Poslovna analitika

POSLOVNA ANALITIKA 

Spoznajte skrivnosti podatkov in oblikujte prihodnost poslovanja.

Pridružite se revoluciji poslovne analitike!

 

 

Poslovna analitika

Opis programa (NOVO)

Svojo strast do podatkov spremenite v kariero iz poslovne analitike - kjer se podatki srečajo z inovacijami!

Dobrodošli v dodiplomskem študijskem programu poslovne analitike - kjer se na podlagi podatkov vodeno odločanje sreča s poslovno strategijo!

V današnjem hitrem svetu, ki ga poganja tehnologija, podjetja ustvarijo ogromno količino podatkov. Izziv je te podatke spremeniti v dragocene vpoglede, ki lahko vodijo do uspešnih poslovnih odločitev. Tu pride na vrsto dodiplomski program poslovne analitike.

Naš program je zasnovan tako, da študentom nudi veščine, ki jih potrebujejo za analizo, interpretacijo in uporabo podatkov za sprejemanje premišljenih odločitev v poslovnem kontekstu. Naučili se boste temeljnih konceptov in tehnik analize podatkov, vključno s statistiko, podatkovnim rudarjenjem, strojnim učenjem in napovednim modeliranjem. Pridobili boste tudi praktične izkušnje z najnovejšimi orodji in tehnologijami za analizo podatkov.

Vendar se tu ne ustavimo. Naš program poudarja tudi poslovno plat analitike. Naučili se boste, kako uporabljati podatke za sprejemanje strateških odločitev, optimizacijo poslovnih procesov in prepoznavanje novih priložnosti. Pridobili boste razumevanje poslovnih modelov, marketinga, financ in drugih ključnih področij, ki so bistvena za uspeh v sodobnem poslovnem svetu.

Z vami bodo izkušeni strokovnjaki iz poslovnega okolja, ki v predavalnico prinašajo izkušnje in znanje iz resničnega sveta. Znanje boste boste priložnost usvajali na realnih projektih in študijah primerov, kar vam bo dalo praktične izkušnje, ki so potrebne za uspeh v vaši prihodnji karieri.

Po diplomi boste dobro pripravljeni na kariero v številnih panogah, vključno s financami, trženjem, svetovanjem itd. Posedovali boste veščine in znanje, potrebne za sprejemanje odločitev, ki temeljijo na podatkih, kar je ključna podpora uspehu vaših bodočih delodajalcev.

Pridružite se nam na dodiplomskem študijskem programu poslovne analitike in začnite graditi svojo kariero na vznemirljivem področju podatkovno vodenega poslovanja!

Prednosti

Predavanja na šoli ali online
Mednarodno priznana diploma
Možnost izbirnega predmeta namesto diplome

Pridobljena izobrazba?

Diplomant poslovne analitike (VS) / Diplomantka poslovne analitke (VS)
SOK: 7, EOK: 6, EOVK: 1

Trajanje študija?

 3 leta

Kaj boste pridobili

Študenti dodiplomskega študijskega programa Poslovna analitika boste pridobili širok nabor dragocenih veščin in znanj, ki vas bodo pripravili na uspešno kariero na področju podatkovno vodenega poslovanja.

V prvi vrsti boste pridobili poglobljeno razumevanje analize podatkov, vključno s statističnimi metodami, vizualizacijo podatkov in napovednim modeliranjem. Naučili se boste, kako uporabljati orodja za zbiranje, čiščenje, analizo in vizualizacijo velikih naborov podatkov. Naučili se boste tudi, kako prepoznati vzorce in trende v podatkih ter kako te vpoglede uporabiti za sprejemanje premišljenih poslovnih odločitev.

Program poudarja tudi pomen etičnega odločanja. Seznanili se boste z etičnimi vidiki analize podatkov, vključno z vprašanji, povezanimi z zasebnostjo, pristranskostjo in preglednostjo. Naučili se boste sprejemati etične odločitve in jih sporočati drugim.

Skozi program boste imeli priložnost delati na projektih iz resničnega sveta in študijah primerov, kar vam bo dalo praktične izkušnje in vas pripravilo na izzive, s katerimi se boste soočali v svoji prihodnji karieri. Imeli boste tudi priložnost za interakcijo z izkušenimi strokovnjaki na tem področju, vključno s predavatelji v programu in gostujočimi strokovnjaki iz poslovnega sveta, ki lahko zagotovijo dragocene vpoglede in nasvete.

Na splošno je program zasnovan tako, da boste razvili spretnosti in pridobili znanje za uspeh na vznemirljivem in hitro rastočem področju poslovanja, ki temelji na podatkih. S poudarkom na kritičnem razmišljanju, komunikaciji, etiki in tehničnih veščinah boste študentje dobro pripravljeni na sprejemanje odločitev, ki temeljijo na podatkih in zagotavljajo podjetju dolgoročno konkurenčno prednost in uspeh.

