Poslovna analitika

POSLOVNA ANALITIKA 

Spoznajte skrivnosti podatkov in oblikujte prihodnost poslovanja.

Pridružite se revoluciji poslovne analitike!

 

 

Poslovna analitika

Opis programa (PROGRAM V PRIPRAVI)

Svojo strast do podatkov spremenite v kariero iz poslovne analitike - kjer se podatki srečajo z inovacijami!

Dobrodošli v dodiplomskem študijskem programu poslovne analitike - kjer se na podlagi podatkov vodeno odločanje sreča s poslovno strategijo!

V današnjem hitrem svetu, ki ga poganja tehnologija, podjetja ustvarijo ogromno količino podatkov. Izziv je te podatke spremeniti v dragocene vpoglede, ki lahko vodijo do uspešnih poslovnih odločitev. Tu pride na vrsto dodiplomski program poslovne analitike.

Naš program je zasnovan tako, da študentom nudi veščine, ki jih potrebujejo za analizo, interpretacijo in uporabo podatkov za sprejemanje premišljenih odločitev v poslovnem kontekstu. Naučili se boste temeljnih konceptov in tehnik analize podatkov, vključno s statistiko, podatkovnim rudarjenjem, strojnim učenjem in napovednim modeliranjem. Pridobili boste tudi praktične izkušnje z najnovejšimi orodji in tehnologijami za analizo podatkov.

Vendar se tu ne ustavimo. Naš program poudarja tudi poslovno plat analitike. Naučili se boste, kako uporabljati podatke za sprejemanje strateških odločitev, optimizacijo poslovnih procesov in prepoznavanje novih priložnosti. Pridobili boste razumevanje poslovnih modelov, marketinga, financ in drugih ključnih področij, ki so bistvena za uspeh v sodobnem poslovnem svetu.

Z vami bodo izkušeni strokovnjaki iz poslovnega okolja, ki v predavalnico prinašajo izkušnje in znanje iz resničnega sveta. Znanje boste boste priložnost usvajali na realnih projektih in študijah primerov, kar vam bo dalo praktične izkušnje, ki so potrebne za uspeh v vaši prihodnji karieri.

Po diplomi boste dobro pripravljeni na kariero v številnih panogah, vključno s financami, trženjem, svetovanjem itd. Posedovali boste veščine in znanje, potrebne za sprejemanje odločitev, ki temeljijo na podatkih, kar je ključna podpora uspehu vaših bodočih delodajalcev.

Pridružite se nam na dodiplomskem študijskem programu poslovne analitike in začnite graditi svojo kariero na vznemirljivem področju podatkovno vodenega poslovanja!

Prednosti

Predavanja na šoli ali online
Mednarodno priznana diploma
Možnost izbirnega predmeta namesto diplome

Pridobljena izobrazba?

Diplomant Poslovne analitike (VS) / Diplomantka Poslovne analitke (VS)
SOK: 7, EOK: 6, EOVK: 1

Trajanje študija?

 3 leta

Kaj boste pridobili

Študenti dodiplomskega študijskega programa Poslovna analitika boste pridobili širok nabor dragocenih veščin in znanj, ki vas bodo pripravili na uspešno kariero na področju podatkovno vodenega poslovanja.

V prvi vrsti boste pridobili poglobljeno razumevanje analize podatkov, vključno s statističnimi metodami, vizualizacijo podatkov in napovednim modeliranjem. Naučili se boste, kako uporabljati orodja za zbiranje, čiščenje, analizo in vizualizacijo velikih naborov podatkov. Naučili se boste tudi, kako prepoznati vzorce in trende v podatkih ter kako te vpoglede uporabiti za sprejemanje premišljenih poslovnih odločitev.

Program poudarja tudi pomen etičnega odločanja. Seznanili se boste z etičnimi vidiki analize podatkov, vključno z vprašanji, povezanimi z zasebnostjo, pristranskostjo in preglednostjo. Naučili se boste sprejemati etične odločitve in jih sporočati drugim.

Skozi program boste imeli priložnost delati na projektih iz resničnega sveta in študijah primerov, kar vam bo dalo praktične izkušnje in vas pripravilo na izzive, s katerimi se boste soočali v svoji prihodnji karieri. Imeli boste tudi priložnost za interakcijo z izkušenimi strokovnjaki na tem področju, vključno s predavatelji v programu in gostujočimi strokovnjaki iz poslovnega sveta, ki lahko zagotovijo dragocene vpoglede in nasvete.

