Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Tržno komuniciranje
in odnosi z javnostmi

Študijski program je nastal v sodelovanju s strokovnjaki agencij, kot so Pristop, Formitas, Mediana, Taktik, Propiar, E-laborat, Arnoldvuga+, AristaPlus, Lisac&Lisac, Sila Consulting. Ja, učili se boste od dokazano izkušenih.

 

 

Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Opis programa

Vaša pot do uspešne kariere v dinamičnem svetu marketinga in odnosov z javnostmi

Dobrodošli v dodiplomskem študijskem programu tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi – dinamičnem in inovativnem programu, ki bo razvnel vašo ustvarjalnost, izostril vaše komunikacijske veščine in vas pripravil na razburljivo kariero v ospredju nenehno razvijajočega se sveta marketinga in odnosov z javnostmi.

V tem programu se boste poglobili v fascinanten svet trženja in se naučili, kako strateško komunicirati in se povezovati z občinstvom za izgradnjo močnih blagovnih znamk, oblikovanje dojemanja in spodbujanje poslovnih rezultatov. Razvili boste široko paleto veščin, vključno s tržno strategijo, upravljanjem blagovnih znamk, digitalnim trženjem, upravljanjem družbenih medijev, ustvarjanjem vsebin in odnosi z javnostmi.

Skozi praktične učne izkušnje boste imeli priložnost uporabiti svoje znanje v resničnih scenarijih, delati na marketinških kampanjah in kampanjah za odnose z javnostmi ter pridobiti praktične veščine, ki jih delodajalci zelo cenijo. Učili se boste tudi od izkušenih profesorjev, ki so strokovnjaki v panogi, ter se povezovali s strokovnjaki in bivšimi študenti, ki lahko zagotovijo dragocene vpoglede in smernice.

Program tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi ni le pridobivanje tehničnih veščin – gre za razvoj vaše ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja in sposobnosti strateškega načrtovanja. Naučili se boste razmišljati izven okvirov, ustvarjati inovativne marketinške kampanje in razvijati učinkovite komunikacijske strategije za vključevanje različnih ciljnih skupin v današnjem konkurenčnem poslovnem okolju.

Študij tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi vas bo opolnomočil, da postanete izkušen strokovnjak za trženje in odnose z javnostmi, ki lahko uspeva v hitrem in dinamičnem svetu trženja in komunikacij. Ne glede na to, ali želite delati v marketinški agenciji, multinacionalni korporaciji, neprofitni organizaciji ali kot podjetnik, vam bo ta program zagotovil znanje, veščine in samozavest, s katerimi se boste izkazali na izbranem področju.

Pridružite se nam ter se podajte na pot ustvarjalnosti, inovativnosti in neskončnih možnosti za oblikovanje prihodnosti trženja in odnosov z javnostmi.

Prednosti

Predavanja na šoli ali online
Mednarodno priznana diploma
Možnost dveh izbirnih predmetov namesto diplome

Pridobljena izobrazba?

Diplomant tržnega komuniciranja (VS) / Diplomantka tržnega komuniciranja (VS)
SOK: 7, EOK: 6, EOVK: 1

Trajanje študija?

3 leta

Kaj boste pridobili

Veščine in znanja, da postanete vsestranski strokovnjak za trženje in odnose z javnostmi, ki lahko ustvari močne blagovne znamke, pritegne raznoliko občinstvo in doseže izjemne poslovne rezultate

V študijskem programu Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi boste pridobili veščine in znanja, da postanete vsestranski strokovnjak za trženje in odnose z javnostmi, ki lahko ustvari močne blagovne znamke, pritegne raznoliko občinstvo in doseže izjemne poslovne rezultate.

Skozi praktične učne izkušnje boste razvili globoko razumevanje strategij trženja in odnosov z javnostmi, vključno z gradnjo blagovnih znamk, družbenimi mediji, digitalnim trženjem in ustvarjanjem vsebin. Naučili se boste uporabljati te strategije za ustvarjanje prepričljivih kampanj, ki odmevajo pri vaši ciljni publiki in dosegajo cilje vaše organizacije.

Poleg tega boste razvili vrsto kritičnih veščin, ki jih delodajalci zelo cenijo, kot so analitično razmišljanje, strateško načrtovanje, reševanje problemov in učinkovita komunikacija. Naučili se boste krmariti v kompleksnem svetu marketinga in odnosov z javnostmi, sodelovati z drugimi in se prilagajati spreminjajočim se tržnim razmeram.

 Poleg tega boste imeli priložnost delati na projektih iz resničnega sveta, sodelovati s strokovnjaki iz industrije in opraviti del študijskih obveznosti v tujini, kar vam bo zagotovilo dragocene praktične izkušnje in vam pomagalo zgraditi močno poklicno mrežo.

Na splošno vam bo diplomski program tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi omogočil, da postanete usposobljen in inovativen strokovnjak za trženje in odnose z javnostmi, ki lahko uspeva v kateri koli panogi. Ne glede na to, ali želite delati v oglaševanju, trženju, odnosih z javnostmi ali podjetništvu, vas bo ta program opremil z znanjem, veščinami in samozavestjo za uspeh na izbranem področju.