Povzetek ključnih kompetenc in učnih izidov študijskega programa Poslovna analitika

Po uspešnem zaključku tega programa bo diplomant sposoben:

 • Povezati podatke iz različnih virov podjetja in ponuditi informacije, ki pomagajo pri poslovnih odločitvah:
  Uporaba programske opreme za uvoz in obdelavo podatkov ter izdelava smiselnih poročil in grafov.
  Razumevanje in interpretacija poslovne analitike ter predstavitev rezultatov vodstvu. 
 • Ustvariti zbirke podatkov: zbiranje, shranjevanje, čiščenje podatkov iz različnih virov za različna poslovna področja:
  Preoblikovanje konceptualnih podatkovnih modelov v logično in fizično zasnovo baze podatkov ter uporaba entitetno-relacijskih modelov.
  Integracija podatkov iz več virov v podatkovna skladišča z orodjem ETL ter priprava podatkov za analizo.
 • Uporabljati tehnike statistične analize in rudarjenja podatkov za prepoznavanje vzorcev v podatkih in izdelati napovedne modele:
  Uporaba SQL za izvajanje operacij nad podatki v zbirkah podatkov, vključno z ustvarjanjem, spreminjanjem, brisanjem in pridobivanjem podatkov iz poizvedb z eno ali več tabel (združevanje).
  Uporaba primerne tehnike podatkovnega rudarjenja za reševanje poslovnih problemov na različnih funkcionalnih področjih in izdelava napovednih modelov na podlagi metod strojnega učenja.
 • Učinkovito komunicirati in ovrednotiti ugotovitve analize podatkov s pomočjo vizualizacijskih tehnik:
  Uporaba analize in vizualizacije različnih vrst podatkov (tekstualni, spletni, večpredstavnostni).
  Kreiranje vizualizacij in poročil za poslovno analitiko ter interpretacija rezultatov za predstavitev vodstvu.
 • Razvijati kreativne načine kombiniranja in uporabe raznolikih naborov podatkov s prediktivno analitiko za sprejemanje poslovnih odločitev:
  Razumevanje obsega poslovne analitike in njene uporabe pri odločanju na različnih funkcionalnih področjih.
  Razvoj modelov za poslovno odločanje z uporabo analitike in poslovne statistike.
 • Uporaba analitičnih orodij za generiranje in pripravo informacij za podporo pri odločanju. Pravilno uporabljati napredno analitično orodje Power BI ter samostojno kreirati poročilo:
  Ustvarjanje poročil in diagramov z uporabo naprednega analitičnega orodja Power BI.
  Samostojno kreiranje poročil za poslovno analitiko.
 • Z uporabo analitike spremljati konkurenco med podjetji, predvideti prihodnje usmeritve na trgu, prepoznati in ovrednotiti nastajajoče trende:
  Uporaba analitike za spremljanje konkurence in napovedovanje prihodnjih usmeritev na trgu.
  Prepoznavanje in ovrednotenje nastajajočih trendov z uporabo analitike.
 • Uporabljati analitiko pri določanju kazalnikov in nadzornih plošč:
  Razumevanje in uporaba nadzornih plošč in kazalnikov pri podpori odločanju.
  Uporaba analitike pri določanju kazalnikov in ustvarjanju nadzornih plošč.
 • Uporabljati procese in tehnike, ki surove (nestrukturirane) podatke preoblikujejo v smiselne informacije za izboljšanje poslovnih odločitev:
  Povezava relacijskih podatkovnih baz in skladiščenja podatkov z rudarjenjem podatkov in poslovno analitiko.
  Uporaba ustrezne programske opreme za podatkovno rudarjenje in obdelavo poslovnih podatkov.
 • Na podlagi podatkov iz preteklosti napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnosti:
  Razumevanje napovedne analitike, vizualizacije podatkov in priprava podatkov za analizo.
  Razvoj napovednih modelov za poslovno uspešnost. 

 

Pogoji za vpis 

Na dodiplomski program Poslovna analitika se boste lahko vpisali vsi, ki ste

 • opravili splošno maturo ali
 • opravili poklicno maturo oziroma zaključni izpit na katerem od programov iz Klasius P: 3-Družbene, poslovne, upravne in pravne vede;  4-Naravoslovje, matematika in računalništvo;  5-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;

Kdor je zaključil srednješolsko izobraževanje na drugem področju, mora pred vpisom opraviti diferencialni izpit iz informatike.

Kadar je zaradi števila razpisanih mest potrebna omejitev vpisa, kandidate izberemo po naslednjem kriteriju:

 • 60% točk: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu;
 • 40% točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 

Pomembna prednost vpisa na VŠPV je priznavanje predhodno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj. Kar že dokazano znate, vam ni treba ponovno opravljati. 

Na osnovi spričeval in drugih listin o vsebinah in obsegu že opravljenega formalnega izobraževanja, vam šola lahko prizna kreditne točke (ECTS), ki vam jih nato ni treba pridobiti pri predmetih študijskega programa.

 

Kako se vpisati?

Prijavo za vpis na dodiplomski in podiplomski študij oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Rok za prvo prijavo je od 20. februarja 2024 do 27. avgusta 2024.

Rok za drugo prijavo je od 28. avgusta 2024 do 30. septembra 2024.

Prijavite se z AAI računom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom in enakovredno mobilno identiteto sms PASS preko eVŠ. Enostavno sledite navodilom obrazca. Če tega nimate, si boste ob vstopu v eVŠ izmislili uporabniško ime in geslo in izpolnili obrazec po navodilih.

Nasvet: Pridite k nam na kavo in pomagali vam bomo pri izpolnjevanju elektronskega obrazca. To je zagotovilo, da bo prijava ustrezno izpolnjena.

Če boste prijavo izpolnjevali sami in imeli kakšno vprašanje, nas pokličite in z veseljem vam bomo pomagali. 

Za vas smo dosegljivi na 01 2444 214 ali 01 2444 227 vsak delovnik med 8. in 16. uro. 

Vsi, ki se boste prijavili, boste na podlagi oddane elektronske prijavnice po elektronski pošti prejeli vabilo na vpis.

Zakaj izbrati študij Poslovne analitike? 