Na splošno je program zasnovan tako, da boste razvili spretnosti in pridobili znanje za uspeh na vznemirljivem in hitro rastočem področju poslovanja, ki temelji na podatkih. S poudarkom na kritičnem razmišljanju, komunikaciji, etiki in tehničnih veščinah boste študentje dobro pripravljeni na sprejemanje odločitev, ki temeljijo na podatkih in zagotavljajo podjetju dolgoročno konkurenčno prednost in uspeh.

Povzetek ključnih kompetenc in učnih izidov študijskega programa Poslovna analitika

Po uspešnem zaključku tega programa bo diplomant sposoben:

 • Povezati podatke iz različnih virov podjetja in ponuditi informacije, ki pomagajo pri poslovnih odločitvah:
  Uporaba programske opreme za uvoz in obdelavo podatkov ter izdelava smiselnih poročil in grafov.
  Razumevanje in interpretacija poslovne analitike ter predstavitev rezultatov vodstvu. 
 • Ustvariti zbirke podatkov: zbiranje, shranjevanje, čiščenje podatkov iz različnih virov za različna poslovna področja:
  Preoblikovanje konceptualnih podatkovnih modelov v logično in fizično zasnovo baze podatkov ter uporaba entitetno-relacijskih modelov.
  Integracija podatkov iz več virov v podatkovna skladišča z orodjem ETL ter priprava podatkov za analizo.
 • Uporabljati tehnike statistične analize in rudarjenja podatkov za prepoznavanje vzorcev v podatkih in izdelati napovedne modele:
  Uporaba SQL za izvajanje operacij nad podatki v zbirkah podatkov, vključno z ustvarjanjem, spreminjanjem, brisanjem in pridobivanjem podatkov iz poizvedb z eno ali več tabel (združevanje).
  Uporaba primerne tehnike podatkovnega rudarjenja za reševanje poslovnih problemov na različnih funkcionalnih področjih in izdelava napovednih modelov na podlagi metod strojnega učenja.
 • Učinkovito komunicirati in ovrednotiti ugotovitve analize podatkov s pomočjo vizualizacijskih tehnik:
  Uporaba analize in vizualizacije različnih vrst podatkov (tekstualni, spletni, večpredstavnostni).
  Kreiranje vizualizacij in poročil za poslovno analitiko ter interpretacija rezultatov za predstavitev vodstvu.
 • Razvijati kreativne načine kombiniranja in uporabe raznolikih naborov podatkov s prediktivno analitiko za sprejemanje poslovnih odločitev:
  Razumevanje obsega poslovne analitike in njene uporabe pri odločanju na različnih funkcionalnih področjih.
  Razvoj modelov za poslovno odločanje z uporabo analitike in poslovne statistike.
 • Uporaba analitičnih orodij za generiranje in pripravo informacij za podporo pri odločanju. Pravilno uporabljati napredno analitično orodje Power BI ter samostojno kreirati poročilo:
  Ustvarjanje poročil in diagramov z uporabo naprednega analitičnega orodja Power BI.
  Samostojno kreiranje poročil za poslovno analitiko.
 • Z uporabo analitike spremljati konkurenco med podjetji, predvideti prihodnje usmeritve na trgu, prepoznati in ovrednotiti nastajajoče trende:
  Uporaba analitike za spremljanje konkurence in napovedovanje prihodnjih usmeritev na trgu.
  Prepoznavanje in ovrednotenje nastajajočih trendov z uporabo analitike.
 • Uporabljati analitiko pri določanju kazalnikov in nadzornih plošč:
  Razumevanje in uporaba nadzornih plošč in kazalnikov pri podpori odločanju.
  Uporaba analitike pri določanju kazalnikov in ustvarjanju nadzornih plošč.
 • Uporabljati procese in tehnike, ki surove (nestrukturirane) podatke preoblikujejo v smiselne informacije za izboljšanje poslovnih odločitev:
  Povezava relacijskih podatkovnih baz in skladiščenja podatkov z rudarjenjem podatkov in poslovno analitiko.
  Uporaba ustrezne programske opreme za podatkovno rudarjenje in obdelavo poslovnih podatkov.
 • Na podlagi podatkov iz preteklosti napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnosti:
  Razumevanje napovedne analitike, vizualizacije podatkov in priprava podatkov za analizo.
  Razvoj napovednih modelov za poslovno uspešnost. 

