Pravni akti

Pravni
akti

Pregledno, zakonito in organizacijsko učinkovito delovanje
B2 Visoke šole za poslovne vede.

 

 

Pravni akti

Zakonito in urejeno delovanje B2 VŠPV

Pravila, ki urejajo pregledno, zakonito in organizacijsko učinkovito delovanje Visoke šole za poslovne vede, so:

  • Statut, ki kot najvišji pravni akt šole med drugim določa dejavnosti in organiziranost VŠPV;
  • Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev;
  • Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti, ki ureja postopke in merila za preverjanje, potrjevanje in priznavanje znanj, ki jih kandidati pridobijo s formalnim in neformalnim izobraževanjem pred vpisom in med študijem na VŠPV;
  • Izpitni pravilnik, po katerem potekajo preverjanja in ocenjevanje znanja v programih izobraževanja na Visoki šoli za poslovne vede;
  • Študijski red, ki določa pravila VŠPV v zvezi z organiziranostjo in izvajanjem študijskih programov, ponavljanjem letnika in napredovanjem študija po prekinitvi, individualnim študijem, šolnino ipd.;

VŠPV ima knjižnico, ki vpisanim študentom omogoča dostop do vse obvezne in druge literature; študentom prijazna izposoja deluje po Pravilniku o delovanju knjižnice VŠPV.

Študenti, ki so že vpisani na VŠPV, imajo vpogled v vse pravilnike na internem študentskem portalu www.e-studij.eu.