Mednarodni projekti

Mednarodni 
projekti

 Sodelovanja, ki presegajo meje. 

 

 

Mednarodni projekti

MEDNARODNI PROJEKT 3D-M (Data-Driven Digital Marketing)

Shema: Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)
Vir financiranja: Evropska komisija
Številka projekta: 101082577

Evropska komisija je poleti 2022 odobrila večletni mednarodni projekt 3D-M (Data-Driven Digital Marketing) v sklopu Erasmus KA2 akcije, v katerem sodeluje VŠPV.

Splošni cilji projekta:

 1. oblikovanje inovativnega skupnega magistrskega programa, pri implementaciji katerega sodelujejo visokošolske institucije iz različnih držav EU in držav izven EU;
 2. razvoj dveh specializacij s preostalimi partnerskimi visokošolskimi institucijami iz EU;
 3. kurikulum: razvoj posodobljenega internacionaliziranega kurikuluma in učnih praks na vseh sodelujočih visokošolskih institucijah z sledenjem izmenjavi najboljših učnih praks in izkušenj;
 4. človeški viri: povezovanje najboljšega akademskega osebja na obravnavanem področju ter izmenjava idej in izkušenj znotraj bazena konzorcijskih partnerjev;
 5. fizična mobilnost: možnost študija v vsaj treh različnih državah z namenom združitve strokovnega znanja držav članic konzorcija; v tem kontekstu oblikovanje programa, ki študentom z odličnim akademskim ozadjem daje priložnost, da se študij v različnih družbenih, gospodarskih in kulturnih okoljih;
 6. praktične izkušnje: razvoj industrijskega partnerstva za usposabljanje in pripravništvo v šestih državah;
 7. zagotavljanje kakovosti: razvoj skupnih mehanizmov, povezanih z zagotavljanjem kakovosti, akreditacijo in priznavanjem študijskih obveznosti;
 8. internacionalizacija: sledenje evropskim smernicam zagotavljanja kakovosti skupnih programov ter izvajanje integracije in internacionalizacije znotraj EHEA;
 9. izboljšanje ustreznosti za trg dela s povečano vključenostjo delodajalcev vseh šestih držav.

 

Projektni konzorcij vključuje:

 • partnerske institucije: Business and Technology University, Georgia (koordinator); University of Versailles Saint Quentin-en-Yvelines - IAE, France; Polytechnic Institute of Braganca, Portugal; Cyprus University of Technology, Cyprus;
 • podporne partnerske institucije: Ljubljana School of Business, Slovenia; Union University Belgrade - Belgrade Banking Academy, Serbia;
 • podporno združenje: European Marketing and Management Association – EUMMAS (non-academic partner)

SPODBUJANJE GOSPODARSTVA EU Z USPOSABLJANJEM SVETOVALCEV ZA NEPOSREDNE TUJE NALOŽBE

 

"Boosting EU economy through training of Foreign Direct Investment advisors" je projekt, katerega namen je povečati tuje naložbe z razvojem edinstvenega programa usposabljanja, ki bo svetovalce za neposredne tuje naložbe opremil z vsem potrebnim znanjem, spretnostmi in kompetencami, potrebnimi za celovito podporo vlagateljem na enem mestu.
Cilji projekta: 

 • izboljšati kakovost in dostop do poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
 • izboljšati znanje in veščine zaposlenih v ustreznih svetovalnih podjetjih,
 • izboljšati zaposljivost drugih odraslih učencev.

Na podlagi mednarodne analize bo v okviru projekta razvit program usposabljanja z učnimi gradivi za mentorje, program usposabljanja z učnimi gradivi za svetovalce tujim investitorjem in pobude za vključitev programa za svetovalce v nacionalne izobraževalne sheme.
Mednarodna razsežnost, ki jo zagotavlja konzorcij partnerjev in drugih relevantnih organizacij iz Hrvaške, Cipra in Slovenije, obogati projekt s širšim pregledom, primerjavo in razumevanjem potreb tujih investitorjev.
Svetovalci tujim investitorjem, vključeni v program usposabljanja, bodo lahko zagotavljali informacije in podporo na vseh področjih, ki zanimajo investitorje (od izbire prave vrste naložbe, odpiranja in vodenja podjetja do naložb v nepremičnine, preselitve, pridobivanja sredstev in storitev po vzpostavljeni investiciji). Imeli bodo znanje in veščine, s katerimi bodo pritegnili potencialne tuje vlagatelje in tako prispevali k povečanju nacionalnega BDP, ustvarjanju novih delovnih mest in drugih pozitivnih učinkov neposrednih tujih naložb v državi.


Zakaj vlagati in delati v Sloveniji?
Zaradi strateškega položaja: 

 • Odlična geografska lokacija - odprtost na EU in druge jugovzhodne trge v obsegu 500 milijonov prebivalcev
 • Velika možnost za regionalne centre, distribucijske in logistične centre
 • Odlične povezave z Balkanom (Hrvaška, Srbija, BIH, Črna gora, Makedonija)

Zaradi konkurenčnega poslovnega okolja: 

 • Zelo učinkovito PODPORNO OKOLJE za START-UP podjetja
 • Preko 400 TECH START-UP podjetij v tehnoloških parkih.
 • Ena najmočnejših podpor raziskovalnim oddelkom in inštitom za razvoj visokih tehnoloških produktov v EU.
 • Slovenska podjetja lahko za raziskovalne in razvojne dejavnosti v obdobju 2015-2020 uporabljajo finančne instrumente EU v vrednosti 4.000.000.000 EUR.

Zaradi razvitosti Slovenije
Razvitost – Slovenija je ENA IZMED NAJBOLJ RAZVITIH DRŽAV (25. mesto – višje kot Italija, Španija, Češka, Grčija…).

Zaradi visoko izobraženih in usposobljenih ljudi z nemško mentaliteto in delovno etiko ter premalo zaposlitvenih priložnosti.

Zaradi visoke kakovosti življenja:

 • Raznolika narava (snežne gore, morske obale, gozdovi, jezera)
  Slovenija je najbolj gozdnata država v Evropi v smislu primarnih gozdnih vrsto Slovenija je med najbolj biološko raznovrstnimi državami sveta - predstavlja manj kot 0,004% površine Zemlje, a se tu nahaja več kot 1% vseh živih bitij in 2% kopenskih bitij
 • Čista voda v obliki številnih rek, potokov in izvirov mineralnih vod.
 • Čist in izredno kakovosten zrak z nizko onesnaženostjo tudi v prestolnici Ljubljani.
 • Varnost dela in življenja.
 • Lokalno izdelana odlična hrana.
 • Dober in mednarodno priznan izobraževalni sistem.

Projekt je sofinancirala Evropska komisija prek programa Erasmus +
This document reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.