Pogoji za vpis 

Na dodiplomski program Poslovna analitika se boste lahko vpisali vsi, ki ste

 • opravili splošno maturo ali
 • opravili poklicno maturo oziroma zaključni izpit na katerem od programov iz Klasius P: 3-Družbene, poslovne, upravne in pravne vede;  4-Naravoslovje, matematika in računalništvo;  5-Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo;

Kdor je zaključil srednješolsko izobraževanje na drugem področju, mora pred vpisom opraviti sprejemni izpit iz informatike.

Kadar je zaradi števila razpisanih mest potrebna omejitev vpisa, kandidate izberemo po naslednjem kriteriju:

 • 60% točk: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu;
 • 40% točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 

Pomembna prednost vpisa na VŠPV je priznavanje predhodno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj. Kar že dokazano znate, vam ni treba ponovno opravljati. 

Na osnovi spričeval in drugih listin o vsebinah in obsegu že opravljenega formalnega izobraževanja, vam šola lahko prizna kreditne točke (ECTS), ki vam jih nato ni treba pridobiti pri predmetih študijskega programa.

 

Kako se vpisati in postati Ekonomist

Zagotovite si svoje mesto že danes! 

Že danes se lahko uvrstite na seznam interesentov za nov študijski program in si tako zagotovite, da boste pravočasno obveščeni o vseh novostih in ugodnostih. Tako zagotovo ne boste zamudili roka za vpis! 

Pišite nam na spela.pregl@vspv.si ali pa nas pokličite na 01 2444 209. 

Zakaj izbrati študij Poslovne analitike? 

 • Diplomanti dodiplomskega študijskega programa Poslovna analitika so na današnjem trgu dela zelo iskani. Z vse večjim pomenom odločanja, ki temelji na podatkih, v poslovnem svetu primanjkuje strokovnjakov s spretnostmi in znanjem, potrebnim za analizo in interpretacijo podatkov.
 • Podjetja v različnih panogah, od financ, zavarovalništva, do zdravstva in maloprodaje, iščejo strokovnjake, ki jim lahko pomagajo razumeti njihove podatke in jih uporabiti za sprejemanje strateških odločitev. Posledično lahko diplomanti programa pričakujete, da boste imeli na voljo široko paleto zaposlitvenih možnosti.
 • Nekateri najpogostejši nazivi delovnih mest za diplomante programa vključujejo podatkovnega analitika, poslovnega analitika, podatkovnega znanstvenika in trženjskega analitika. Te vloge običajno vključujejo analizo podatkov za prepoznavanje trendov, napovedi in informiranje o poslovnih odločitvah.
 • Po podatkih Urada za statistiko dela naj bi povpraševanje po analitikih podatkov in povezanih vlogah od leta 2021 do leta 2030 naraslo za 31 %, kar je veliko hitreje od povprečja za vse poklice. To rast poganja vedno večja količina podatkov, ki jih ustvarjajo podjetja, in potreba po strokovnjakih, ki te podatke razumejo.
 • Na splošno boste diplomanti študijskega programa poslovne analitike v dobrem položaju, da izkoristite vse večje povpraševanje po strokovnjakih za podatke na trgu dela. S svojimi veščinami in znanjem boste pomagali podjetjem sprejemati premišljene odločitve, optimizirati procese in zagotavljati uspeh.