 • Diplomanti dodiplomskega študijskega programa Poslovna analitika so na današnjem trgu dela zelo iskani. Z vse večjim pomenom odločanja, ki temelji na podatkih, v poslovnem svetu primanjkuje strokovnjakov s spretnostmi in znanjem, potrebnim za analizo in interpretacijo podatkov.
 • Podjetja v različnih panogah, od financ, zavarovalništva, do zdravstva in maloprodaje, iščejo strokovnjake, ki jim lahko pomagajo razumeti njihove podatke in jih uporabiti za sprejemanje strateških odločitev. Posledično lahko diplomanti programa pričakujete, da boste imeli na voljo široko paleto zaposlitvenih možnosti.
 • Nekateri najpogostejši nazivi delovnih mest za diplomante programa vključujejo podatkovnega analitika, poslovnega analitika, podatkovnega znanstvenika in trženjskega analitika. Te vloge običajno vključujejo analizo podatkov za prepoznavanje trendov, napovedi in informiranje o poslovnih odločitvah.
 • Po podatkih Urada za statistiko dela naj bi povpraševanje po analitikih podatkov in povezanih vlogah od leta 2021 do leta 2030 naraslo za 31 %, kar je veliko hitreje od povprečja za vse poklice. To rast poganja vedno večja količina podatkov, ki jih ustvarjajo podjetja, in potreba po strokovnjakih, ki te podatke razumejo.
 • Na splošno boste diplomanti študijskega programa poslovne analitike v dobrem položaju, da izkoristite vse večje povpraševanje po strokovnjakih za podatke na trgu dela. S svojimi veščinami in znanjem boste pomagali podjetjem sprejemati premišljene odločitve, optimizirati procese in zagotavljati uspeh.

Predmetnik Poslovna analitika

 

1. LETNIK

POSLOVNA ANGLEŠČINA (7 KT)
S poudarkom na komunikacijskih spretnostih za domače in mednarodno okolje, boste študentje sposobni uspešno sodelovati z različnimi interesnimi skupinami, vodenja poslovnih sestankov in pogajanj v poslovni angleščini. Z uporabo formalnega jezika boste pripravljali poslovne dokumente, predstavitve za globalno publiko ter analizirali avtentična poslovna besedila. Skozi predmet boste razvili ključne veščine, ki so potrebne za uspeh v mednarodnem poslovnem okolju.
UVOD V POSLOVNO ANALITIKO (8 KT)
Uvod v poslovno analitiko je dinamičen in vsebinsko bogat predmet, ki študentom ponuja celovit vpogled v ključne vidike analitike v poslovnem okolju. Študenti boste razvijali temeljna znanja o postavljanju ključnih vprašanj za doseganje strateške prednosti podjetja, definiranju ključnih kazalnikov uspešnosti ter razumevanju in obvladovanju podatkov, s katerimi podjetje upravlja. S poudarkom na praktičnih veščinah boste spoznali analitična orodja, kot sta Excel in Power BI, ter se naučili vizualizacije podatkov za lažje odločanje.
MANAGEMENT (7 KT)
Predmet Management je intenzivno in interdisciplinarno usmerjen, z osredotočenjem na temeljne managerske funkcije v sodobni organizaciji. Obravnava tudi ključna vprašanja, povezana z informacijsko tehnologijo, sistemom uravnoteženih kazalnikov, managementom v globalnem okolju ter oblikovanjem organizacije za doseganje ciljev. Študentje boste razvijali kompetence za analizo, sintezo in fleksibilno uporabo znanja v praksi, obvladovanje organizacijskih sprememb ter vodenje, organiziranje in usposabljanje zaposlenih. Po koncu predmeta boste usposobljeni za kritično razumevanje pomena managementa, učinkovito uporabo modelov in orodij ter vrednotenje uspešnosti poslovanja v praksi.
EKONOMIKA POSLOVANJA (8 KT)
Ekonomika poslovanja je ključni predmet, ki študentom omogoča globok vpogled v finančne vidike poslovanja podjetja. Z osredotočenjem na stroške, prihodke, kalkulacijo prodajnih cen, dobiček iz poslovanja ter analizo sredstev in obveznosti, boste študentje pridobili temeljna znanja in veščine za učinkovito ekonomsko vodenje podjetja. Sposobni boste izdelati analizo uspešnosti poslovanja, uporabljati kazalnike uspešnosti ter izvajati analize vzročno-posledičnih zvez v podjetju. Poleg tega se boste naučili primerjati podatke v različnih časovnih intervalih in med različnimi podjetji ter ukrepati na podlagi rezultatov analiz.
POSLOVNA MATEMATIKA S STATISTIKO (7 KT)
Poslovna matematika s statistiko je dinamičen predmet, ki študentom odpira vrata v svet natančnih in uporabnih orodij za reševanje kompleksnih poslovnih izzivov. Študentje boste pridobili temeljna znanja iz realne matematične analize, osnov gospodarskega računa, verjetnostnega računa, ter osnov matrične algebre, ki bodo postala vaše nepogrešljivo orodje pri reševanju kompleksnih poslovnih problemov. Po koncu predmeta boste ne samo obvladovali osnove poslovnega računa, temveč bodo tudi razumeli, kako matematične in statistične metode podpirajo procese odločanja v poslovnem okolju. S povezovanjem teorije z realnimi poslovnimi scenariji boste pridobili praktične veščine, ki vam bodo omogočile učinkovito reševanje kompleksnih izzivov v poslovnem svetu.
STROŠKOVNO IN FINANČNO RAČUNOVODSTVO (8 KT)
Stroškovno in finančno računovodstvo razkriva zanimivo področje oblikovanja in interpretacije računovodskih informacij v poslovnem okolju. S tem predmetom boste osvojili temeljna načela in prakso računovodenja ter se naučili ustvarjati, komunicirati in vizualizirati notranje informacije s poudarkom na poslovnem odločanju. Z usposabljanjem v obvladovanju BI (Business Intelligence) orodij za notranje potrebe odločevalcev boste razvili veščine, potrebne za ustvarjanje jasnih, preglednih in učinkovitih analiz. Sposobnosti, ki jih boste razvijali, vključujejo tudi razumevanje sistema notranjih kontrol za obvladovanje natančnosti podatkov ter razvoj komunikacijskih spretnosti za jasno pojasnjevanje analiz na podlagi računovodskih informacij.
KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI (KPI) V MARKETINGU IN PRODAJI  (7 KT)
Ključni kazalniki uspešnosti (KPI) v marketingu in prodaji razkrivajo dinamično okolje meritev, ki so ključne za uspeh sodobnih organizacij. Pri predmetu boste razvili sposobnosti razumevanja, oblikovanja in uporabe trženjskih metrik ter merilnih sistemov. S praktičnimi primeri iz različnih panog se boste naučili ustvarjati pametne cilje, KPI-je in merjenja, prilagojena specifičnim potrebam podjetij. Poleg tega boste raziskali digitalni svet trženja, spoznali ključna orodja digitalnega marketinga ter se naučili uporabljati in interpretirati Google Analytics. Po zaključku tega predmeta boste sposobni samostojno izbirati in uporabljati ustrezne metrike za trženjske in prodajne odločitve v sodobnih organizacijah.
PODATKOVNI MANAGEMENT 1 (8 KT)
Podatkovni management 1 vam bo razkril pomen analize podatkov za sodobna podjetja. S tem predmetom boste osvojili osnove relacijskih zbirk podatkov, se naučili programiranja v SQL-u ter spoznali ključne koncepte normalizacije podatkovnih modelov. Razvijali boste sposobnost oblikovanja podatkovnih skladišč, razumevanja struktur in polnjenja, ter pridobili znanje o varnosti podatkov v teh skladiščih. Predmet vključuje tudi primerjavo lokalnih in oblačnih podatkovnih skladišč, kar vam bo omogočilo holističen vpogled v sodobno podatkovno upravljanje. Po zaključku predmeta boste obvladali osnovne spretnosti načrtovanja podatkovnih skladišč ter razumeli, kako izbrati in implementirati pravo rešitev za analizo različnih vrst podatkov.

