRANSFORMACIJA  (7 KT)
Razumevanje ključnih digitalnih tehnologij, kot so internet stvari, umetna inteligenca, računalništvo v oblaku, veliki podatki in analitika, je ključno za uspeh podjetij v današnjem digitalnem gospodarstvu. Pri predmetu boste pridobili poglobljeno znanje in spretnosti v štirih ključnih področjih: digitalne tehnologije, poslovni modeli, upravljanje podatkov in upravljanje sprememb. Sposobni boste razviti načrte upravljanja sprememb, ki organizacijam omogočajo uspešno navigacijo skozi kompleksen proces digitalne preobrazbe. Skozi praktične izkušnje z analizo študij primerov iz resničnih projektov digitalne transformacije in uporabo konceptov ter orodij za reševanje konkretnih poslovnih izzivov boste opremljeni za vstop v sodobno poslovno okolje, kjer je digitalna transformacija ključna za trajnostni uspeh.
INTERNET STVARI (IoT) (7 KT)
Predmet je oblikovan z jasnim ciljem: opremiti študente s ključnimi znanji in veščinami za načrtovanje, razvoj ter uporabo sistemov IoT v poslovnem kontekstu. Po koncu predmeta boste sposobni opisati arhitekturo in ekosistem sistemov IoT, izbrati ustrezne komponente za aplikacijo IoT, razviti in implementirati rešitve z mikrokrmilniki ter obvladati upravljanje podatkov in analitiko za učinkovito obdelavo podatkov IoT sistemov. Poleg tega boste usposobljeni za oceno varnostnih tveganj, razvoj projektov in razumevanje družbenih ter etičnih posledic tehnologije IoT. Predmet poudarja praktično uporabo tehnologije IoT v poslovnem svetu ter študente opremlja za reševanje realnih poslovnih izzivov.
RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE (7 KT)
Pri predmetu bodo študenti spoznali terminologijo področja, arhitekturo sodobnih računalniških sistemov, tehnologije in delovanje različnih notranjih in zunanjih komponent sodobnih računalniških sistemov, specifiko določenih sodobnih profesionalnih komponent in sistemov ter ključne standarde na področju. Razumeli bodo specifiko področja, tj. razmerje med ekonomsko in uporabno vrednostjo različnih komponent sodobnih računalniških sistemov; razmerje med kvaliteto, kvantiteto, zahtevami, ceno in dejanskimi potrebami pri sestavi računalniškega sistema; nenehen in hiter razvoj računalniških tehnologij in posledično nenehno spreminjanje teh razmerij, pomen standardov za razvoj področja. Študenti se bodo naučili razumevanja in povezovanja teorije in prakse na tem področju, nadgradnje in povezovanja obstoječega znanja z novo pridobljenimi znanji ter povezovanja in iskanja soodvisnosti z drugimi področji, kot so operacijski sistemi, aplikacije in storitve, komunikacijski sistemi in varnostni sistemi.
OPERACIJSKI SISTEMI (7 KT)
Predmet bo študentom omogočil razumeti mesto in vlogo sodobnih operacijskih sistemov, njihovo strukturo in delovanje v različnih okoljih.
SPLETNE TEHNOLOGIJE (7 KT)
Pri predmetu bodo študenti spoznavali glavne metode, orodja in pristope pri razvoju, vzdrževanju in upravljanju spletnih strani, se naučili obvladovati razvoj in vzdrževanje kompletne interaktivne spletne strani (manjših dimenzij) z uporabo izbranega razvojnega orodja. Usposobili se bodo organizirati upravljanje vsebin spletne strani.
PRAVO ZA INFORMATIKE (7 KT)
Po uspešno zaključenem predmetu bodo študentje sposobni v konkretnih primerih prepoznati kršitve predpisov in področje prava, v katerega kršeno pravilo spada. Pridobljeno znanje bodo lahko uporabili v praksi, saj bodo sposobni oceniti potencialne pravne pasti poslovnih razmerij, v katerih se bodo znašli. Med ključne prenosljive spretnosti pa lahko prištejemo tudi sposobnost ukrepanja v teh primerih, saj bodo opremljeni s poznavanjem načinov za mirno reševanje sporov in sodno pravno varstvo. Usvojili bodo tudi spretnost uporabe spletnih orodij za brskanje po pravnih virih.
OBVLADOVANJE PRODAJE (7 KT)
Predmet bo študentom omogočil razumevanje pomena prodajnih procesov v družbi, razumevanje pomena prodajnih procesov v okviru trženja, razumevanje različnih tipov prodajanja in vlog prodajalcev. Študenti bodo znali uporabljati osnovne koncepte, procese in metode managementa prodaje v okviru menjalnih procesov katerihkoli izdelkov, na katerihkoli trgih in uspešno nastopati v različnih stopnjah prodajnega procesa.
TUJI POSLOVNI JEZIK - POSLOVNA ANGLEŠČINA 2 (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumeti pomen komuniciranja in razviti sposobnost odreagiranja v različnih nepredvidljivih poslovnih situacijah, razviti sposobnost razumevanja poslovne korespondence v (ne)standardni poslovni angleščini, razviti sposobnost ocenjevanja poslovnih situacij in načinov za ukrepanje, znati sestaviti in pisati vse vrste poslovnih besedil ter razumevanje in pisanje vseh vrst poslovnih poročil.
PROGRAMIRANJE 1 (7 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil poznavanje osnovnih tehnik programiranja, znanje osnov izbranega programskega jezika, poznavanje osnov dela s podatki, načrtovanje, kodiranje in testiranje enostavnih programov v izbranem programskem jeziku, uporabo osnovnih načel in tehnik obdelave in shranjevanja podatkov in obvladovanje enostavnih programskih algoritmov.
PROGRAMIRANJE 2 (7 KT)
Pri predmetu Programiranje 2 študenti spoznajo naprednejše teme objektno orientiranega programiranja (moduli in knjižnice razredov, preoblaganje operaterjev, dedovanje, polimorfizem, vmesniki, dogodki,…). Študenti bodo razumeli tudi kompleksne podatkovne strukture (seznam, slovar, sklad. vrsta,…), serializacijo objektov in okenske programe (osnove, uporaba pogostih grafičnih kontrol, večokenski programi, dostop do podatkovne baze, inštalacijski programi,…).
KARIERNA ORIENTACIJA (7 KT)
Predmet je oblikovan tako, da bo študenti preko udeležbe na različnih delavnicah razvili avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)reflektivnost, samoevalviranje in se usposobili za raziskovanje, poročanje in vrednotenje v sklopu kariernega razvoja; razvili kritične in samokritične presoje, empatije, medkulturne občutljivosti, odprtost za ljudi in različne socialne situacije ter dodatno razvili komunikacijske spretnosti v domačem in mednarodnem okolju; poleg tega bodo študenti razvili sposobnost za upravljanje s časom, samopripravo, samokontrolo in načrtovanje, razvoj odgovornosti in zmožnosti fleksibilne uporabe znanja v praksi; obvladanje temeljnega znanja, usvojenega pri obveznih predmetih, pri lastnem načrtovanju kariere in kritičnem vrednotenju v sklopu izbranih problemskih nalog in ne nazadnje tudi zmožnost samoizobraževanja in organiziranja aktivnega in samostojnega dela.

