Projekti

Projekti

Aktualni mednarodni projekti za spodbujanje gospodarstva

 

 

 

Projekti

"Spodbujanje gospodarstva EU z usposabljanjem svetovalcev za neposredne tuje naložbe"

"Boosting EU economy through training of Foreign Direct Investment advisors" je projekt, katerega namen je povečati tuje naložbe z razvojem edinstvenega programa usposabljanja, ki bo svetovalce za neposredne tuje naložbe opremil z vsem potrebnim znanjem, spretnostmi in kompetencami, potrebnimi za celovito podporo vlagateljem na enem mestu.

 

Cilji projekta:

 • izboljšati kakovost in dostop do poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
 • izboljšati znanje in veščine zaposlenih v ustreznih svetovalnih podjetjih,
 • izboljšati zaposljivost drugih odraslih učencev.

Na podlagi mednarodne analize bo v okviru projekta razvit program usposabljanja z učnimi gradivi za mentorje, program usposabljanja z učnimi gradivi za svetovalce tujim investitorjem in pobude za vključitev programa za svetovalce v nacionalne izobraževalne sheme.

Mednarodna razsežnost, ki jo zagotavlja konzorcij partnerjev in drugih relevantnih organizacij iz Hrvaške, Cipra in Slovenije, obogati projekt s širšim pregledom, primerjavo in razumevanjem potreb tujih investitorjev.

Svetovalci tujim investitorjem, vključeni v program usposabljanja, bodo lahko zagotavljali informacije in podporo na vseh področjih, ki zanimajo investitorje (od izbire prave vrste naložbe, odpiranja in vodenja podjetja do naložb v nepremičnine, preselitve, pridobivanja sredstev in storitev po vzpostavljeni investiciji). Imeli bodo znanje in veščine, s katerimi bodo pritegnili potencialne tuje vlagatelje in tako prispevali k povečanju nacionalnega BDP, ustvarjanju novih delovnih mest in drugih pozitivnih učinkov neposrednih tujih naložb v državi.

Zakaj vlagati in delati v Sloveniji?

Zaradi strateškega položaja

 • Odlična geografska lokacija - odprtost na EU in druge jugovzhodne trge v obsegu 500 milijonov prebivalcev
 • Velika možnost za regionalne centre, distribucijske in logistične centre
 • Odlične povezave z Balkanom (Hrvaška, Srbija, BIH, Črna gora, Makedonija)

Zaradi konkurenčnega poslovnega okolja

 • Zelo učinkovito PODPORNO OKOLJE za START-UP podjetja
 • Preko 400 TECH START-UP podjetij v tehnoloških parkih
 • Ena najmočnejših podpor raziskovalnim oddelkom in inštitom za razvoj visokih tehnoloških produktov v EU
 • Slovenska podjetja lahko za raziskovalne in razvojne dejavnosti v obdobju 2015-2020 uporabljajo finančne instrumente EU v vrednosti 4.000.000.000 EUR.

Zaradi razvitosti Slovenije

Razvitost – Slovenija je ENA IZMED NAJBOLJ RAZVITIH DRŽAV (25. mesto – višje kot Italija, Španija, Češka, Grčija…).

Zaradi visoko izobraženih in usposobljenih ljudi z nemško mentaliteto in delovno etiko ter premalo zaposlitvenih priložnosti

Zaradi visoke kakovosti življenja

 • Raznolika narava (snežne gore, morske obale, gozdovi, jezera)
  • Slovenija je najbolj gozdnata država v Evropi v smislu primarnih gozdnih vrst
  • Slovenija je med najbolj biološko raznovrstnimi državami sveta - predstavlja manj kot 0,004% površine Zemlje, a se tu nahaja več kot 1% vseh živih bitij in 2% kopenskih bitij
 • Čista voda v obliki številnih rek, potokov in izvirov mineralnih vod
 • Čist in izredno kakovosten zrak z nizko onesnaženostjo tudi v prestolnici Ljubljani
 • Varnost dela in življenja
 • Lokalno izdelana odlična hrana
 • Dober in mednarodno priznan izobraževalni sistem

Projekt je sofinancirala Evropska komisija prek programa Erasmus +

 

This document reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.