Vpis

 

Investicija v
vašo prihodnost

Pokličite nas in pomagali vam bomo pri izpolnjevanju elektronskega obrazca. To je zagotovilo, da bo prijava ustrezno izpolnjena.  

 

 

Vpis

Kako se vpisati?

Prijavo za vpis na dodiplomski in podiplomski študij oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Rok za prvo prijavo je od 18. februarja 2021 do 27. avgusta 2021.

Rok za drugo prijavo je od 30. avgusta 2021 do 30. septembra 2021.

Prijavite se z AAI računom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom preko eVŠ. Enostavno sledite navodilom obrazca.

Če tega nimate, si boste ob vstopu v eVŠ izmislili uporabniško ime in geslo in izpolnili obrazec po navodilih.

Nasvet: V primeru kakršnih koli vprašanj ob oddaji prijave nas pokličite in pomagali vam bomo pri izpolnjevanju elektronskega obrazca. To je zagotovilo, da bo prijava ustrezno izpolnjena. Pokličite nas na 01 2444 214.

Vsi, ki se boste prijavili, boste na podlagi oddane elektronske prijavnice po elektronski pošti prejeli vabilo na vpis.

Vpis bo možen le za tiste, ki boste predhodno oddali elektronsko prijavnico.

Pogoji za vpis na dodiplomskem študiju

Pogoji za vpis v program Poslovna informatika ter Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi.

Vpišete se lahko vsi, ki ste

  • opravili maturo ali
  • opravili poklicno maturo ali
  • opravili zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Kadar je zaradi števila razpisanih mest potrebna omejitev vpisa, ste kandidati izbrani po naslednjem kriteriju:

  • 60% točk: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu;
  • 40% točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 

Pomembna prednost vpisa na VŠPV je priznavanje predhodno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj. Kar že dokazano znate, vam ni treba ponovno opravljati. 

Na osnovi spričeval in drugih listin o vsebinah in obsegu že opravljenega formalnega izobraževanja, vam šola lahko prizna kreditne točke (ECTS), ki vam jih nato ni treba pridobiti pri predmetih študijskega programa.

Preverite priznavanje znanj!

Pogoji za vpis na podiplomskem študiju

Pogoji za vpis v program Management in informatika ter Marketing management.

V program Management in informatika se lahko vpišete vsi, ki ste

  • končali študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (poslovne in upravne vede, družbene vede, tehnične vede ter računalništvo in informatika) ali

  • končali študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če ste pred vpisom izkazali temeljna znanja, ki so bistvena za nadaljevanje študija (znanja s področja poslovnih ved in informatike). V nasprotnem primeru vam študijska komisija določi obveznosti v obsegu 10 KT, ki jih morate opraviti pred vpisom v magistrski študijski program.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi vsi, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V program Marketing management se lahko vpišete vsi, ki ste

  • končali kateri koli študijski program prve stopnje.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi vsi, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Preverite priznavanje znanj

Za vsa dodatna pojasnila pokličite Saro ali Špelo, v referat za študijske zadeve.

Sara Sluga

01/2444 214 | sara.sluga@vspv.si

Špela Pregl

01/ 3207 411 | spela.pregl@vspv.si

Sanja Delić

01/ 2444 227 | sanja.delic@vspv.si