 

Šolnina

Na B2 VŠPV dobite kar največ za svoj denar

Letna vpisnina v program je 205 €. Šolnino, ki je določena individualno, lahko plačujete v letnih, štirimesečnih ali mesečnih obrokih.

Individualni izračun šolnine

Na Visoki šoli za poslovne vede je šolnina določena individualno. Za vsako predhodno pridobljeno in priznano znanje, je lahko šolnina znižana. Preverite priznavanje znanj.

Primerjajte

Način študija, usmerjenost v praktične izzive in izbrani predavatelji z zavidljivimi referencami iz prakse več kot upravičijo plačilo vsakega letnika šolanja na B2 VŠPV. Primerjajte znesek šolnine s stroški strokovnih delavnic! 

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • dostop do posnetkov vseh predavanj in vaj,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • študijska gradiva: vsa obvezna gradiva so v e-učilnicah in v knjižnici šole za vsakega vpisanega študenta,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje,
 • aktivnosti v okviru Kariernega centra.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro:

 • Ljubljana | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 227

Posebne ugodnosti

 • Možnost plačila na več obrokov brez obresti.
 • Če študija ne končate v predvidenem roku, je dodatno leto študija za dokončanje obveznosti brezplačno.
 • Brezplačen dostop do Microsoft Office 365
 • brezplačno članstvo v NUK.

Dodatne ugodnosti

 • Naročnina na Microsoft Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Imagine Academy (več tukaj)
 • Možnost brezplačnega CEFR certifikata znanja angleškega jezika v sodelovanju z zunanjim ponudnikom. Študentje na podlagi testiranja prejmejo uradno potrdilo CEFR (Common European Framework of Reference for Language skills) o nivoju znanja.

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

  

Najbolj prijazna šola

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale
visokošolske programe 

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?
 

Kontaktirajte nas