Pravni akti

Pravni
akti

Pregledno, zakonito in organizacijsko učinkovito delovanje
B2 Visoke šole za poslovne vede.

 

 

Pravni akti

Zakonito in urejeno delovanje VŠPV

Pravila, ki urejajo pregledno, zakonito in organizacijsko učinkovito delovanje Visoke šole za poslovne vede, so:

VŠPV ima knjižnico, ki vpisanim študentom omogoča dostop do vse obvezne in druge literature; študentom prijazna izposoja deluje po Pravilniku o delovanju knjižnice VŠPV.

Študenti, ki so že vpisani na VŠPV, imajo vpogled v vse pravilnike na internem študentskem portalu www.e-studij.eu.