2. LETNIK

FINANCE (7 KT)
Finance so ključno orodje poslovne analitike, ki omogoča vpogled v zdravje in uspešnost podjetja. Ta predmet razkriva temeljne koncepte poslovnih financ, povezane s poslovno analitiko, kot so merjenje tveganja, donosnost naložb, časovna vrednost denarja in analiza računovodskih izkazov. S pridobljenim znanjem boste sposobni izvajati analize uspešnosti podjetja s pomočjo finančnih kazalnikov, kar bo pripomoglo k boljšemu razumevanju poslovnega okolja in lažjemu sprejemanju poslovnih odločitev na podlagi informacij. Osnove upravljanja z obratnim kapitalom, projektno vodenje in inovativno razmišljanje so ključni elementi, ki jih boste potrebovali, da postanete strokovnjak za poslovno analitiko, pripravljen na izzive sodobnega poslovnega sveta.
PODATKOVNI MANAGEMENT 2 (8 KT)
Podatkovni management 2 odpira vrata v napredne dimenzije analize podatkov z osredotočanjem na podatkovna skladišča za ne-relacijske vire. Študenti boste raziskali koncepte podatkovnega jezera (data lake), področnih podatkovnih skladišč (data mart) ter se spopadli s kompleksnostjo različnih podatkovnih struktur, kot so SDF, TXT, JSON in PARQUET. S pridobljenim znanjem boste sposobni izvajati učinkovite procese polnjenja podatkovnih skladišč z metodo ELT. Predmet prav tako ponuja vpogled v multidimenzionalne in tabelarične baze podatkov ter uporabo programskega jezika DAX za poizvedbe v tabelaričnih zbirkah. Študenti boste pridobili veščine modeliranja podatkovnih skladišč, z razumevanjem dimenzijskih tabel in pravilnega načrtovanja in izvedbe kompleksnih DWH rešitev. Sposobnost sledenja podatkovnega toka in razumevanje modelov, kjer namen uporabe podatkov še ni poznan, sta ključna za uspešno analizo podatkov. 
MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV (7 KT)
Management poslovnih procesov razkriva svet učinkovitega upravljanja in izboljševanja poslovnih procesov, postavljenega v kontekst sodobnih konceptov poslovne analitike. Študentje boste pridobili temeljna znanja o modeliranju in simuliranju poslovnih procesov s standardom BPM, obvladovanju tehnologij za nadzor ter merjenje poteka procesov, ter spoznali pristope analitike, metode in orodja za podporo odločanju. Preko študija primerov boste dobili vpogled v realne situacije in učinkovite rešitve v poslovnem okolju. Študentje boste usposobljeni za analizo ter fleksibilno uporabo sodobnih pristopov za prenovo poslovnih procesov in implementacijo poslovne analitike. Poleg tega boste razvili kritično razumevanje vloge avtomatizacije in informatizacije poslovnih procesov. Predmet vam bo omogočil razvoj ključnih kompetenc za učinkovito obvladovanje poslovnih procesov ter kakovostno vodenje in izboljševanje organizacijskih tokov.
POSLOVNA STATISTIKA (8 KT)
Poslovna statistika vam odpira vrata v svet odločitvene analize, kjer se boste naučili bistvenih konceptov in orodij statistike ter verjetnosti. S poudarkom na poslovnih aplikacijah boste razvijali veščine za reševanje praktičnih problemov iz resničnega sveta. Ta predmet zagotavlja trdno podlago v statistiki in verjetnosti, ki vam bo koristila tako v akademskem kot tudi poklicnem okolju. Učili se boste uporabljati statistične metode za podporo odločitvam v poslovnem svetu, razvijali kritično mišljenje ter pridobili veščine samostojnega reševanja problemov in analize poslovnih podatkov. Skozi sodelovalno delo v skupini boste razvijali sposobnost postavljanja vprašanj za poslovne raziskave ter učinkovitega posredovanja odgovorov. Ta predmet je ključen korak k razumevanju in uporabi statističnih metodologij v poslovnem okolju, kjer bo pridobljeno znanje nepogrešljivo za vašo uspešno kariero.
PROJEKTNI MANAGEMENT (7 KT)
Pri predmetu Projektni management boste spoznali vse, kar potrebujete za učinkovito vodenje projektov. Intenzivno se boste ukvarjali z vodenjem projektov in pridobili sistematičen pristop k operacionaliziranemu projektnemu vodenju. Spremljali boste celoten proces, od definiranja ciljev projekta, strukturiranja in planiranja aktivnosti do spremljanja teka projekta ter zaključevanja. Skozi celoten predmet boste razvijali uporabna znanja in veščine potrebne za učinkovito vodenje projektov in uporabo najnaprednejših (programskih) orodij.
DESKRIPTIVNA ANALITKA (8 KT)
Ta predmet je okno v svet, kjer podatki postanejo smiselno orodje za odločanje, saj boste razumeli, kako pravilno interpretirati podatke in oblikovati odločitve ter priporočila na podlagi analize. Razvijali boste ključne spretnosti za razumevanje, interpretacijo in predstavitev podatkov na smiseln in uporaben način. S poudarkom na vizualizaciji podatkov boste osvojili napredne tehnike uporabe orodij, kot so Power BI, Excel, R in Python, ter se naučili identificirati vzorce, trende in ključne dimenzije v podatkih. Praktično znanje boste pridobili tudi v podatkovnem modeliranju, vključno s pripravo ER modela in star sheme. Naučili se boste interpretirati podatke za podporo odločanju, pripraviti poročila po meri, identificirati vzorce in trende ter razumeti osnovne strukture podatkov. Vaše znanje bo omogočilo ustvarjanje učinkovitih poročil za vodstvo podjetja, s čimer boste postali ključni člen v procesu odločanja na podlagi podatkov.
VIZUALIZACIJA PODATKOV IN POROČANJE  (7 KT)
V okviru predmeta Vizualizacija podatkov in poročanje, boste pridobili ključne veščine za pripovedovanje prepričljivih zgodb na podlagi podatkov. S poudarkom na analitičnem pristopu boste razvijali sposobnost govora jezika podatkov, spretnost ustvarjanja vplivnih vizualizacij in oblikovanja bogatih informativnih grafikonov. Skozi predmet se boste naučili pridobivati podatke za vizualizacijo, uporabljati različne tehnike vizualizacije podatkov ter orodja, kot je Power BI. Razvijali boste spretnosti grafičnega oblikovanja, saj je vizualni vtis ključen za učinkovito komunikacijo. Poleg tega boste pridobili znanje za pripravo analitičnih poročil, prilagojenih namenu in potrebam posameznih uporabnikov.
PREDIKTIVNA ANALITIKA  (8 KT)
Pri predmetu Prediktivna analitika boste osvojili ključna znanja in veščine za napovedovanje prihodnjih rezultatov v podjetniškem okolju. Predmet vas bo popeljal skozi osnove napovednih tehnik, kot so odločitvena drevesa, regresijska analiza, umetne nevronske mreže in optimizacijski modeli. Skozi praktične primere in uporabo orodij za prediktivno analitiko boste spoznali, kako ustvariti napovedne modele in jih uporabiti pri odločitvah v podjetništvu. Naučili se boste, kakšne podatke potrebujete za pripravo napovednih algoritmov, kaj pričakovati od rezultatov napovednih modelov ter kako izbrati ustrezno napovedno tehniko za različne poslovne scenarije. Po zaključku tega predmeta boste imeli sposobnost prepoznati in razumeti glavne napovedne modele, ki se uporabljajo za napovedovanje vedenja. Znali boste določiti primerne napovedne tehnike za različne probleme in odločitve, uporabljati orodja za pripravo napovednih modelov ter samostojno ustvarjati preproste, a učinkovite napovedne modele.

