Mednarodni projekti

Mednarodni 
projekti

 Sodelovanja, ki presegajo meje. 

 

 

Mednarodni projekti

MEDNARODNI PROJEKT ARISA – Artificial Intelligence Skills Alliance

Vir financiranja: EU Erasmus+ Alliances for Innovation Call
Trajanje projekta: 4 leta
Vloga B2 VŠPV: Associate partner

ARISA zagotavlja znanje in veščine na področju umetne inteligence, ki pomagajo ljudem razumeti in uporabljati AI tehnologijo v poslovnih in političnih kontekstih, pri čemer upoštevajo zasebnost, pristranskost in zaupanje.

Osredotoča se na sedanje in nastajajoče profesionalne vloge v štirih poklicnih domenah - poslovni voditelji, tehnološki voditelji, tehnološki praktiki in politiki.

ARISA si prizadeva ustvariti trdne in trajnostne temelje za zmanjšanje pomanjkanja, vrzeli in neskladij veščin. Prvi korak je razvoj strategije za veščine na področju umetne inteligence za Evropo, ki temelji na novih zahtevah po veščinah za ljudi v poklicih, povezanih z AI. V nadaljevanju bo ARISA zagotovila učne načrte in programe za učenje, ki bodo nudili zadostno znanje in veščine na področju umetne inteligence.

ARISA združuje vodilna predstavniška telesa za informacijsko-komunikacijske tehnologije, ponudnike izobraževanja in usposabljanja, organe za regulacijo kvalifikacij ter širok izbor deležnikov in socialnih partnerjev po celotni industriji.

ARISA je projekt, ki ga financira EU in si prizadeva za povečanje ponudbe veščin na področju umetne inteligence na evropskem trgu.

Kot povezani partner ARISA bomo prispevali k skupnemu naporu projekta za zagotovitev kakovostnih veščin na področju umetne inteligence ter zmanjšanje vrzeli in neskladja veščin v Evropi.

ARISA omogoča izobraževanje na področju umetne inteligence s pomočjo razvoja učnih gradiv in tečajev, osredotočenih AIskills, ki se lahko uporabljajo po vsej Evropi.

MEDNARODNI PROJEKT 3D-M (Data-Driven Digital Marketing)

Shema: Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)
Vir financiranja: Evropska komisija
Številka projekta: 101082577

Evropska komisija je poleti 2022 odobrila večletni mednarodni projekt 3D-M (Data-Driven Digital Marketing) v sklopu Erasmus KA2 akcije, v katerem sodeluje VŠPV.

Splošni cilji projekta:

 1. oblikovanje inovativnega skupnega magistrskega programa, pri implementaciji katerega sodelujejo visokošolske institucije iz različnih držav EU in držav izven EU;
 2. razvoj dveh specializacij s preostalimi partnerskimi visokošolskimi institucijami iz EU;
 3. kurikulum: razvoj posodobljenega internacionaliziranega kurikuluma in učnih praks na vseh sodelujočih visokošolskih institucijah z sledenjem izmenjavi najboljših učnih praks in izkušenj;
 4. človeški viri: povezovanje najboljšega akademskega osebja na obravnavanem področju ter izmenjava idej in izkušenj znotraj bazena konzorcijskih partnerjev;
 5. fizična mobilnost: možnost študija v vsaj treh različnih državah z namenom združitve strokovnega znanja držav članic konzorcija; v tem kontekstu oblikovanje programa, ki študentom z odličnim akademskim ozadjem daje priložnost, da se študij v različnih družbenih, gospodarskih in kulturnih okoljih;
 6. praktične izkušnje: razvoj industrijskega partnerstva za usposabljanje in pripravništvo v šestih državah;
 7. zagotavljanje kakovosti: razvoj skupnih mehanizmov, povezanih z zagotavljanjem kakovosti, akreditacijo in priznavanjem študijskih obveznosti;
 8. internacionalizacija: sledenje evropskim smernicam zagotavljanja kakovosti skupnih programov ter izvajanje integracije in internacionalizacije znotraj EHEA;
 9. izboljšanje ustreznosti za trg dela s povečano vključenostjo delodajalcev vseh šestih držav.

