Načrtovanje kariere

Načrtovanje
kariere

Vaša prihodnost je odvisna od vas samih.
Dosežete lahko vse kar si želite!

 

Načrtovanje kariere

Za svojo kariero ste odgovorni sami

Kaj bi dejali, če bi vam nekdo rekel, da lahko v življenju dosežete vse, kar si zaželite?
Od vašega odgovora je odvisna vaša prihodnost!

S pravočasnim načrtovanjem kariere je vse mogoče

Načrt osebnega in poklicnega razvoja naj se osredotoča na vaše potrebe po rasti in razvoju. Načrt osebnega in poklicnega razvoja je pomembno orodje tako za vas, kot za delodajalce. Motivirani, zavzeti in pripadni zaposleni so še vedno tista prednost, ki neko podjetje loči od konkurence.

Motiviranost, zavzetost in pripadnost so lastnosti, ki jih lahko razvijate že med študijem:

 • Redno obiskujte predavanja in vaje.
 • Udeležite se dodatnih delavnic in srečanj, ki jih organizira šola.
 • Na predavanjih in vajah bodite aktivni, sodelujte, sprašujte…
 • Poskrbite, da boste dosegli čim višje ocene, zlasti, če po diplomi razmišljate o nadaljevanju študija.
 • Ne učite se zato, ker se morate, temveč zato, ker želite vedeti več.
 • Izkažite se že med opravljanjem študentskega dela ali študijske prakse, saj boste imeli prednost, ko bodo podjetja iskala nove sodelavce za zaposlitev.
 • V diplomski nalogi povežite teorijo s prakso. Na praktičnem izobraževanju pri delodajalcih, izpostavite svojo idejo in konkreten strokovni problem, ki ga boste obravnavali v vaši diplomski ali seminarski nalogi.
 • Že tekom študija se včlanite v kakšno poslovno združenje iz vašega interesnega področja.
 • Predvsem pa skrbno načrtujte tudi svoj čas.

Kako boste boljše izrabili svoj čas, si lahko preberite tukaj.

Naredite si svoj karierni načrt, ki naj vsebuje predstavitev vaših osebnih lastnosti, izkušenj, znanja, kompetenc, veščin in vrednot.

Odgovorite si na vprašanja:

 • Kdo sem, kakšen sem?
 • Kakšne so moje delovne izkušnje?
 • Kaj znam?
 • Kakšno delovno okolje si želim?
 • Kaj me v resnici zanima?
 • Kakšno delo bi z veseljem opravljal?

Zavedajte se, da se je na trgu dela povpraševanje premaknilo od tistih, ki imajo znanje in izkušnje, na tiste, ki se nenehno učijo.