3. LETNIK

PROCESI IN ORODJA NAPREDNE POSLOVNE ANALITIKE (7 KT)
Ta predmet vas bo popeljal skozi sodobne procese poslovne analitike, orodja umetne inteligence in samopostrežno poslovno analitiko. Spoznali boste glavne komponente poslovnega obveščanja (BI) v organizacijah ter se soočili z izzivi in rešitvami pri vpeljavi BI v poslovno okolje. Skupaj bomo raziskali potek BI procesa, orodja za samopostrežno BI ter napredne analitične funkcije, ki temeljijo na umetni inteligenci in strojnem učenju. Študentje boste pridobili znanja, veščine in kompetence za uspešno uporabo naprednih BI orodij v poslovnem okolju, s poudarkom na različnih panogah, kot so bančništvo, zavarovalništvo, proizvodnja, trgovina in še več. Med predmetom boste razvili analitično razmišljanje, sposobnost samostojnega reševanja kompleksnih poslovnih problemov ter komunikacijo in sodelovanje s strokovnjaki iz različnih področij. S pridobljenim znanjem boste sposobni uporabiti orodja umetne inteligence za reševanje poslovnih analitičnih izzivov, razumeli korake sodobnega BI procesa ter znali izbrati prava orodja za samopostrežno BI glede na specifične poslovne situacije. Pričakujte interaktivne vsebine, praktične primere uporabe in usmerjeno podporo, ki vam bodo pomagale razumeti in obvladati kompleksno področje napredne poslovne analitike.
OPERATIVNO PLANIRANJE (7 KT)
Operativno planiranje je ključnega pomena za uspešno poslovanje, saj omogoča podjetjem, da se prilagajajo spreminjajočim se razmeram. Ta predmet vam omogoča, da razvijete osrednje spretnosti in znanje, vključno z razumevanjem procesov, ustreznimi planskimi pristopi ter uporabo orodij za konkretno planiranje. Pridobili boste občutek za usmerjanje procesa poslovnega planiranja ter razvili komunikacijske spretnosti za učinkovito vodenje le tega. Poleg tega se boste naučili, kako samostojno uporabljati orodja za planiranje, pripravljati poročila o odstopanjih med dejanskimi in planskimi vrednostmi ter na sistematičen način uvajati ukrepe za izboljšanje rezultatov. Predvsem pa boste pridobili praktično znanje in veščine, ki vam bodo omogočile učinkovito navigacijo skozi izzive operativnega planiranja v sodobnem poslovnem okolju.
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE (9 KT)
Praktično izobraževanje je najbolj dinamičen del študijskega programa, kjer študenti stopite iz učilnic in se preizkusite v resničnem poslovnem svetu; je vaša priložnost, da se poglobite v delovanje podjetij in organizacij ter uporabite znanje, pridobljeno med študijem. Da boste pripravljeni na strokovno prakso, boste z mentorjem določili cilje praktičnega izobraževanja, in se naučili, kako načrtovati, spremljati ter dokumentirati svoj napredek. V podjetju ali organizaciji, kjer bo potekala praksa, pa boste uporabili svoje pridobljeno znanje v praksi. Znali boste opredeliti probleme, ugotoviti potrebe po podatkih, razvijati študije, strategije in poročati o rezultatih. Praktično izobraževanje ni samo pridobivanje delovnih izkušenj, ampak je priložnost, da oblikujete svoja profesionalna stališča, razvijete kritično razmišljanje, in postanete del tima, ki si prizadeva za vrhunske rezultate. V okviru praktičnega izobraževanja dejansko gradite most med teorijo in realnim poslovnim svetom, postajate bolj pripravljeni na izzive v karieri ter razvijate ključne kompetence za uspeh v okolju podatkov in analitike.
UPORABA IN RAZUMEVANJE STATISTIČNIH PORTALOV (7 KT)
Pri predmetu se boste podrobno seznanili z najpomembnejšimi domačimi in tujimi statističnimi bazami podatkov ter pridobili ključne veščine za učinkovito uporabo podatkov pri poslovnih odločitvah. Ta predmet vam bo omogočil, da razumete in ovrednotite uporabnost različnih statističnih baz podatkov ter spoznate možnosti, ki jih nudijo pri poslovnem odločanju. S pomočjo študij primerov iz prakse, osredotočenih na podjetja iz različnih sektorjev, boste lahko v realnem svetu uporabili pridobljeno znanje. Poseben poudarek bo na učinkovitem iskanju specifičnih informacij za določen sektor ter na sposobnosti samostojnega dela z različnimi vrstami baz podatkov. Pridobili boste veščine zajema in obdelave podatkov, ki so ključne za uspešno poročanje in odločanje v poslovnem okolju. Razvili boste sposobnost spretnega manevriranja po kompleksnih informacijah slovenske in mednarodne statistike ter pridobili razumevanje obsežnosti baz in specifičnih statističnih poizvedb.
IZBIRNI PREDMET 1 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 2 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 3 (6 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
DIPLOMSKA NALOGA ali  2 IZBIRNA PREDMETA (12 KT)
Diplomsko delo je pisni izdelek študenta, ki je napisano po pravilih za pisanje strokovnih ali znanstveno raziskovalnih poročil. Namesto z diplomskim delom lahko na VŠPV naziv diplomant(-ka) poslovne analitike pridobite tudi z dodatnima izbirnima predmetoma.