 

Projektni konzorcij vključuje:

 • partnerske institucije: Business and Technology University, Georgia (koordinator); University of Versailles Saint Quentin-en-Yvelines - IAE, France; Polytechnic Institute of Braganca, Portugal; Cyprus University of Technology, Cyprus;
 • podporne partnerske institucije: Ljubljana School of Business, Slovenia; Union University Belgrade - Belgrade Banking Academy, Serbia;
 • podporno združenje: European Marketing and Management Association – EUMMAS (non-academic partner)

SPODBUJANJE GOSPODARSTVA EU Z USPOSABLJANJEM SVETOVALCEV ZA NEPOSREDNE TUJE NALOŽBE

 

"Boosting EU economy through training of Foreign Direct Investment advisors" je projekt, katerega namen je povečati tuje naložbe z razvojem edinstvenega programa usposabljanja, ki bo svetovalce za neposredne tuje naložbe opremil z vsem potrebnim znanjem, spretnostmi in kompetencami, potrebnimi za celovito podporo vlagateljem na enem mestu.
Cilji projekta: 

 • izboljšati kakovost in dostop do poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
 • izboljšati znanje in veščine zaposlenih v ustreznih svetovalnih podjetjih,
 • izboljšati zaposljivost drugih odraslih učencev.

Na podlagi mednarodne analize bo v okviru projekta razvit program usposabljanja z učnimi gradivi za mentorje, program usposabljanja z učnimi gradivi za svetovalce tujim investitorjem in pobude za vključitev programa za svetovalce v nacionalne izobraževalne sheme.
Mednarodna razsežnost, ki jo zagotavlja konzorcij partnerjev in drugih relevantnih organizacij iz Hrvaške, Cipra in Slovenije, obogati projekt s širšim pregledom, primerjavo in razumevanjem potreb tujih investitorjev.
Svetovalci tujim investitorjem, vključeni v program usposabljanja, bodo lahko zagotavljali informacije in podporo na vseh področjih, ki zanimajo investitorje (od izbire prave vrste naložbe, odpiranja in vodenja podjetja do naložb v nepremičnine, preselitve, pridobivanja sredstev in storitev po vzpostavljeni investiciji). Imeli bodo znanje in veščine, s katerimi bodo pritegnili potencialne tuje vlagatelje in tako prispevali k povečanju nacionalnega BDP, ustvarjanju novih delovnih mest in drugih pozitivnih učinkov neposrednih tujih naložb v državi.


Zakaj vlagati in delati v Sloveniji?
Zaradi strateškega položaja: 

 • Odlična geografska lokacija - odprtost na EU in druge jugovzhodne trge v obsegu 500 milijonov prebivalcev
 • Velika možnost za regionalne centre, distribucijske in logistične centre
 • Odlične povezave z Balkanom (Hrvaška, Srbija, BIH, Črna gora, Makedonija)

Zaradi konkurenčnega poslovnega okolja: 

 • Zelo učinkovito PODPORNO OKOLJE za START-UP podjetja
 • Preko 400 TECH START-UP podjetij v tehnoloških parkih.
 • Ena najmočnejših podpor raziskovalnim oddelkom in inštitom za razvoj visokih tehnoloških produktov v EU.
 • Slovenska podjetja lahko za raziskovalne in razvojne dejavnosti v obdobju 2015-2020 uporabljajo finančne instrumente EU v vrednosti 4.000.000.000 EUR.

Zaradi razvitosti Slovenije
Razvitost – Slovenija je ENA IZMED NAJBOLJ RAZVITIH DRŽAV (25. mesto – višje kot Italija, Španija, Češka, Grčija…).

Zaradi visoko izobraženih in usposobljenih ljudi z nemško mentaliteto in delovno etiko ter premalo zaposlitvenih priložnosti.

Zaradi visoke kakovosti življenja:

 • Raznolika narava (snežne gore, morske obale, gozdovi, jezera)
  Slovenija je najbolj gozdnata država v Evropi v smislu primarnih gozdnih vrsto Slovenija je med najbolj biološko raznovrstnimi državami sveta - predstavlja manj kot 0,004% površine Zemlje, a se tu nahaja več kot 1% vseh živih bitij in 2% kopenskih bitij
 • Čista voda v obliki številnih rek, potokov in izvirov mineralnih vod.
 • Čist in izredno kakovosten zrak z nizko onesnaženostjo tudi v prestolnici Ljubljani.
 • Varnost dela in življenja.
 • Lokalno izdelana odlična hrana.
 • Dober in mednarodno priznan izobraževalni sistem.

Projekt je sofinancirala Evropska komisija prek programa Erasmus +
This document reflects only the author's view. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.