Vpis

 

Vpis opravite na šoli,
študirate pa lahko tudi od doma!

Pokličite nas in z veseljem vam bomo pomagali pri izpolnjevanju vpisnega obrazca.  

 

 

Vpis

Kako se vpisati?

Tudi če ste zamudili uradni vpis, se lahko pridružite letošnji generaciji vpisanih študentov.

Izpolnite informativno prijavo in poklicali vas bomo.

Omogočamo vam nemoten potek študija in opravljanje študijskih obveznosti, le pravic, ki izhajajo iz naslova statusa študenta ne boste mogli koristiti.

Ne odlašajte na prihodnje leto, kar lahko naredite že letos.

Pogoji za vpis na dodiplomskem študiju

Pogoji za vpis v program Poslovna informatika ter Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi.

Vpišete se lahko vsi, ki ste

  • opravili maturo ali
  • opravili poklicno maturo ali
  • opravili zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Kadar je zaradi števila razpisanih mest potrebna omejitev vpisa, ste kandidati izbrani po naslednjem kriteriju:

  • 60% točk: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu;
  • 40% točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 

Pomembna prednost vpisa na VŠPV je priznavanje predhodno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj. Kar že dokazano znate, vam ni treba ponovno opravljati. 

Na osnovi spričeval in drugih listin o vsebinah in obsegu že opravljenega formalnega izobraževanja, vam šola lahko prizna kreditne točke (ECTS), ki vam jih nato ni treba pridobiti pri predmetih študijskega programa.

Preverite priznavanje znanj!

Pogoji za vpis na podiplomskem študiju

Pogoji za vpis v program Management in informatika ter Marketing management.

V program Management in informatika se lahko vpišete vsi, ki ste

  • končali študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij (poslovne in upravne vede, družbene vede, tehnične vede ter računalništvo in informatika) ali

  • končali študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če ste pred vpisom izkazali temeljna znanja, ki so bistvena za nadaljevanje študija (znanja s področja poslovnih ved in informatike). V nasprotnem primeru vam študijska komisija določi obveznosti v obsegu 10 KT, ki jih morate opraviti pred vpisom v magistrski študijski program.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi vsi, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

V program Marketing management se lahko vpišete vsi, ki ste

  • končali kateri koli študijski program prve stopnje.

Pogoje za vpis izpolnjujete tudi vsi, ki ste končali enakovredno izobraževanje v tujini.

Preverite priznavanje znanj

Za vsa dodatna pojasnila pokličite Saro, Špelo ali Sanjo, v referat za študijske zadeve.

Sara Sluga

01/2444 214 | sara.sluga@vspv.si

Špela Pregl

01/ 2444 209 | spela.pregl@vspv.si

Sanja Delić

01/ 2444 227 | sanja.delic@vspv.si