IZBIRNI PREDMETI

BI V PRODAJI IN NABAVI (6 KT)
Pri predmetu se boste naučili, kako s pravilno uporabo ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI-jev) prevzeti nadzor nad procesi ter optimizirati svoje poslovne odločitve. Ta predmet vas bo popeljal skozi raznoliko paleto tem, ki vključujejo izdelavo in načrtovanje KPI-jev v nabavi in prodaji, merila za nagrajevanje, ter uporabo naprednih orodij, kot so POWER PIVOT, POWER QUERY in VBA v Excelu za analizo podatkov. Poudarek bo na pridobivanju praktičnih veščin za izdelavo poročil za spremljanje KPI-jev, načrtovanje profitabilnosti produktnih skupin, kalkulacije v komercialnem procesu ter upravljanje zalog. Praktično delo s vrtilnimi tabelami, uporaba moči orodij POWER PIVOT in POWER QUERY z jezikoma DAX in M, ter izdelava VBA procedur vam bodo omogočili izpopolnjeno razumevanje in aplikacijo pridobljenega znanja. S pristopom, osredotočenim na logično razmišljanje, podjetniško naravnanost in uporabo naprednih orodij, boste razvijali sposobnost reševanja zahtevnih problemov v informacijski podpori pri odločanju.
BI V OSKRBOVALNI VERIGI (6 KT)
Predmet vam bo omogočil razumevanje, kako deljenje informacij znotraj in izven podjetja vpliva na sledljivost in optimizacijo oskrbovalne verige. Svoje znanje boste lahko uporabili za prepoznavanje ključnih informacij ter prikazovanje ključnih kazalnikov uspešnosti na nadzornih ploščah, kar bo prispevalo k učinkovitemu obvladovanju in nadzoru oskrbovalne verige. Pridobili boste sposobnost prepoznavanja ključnih členov v oskrbovalni verigi, razumevanja pomembnosti ključnih kazalnikov uspešnosti ter izdelovanja pametnih vizualizacij in nadzornih plošč v programih Excel in Power BI. S tem boste lahko spremljali količinske in terminske točnosti ter sprejemali premišljene odločitve za optimizacijo oskrbovalnih verig. Pričakujte praktično usmerjen pristop, ki vam bo omogočil takojšnjo uporabo pridobljenega znanja v realnih poslovnih scenarijih.
BI V MARKETINGU IN UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI (6 KT)
Praktične veščine, poglobljeno razumevanje marketinških procesov ter učinkovito upravljanje odnosov s strankami so ključne komponente vašega uspeha v dinamičnem poslovnem svetu. Pri predmetu boste pridobili ključna znanja, veščine in strategije, ki so ključne za uspeh v sodobnem poslovnem okolju. Študentje boste najprej spoznali osnovne cilje marketinga v podjetjih, vključno z digitalnim marketingom in povezavo z upravljanjem odnosov s strankami. Seznanili se boste z orodji za sledenje marketinških aktivnosti, cenovnimi strategijami ter segmentacijo trga. Poseben poudarek bo na razumevanju ključnih kazalnikov uspešnosti v marketingu in upravljanju odnosov s strankami. Študentje se boste naučili, kako pravilno izbrati podatke in pripraviti nadzorne plošče za sledenje ključnim kazalnikom uspešnosti, pri čemer boste spoznali tudi napovedne tehnike za lažje tržno odločanje. Raziskovali boste izzive, s katerimi se podjetja soočajo pri tržnih odločitvah, in se naučili definirati prave kazalnike uspešnosti na področju marketinga in upravljanja s strankami. S praktičnimi primeri boste izdelali nadzorne plošče, ki bodo omogočile preglednost in učinkovitost vodenja marketinških strategij. 
BI V FINANCAH (6 KT)
Ta predmet bo razkril ključna znanja in veščine, ki jih potrebujete za učinkovito analizo in vizualizacijo finančnih podatkov. Raziskovali ključne vire podatkov, osnovne analize in napredne tehnike za boljše razumevanje finančnih podatkov v poslovnem okolju. Skozi ta predmet boste pridobili znanje o identifikaciji virov podatkov, razumevanju entitet in dimenzij v financah, vzpostavitvi podatkovnega modela, ter pripravi osnovnih in naprednih analiz poslovanja. Skozi predmet boste pridobili tudi razumevanje konceptov priprave naprednih analiz v financah, vključno s poznavanjem pretoka podatkov iz ERP sistema v podatkovno skladišče (ETL). Sposobni boste pripraviti napredna knjigovodska poročila in oblikovati analitični model podatkov za ključna področja v financah in računovodstvu. Po koncu predmeta boste študenti usposobljeni za samostojno izdelavo kompleksnih podatkovnih modelov, pripravo naprednih finančnih analiz ter oblikovanje vizualno privlačnih poročil, ki bodo omogočila boljše razumevanje in sprejemanje odločitev v poslovnem svetu.
KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE (6 KT)