Predmetnik Poslovna analitika

1. LETNIK

POSLOVNA ANGLEŠČINA

UVOD V POSLOVNO ANALITIKO

MANAGEMENT

EKONOMIKA POSLOVANJA

POSLOVNA MATEMATIKA S STATISTIKO

STROŠKOVNO IN FINANČNO RAČUNOVODSTVO

KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI (KPI) V MARKETINGU IN PRODAJI

PODATKOVNI MANAGEMENT 1

2. LETNIK

FINANCE

PODATKOVNI MANAGEMENT 2

MANAGEMENT POSLOVNIH PROCESOV

POSLOVNA STATISTIKA

PROJEKTNI MANAGEMENT

DESKRIPTIVNA ANALITIKA

VIZUALIZACIJA PODATKOV IN POROČANJE

PREDIKTIVNA ANALITIKA

3. LETNIK

PROCESI IN ORODJA NAPREDNE POSLOVNE ANALITIKE

OPERATIVNO  PLANIRANJE

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

UPORABA IN RAZUMEVANJE STATISTIČNIH PORTALOV

IZBIRNI PREDMET 1

IZBIRNI PREDMET 2

IZBIRNI PREDMET 3

DIPLOMA/IZBIRNI PREDMET

IZBIRNI PREDMETI

BI V PRODAJI IN NABAVI

BI V OSKRBOVALNI VERIGI

BI V MARKETINGU IN UPRAVLJANJE ODNOSOV S STRANKAMI

BI V FINANCAH

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE

POSLOVNA ANGLEŠČINA 2

INTEGRACIJA JAVNIH PODATKOV V POSLOVNE NAMENE

NAPREDNO PODATKOVNO SKLADIŠČENJE

STROJNO UČENJE IN UMETNA INTELIGENCA

Šolnina

Na VŠPV dobite kar največ za svoj denar

Letna vpisnina v program je 195 €. Šolnino, ki je določena individualno, lahko plačujete v letnih, štirimesečnih ali mesečnih obrokih.

Individualni izračun šolnine

Na Visoki šoli za poslovne vede je šolnina določena individualno. Za vsako predhodno pridobljeno in priznano znanje, je lahko šolnina znižana. Preverite priznavanje znanj.

Primerjajte

Način študija, usmerjenost v praktične izzive in izbrani predavatelji z zavidljivimi referencami iz prakse več kot upravičijo plačilo vsakega letnika šolanja na VŠPV. Primerjajte znesek šolnine s stroški strokovnih delavnic! 

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • dostop do posnetkov vseh predavanj in vaj,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • študijska gradiva: vsa obvezna gradiva so v e-učilnicah in v knjižnici šole za vsakega vpisanega študenta,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje,
 • aktivnosti v okviru Kariernega centra.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro v:

 • Ljubljani | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 227

Posebne ugodnosti

 • Možnost plačila na več obrokov brez obresti.
 • Če študija ne končate v predvidenem roku, je dodatno leto študija za dokončanje obveznosti brezplačno.
 • Brezplačen dostop do Microsoft Office 365

 • brezplačno članstvo v NUK.

Dodatne ugodnosti

 • Študentom pripada brezplačno članstvo v mednarodnem združenju EUMMAS, ki povezuje strokovnjake s področja managementa in marketinga iz več kot 60 držav, omogoča izmenjavo izkušenj in znanj ter priložnosti za mreženje in poslovno sodelovanje. Študenti so vključeni v EUMMAS Youth forum, diplomantom pa je na voljo brezplačno profesionalno certificiranje z EUMMAS certifikatom, ki podpira njihovo konkurenčnost in strokovno pozicioniranje na trgu dela.
 • Možnost brezplačnega CEFR certifikata znanja angleškega jezika v sodelovanju z zunanjim ponudnikom. Študentje na podlagi testiranja prejmejo uradno potrdilo CEFR (Common European Framework of Reference for Language skills) o nivoju znanja.
 • Premium komunikacijsko orodje, s katerim boste okrepili veščine osebnostne prožnosti
  Trenutno najboljši model komunikacije na svetu, ki je certificiran in razvit s strani vesoljske agencije NASA za boljše sodelovanje, komuniciranje in vodenje.

  Process Communication Model (PCM®) je koristen na vsakem področju, pri vsakem poklicu, na vsakem delovnem mestu.
  Ekskluzivno pa je tekom študija na VŠPV dostopen tudi vam.

  Zagotavljamo vam:
  - boljše odnose,
  - boljšo komunikacijo z okolico,
  - lažje sodelovanje z drugimi,
  - manj konfliktov,
  - manj stresa,
  - okrepljene veščine vodenja in
  - ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem.

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

  

Najbolj prijazna šola

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale
visokošolske programe 

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?
 

Kontaktirajte nas