Pri predmetu boste razvijali ključne kompetence za učinkovito komuniciranje v poslovnem okolju. Ta predmet vas popelje skozi različne vidike komunikacijskega managementa, od osnovnih veščin do strategij prepričevanja in oblikovanja prepričljivih sporočil. Skozi praktične vaje se boste naučili temeljnih komunikacijskih spretnosti in tehnik ter spoznali različne načine komuniciranja z različnimi deležniki v poslovnem svetu, vključno z zaposlenimi, kupci, političnimi in lokalnimi skupnostmi. Osredotočili se boste na prepričljivo pisanje, govorjenje, aktivno poslušanje in vodenje sestankov, pri tem pa razvijali svoje analitično mišljenje ter sposobnost ustvarjanja prepričljivih argumentov. Posebna pozornost bo namenjena tudi uporabi vizualizacije in pripovedovanju zgodb kot učinkovitim orodjem za komunikacijo. Pripravite se na interaktiven in dinamičen pristop k razvoju vaših komunikacijskih veščin ter na pridobivanje znanja, ki ga boste lahko uporabili v različnih poslovnih situacijah.
POSLOVNA ANGLEŠČINA 2 (6 KT)
Pri predmetu boste nadgradili svoje jezikovne veščine in hkrati osvojili ključne spretnosti za uspešno delovanje v poslovnem okolju. Študentje boste pridobili zmožnost razumevanja in tvorjenja raznovrstnih poslovnih sporočil, analiziranja poslovnih situacij, vodenja poslovnih pogovorov ter učinkovitega sodelovanja s strokovnjaki z različnih področij. Prenos teh znanj v druge strokovne discipline bo okrepil vaše intelektualne sposobnosti in vas opremil z orodji za aktivno vključevanje v sodobne poslovne izzive.
INTEGRACIJA JAVNIH PODATKOV V POSLOVNE NAMENE (6 KT)
Pri tem predmetu boste osvojili ključne veščine za učinkovito obdelavo, analizo in vizualizacijo javnih podatkov v poslovnem okolju. Spoznali boste osnovne in napredne tehnike vizualizacije podatkov, hkrati pa se naučili hitrih in učinkovitih načinov obdelave podatkov v programu Excel. Razvijali boste sposobnosti uporabe naprednih Excelovih funkcij ter se seznanili z različnimi tehnikami zbiranja in analize kvalitativnih podatkov. Poseben poudarek bo na pridobivanju kakovostnih podatkov, analizi kvantitativnih in kvalitativnih podatkov ter interpretaciji rezultatov analize. Naučili se boste tudi, kako učinkovito obdelovati javne podatke za potrebe poslovnega poročanja in odločanja. S pridobljenim znanjem boste sposobni samostojnega dela s podatki za interpretacijo, kar vam bo omogočilo doseganje poslovnih ciljev.
NAPREDNO PODATKOVNO SKLADIŠČENJE (6 KT)
Ta predmet vas bo popeljal skozi raznolike teme, vključno z arhitekturo podatkovnih skladišč, procesi ETL in ELT, optimizacijo delovanja, varnostjo, uporabo poslovne inteligence (BI) ter obvladovanjem velikih podatkov. Skozi predavanja in praktične vaje boste pridobili razumevanje logičnih in fizičnih modelov podatkovnih skladišč, obvladovanje ETL/ELT procesov za pridobivanje, čiščenje in transformacijo podatkov, ter razumevanje počasi spreminjajočih se dimenzij. Spoznali boste tudi tehnike optimizacije, vključno s pravilnim nastavljanjem indeksov, particijami in kompresijo podatkov za optimalno odzivnost podatkovnega skladišča. Varnost podatkov bo ključno področje, kjer se boste naučili dodeljevati pravice, šifrirati podatke in nadzorovati dostop do občutljivih informacij. Raziskali boste uporabo BI orodij, kot je Power BI, ter se spoprijeli z izzivi skladiščenja velikih podatkov, vključno z zajemom podatkov v realnem času in uporabo tehnologij, kot so Spark, Hadoop in NoSQL baze. Predmet bo prav tako obravnaval oblačne tehnologije za shranjevanje podatkov v platformah, kot so Microsoft Azure, AWS in Google Cloud, pri čemer boste pridobili znanje in razumevanje dobrih praks na tem področju. Zaključek predmeta vam bo omogočil, da boste obvladali koncepte, tehnike in dobre prakse naprednega podatkovnega skladiščenja ter postali usposobljeni za oblikovanje in upravljanje kompleksnih DWH rešitev.
STROJNO UČENJE IN UMETNA INTELIGENCA (6 KT)
Pri predmetu boste poglobili svoje razumevanje konceptov, teorij in tehnik, ki stojijo za tem področjem. S poudarkom na praktičnih znanjih boste pridobili sposobnosti, ki vam bodo omogočile ustvarjanje naprednih modelov strojnega učenja. V prvem delu predmeta boste vstopili v svet umetne inteligence in spoznali ključne teorije in tehnike strojnega učenja. Razumeli boste uporabo odločitvenih dreves, regresijske analize, algoritmov k-najbližjih sosedov, metodo voditeljev pri grupiranju, metodo glavnih komponent in umetnih nevronskih mrež. Praktični vidik predmeta vam bo omogočil, da se soočite s pripravo podatkov za napovedne modele, testiranjem učinkovitosti modelov in uporabo orodij za strojno učenje. Skozi konkretne naloge boste pridobili spretnosti za ustvarjanje in ocenjevanje modelov strojnega učenja. Po zaključku predmeta boste imeli razumeli pojem umetne inteligence, znali prepoznati glavne teorije in tehnike strojnega učenja ter imeli praktične izkušnje pri pripravi in testiranju modelov. Postali boste opremljeni s ključnimi znanji za uporabo orodij strojnega učenja in pripravo modelov, kar vam bo omogočilo vključevanje v svet napredne umetne inteligence.

 

Šolnina

Na B2 VŠPV dobite kar največ za svoj denar

Letna vpisnina v program je 205 €. Šolnino, ki je določena individualno, lahko plačujete v letnih, štirimesečnih ali mesečnih obrokih.

Individualni izračun šolnine

Na Visoki šoli za poslovne vede je šolnina določena individualno. Za vsako predhodno pridobljeno in priznano znanje, je lahko šolnina znižana. Preverite priznavanje znanj.

Primerjajte

Način študija, usmerjenost v praktične izzive in izbrani predavatelji z zavidljivimi referencami iz prakse več kot upravičijo plačilo vsakega letnika šolanja na B2 VŠPV. Primerjajte znesek šolnine s stroški strokovnih delavnic! 

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • dostop do posnetkov vseh predavanj in vaj,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • študijska gradiva: vsa obvezna gradiva so v e-učilnicah in v knjižnici šole za vsakega vpisanega študenta,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje,
 • aktivnosti v okviru Kariernega centra.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro:

 • Ljubljana | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 227

Posebne ugodnosti

 • Možnost plačila na več obrokov brez obresti.
 • Če študija ne končate v predvidenem roku, je dodatno leto študija za dokončanje obveznosti brezplačno.
 • Brezplačen dostop do Microsoft Office 365
 • brezplačno članstvo v NUK.

Dodatne ugodnosti

 • Naročnina na Microsoft Dev Tools for Teaching
 • Microsoft Imagine Academy (več tukaj)
 • Možnost brezplačnega CEFR certifikata znanja angleškega jezika v sodelovanju z zunanjim ponudnikom. Študentje na podlagi testiranja prejmejo uradno potrdilo CEFR (Common European Framework of Reference for Language skills) o nivoju znanja.

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

  

Najbolj prijazna šola

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale
visokošolske programe 

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?
 

Kontaktirajte nas