Diplomanti študijskega programa lahko nadaljujete študij na katerem koli primerljivem programu 2. stopnje v Sloveniji ali tujini.

Povzetek ključnih kompetenc in učnih izidov študijskega programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

Po uspešnem zaključku tega programa bo diplomant sposoben:

 • prepoznavanja vsebin in metodologij za raziskovanje področja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi,
 • uspešnega tržnega komuniciranja v domačem in mednarodnem okolju,
 • uporabe sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije za uspešno delovanje trženjske funkcije v poslovnih sistemih,
 • obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov na področju trženja,
 • evidentirati problem, ga analizirati in predvideti operativne rešitve v procesih komuniciranja,
 • razvijanja in delovanja v skladu z moralnim in etičnim čutom za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • komuniciranja z različnimi javnostmi,
 • kreativnih pristopov v oglaševanju,
 • razumevanja odnosov in komunikacije v podjetju, med podjetjem in poslovnim okoljem ali družbenim okoljem (sistemsko gledanje in družbeno odgovorno trženje in tržno komuniciranje),
 • optimiziranja poslovnih procesov z integracijo vseh komunikacijskih kanalov, razvijati novo medijsko načrtovanje in poslovanje z rezultati,
 • razvijanja in uporabe novih trženjskih poti v virtualnem medijskem svetu,
 • razumevanja zgodovine razvoja komunikacije, trženjskega komuniciranja, odnosov z javnostmi in medijev,
 • celostnega obvladovanje temeljnega znanja tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, korporativnega komuniciranja in integriranega tržnega komuniciranja ter metodologije raziskovalnega dela,
 • razvijati proaktiven odnos do interesnih skupin (zaposlenih, kupcev, konkurence in širše javnosti),
 • vodenja in izvajanja trženjskega komuniciranja na strani oglaševalcev, skrbnikov blagovnih znamk in vodij projektov na strani agencij,
 • kompleksnejšega načrtovanja tržno komunikacijskih aktivnosti v organizaciji,
 • izkazovati in nadalje razvijati veščine in spretnosti, ki so potrebne za kreativno oglaševanje.

Vpišete se lahko vsi, ki ste

 • opravili maturo ali
 • opravili poklicno maturo ali
 • opravili zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem izobraževanju.

Kadar je zaradi števila razpisanih mest potrebna omejitev vpisa, ste kandidati izbrani po naslednjem kriteriju:

 • 60% točk: splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu;
 • 40% točk: splošni uspeh v 3. in 4. letniku. 

Pomembna prednost vpisa na VŠPV je priznavanje predhodno pridobljenih znanj in delovnih izkušenj. Kar že dokazano znate, vam ni treba ponovno opravljati. 

Na osnovi spričeval in drugih listin o vsebinah in obsegu že opravljenega formalnega izobraževanja, vam šola lahko prizna kreditne točke (ECTS), ki vam jih nato ni treba pridobiti pri predmetih študijskega programa.

Če imate vsaj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj, vam VŠPV lahko prizna delovno prakso v obsegu 8 kreditnih točk (ECTS).

Preverite priznavanje znanj!

Kako se vpisati?

Prijavo za vpis na dodiplomski in podiplomski študij oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Rok za prvo prijavo je od 20. februarja 2024 do 27. avgusta 2024.

Rok za drugo prijavo je od 28. avgusta 2024 do 30. septembra 2024.

Prijavite se z AAI računom ali s kvalificiranim digitalnim potrdilom in enakovredno mobilno identiteto sms PASS preko eVŠ. Enostavno sledite navodilom obrazca. Če tega nimate, si boste ob vstopu v eVŠ izmislili uporabniško ime in geslo in izpolnili obrazec po navodilih.

Nasvet: Pridite k nam na kavo in pomagali vam bomo pri izpolnjevanju elektronskega obrazca. To je zagotovilo, da bo prijava ustrezno izpolnjena.

Če boste prijavo izpolnjevali sami in imeli kakšno vprašanje, nas pokličite in z veseljem vam bomo pomagali. 

Za vas smo dosegljivi na 01 2444 214 ali 01 2444 227 vsak delovnik med 8. in 16. uro. 

Vsi, ki se boste prijavili, boste na podlagi oddane elektronske prijavnice po elektronski pošti prejeli vabilo na vpis.

Zakaj izbrati študij prav na B2 Visoki šoli
za poslovne vede?

 • Praksa podpira teorijo: teoretska znanja nadgrajujemo z resničnimi, aktualnimi primeri iz prakse in tako študente opremimo z interdisciplinarnimi uporabnimi znanji in izkušnjami;
 • Znanje za uspeh: naši študijski programi so nastali kot odgovor na potrebe gospodarstva, v sodelovanju s strokovnjaki iz prakse. Programe neprestano usklajujemo s potrebami trga dela, da zagotavljamo čim boljšo zaposljivost naših diplomantov;
 • Prijazen način študija: študij poteka po sklopih; sočasno potekata po največ dva predmeta, predavanja so praviloma 2-krat tedensko, od 17. do 20. ure. Udeležite se jih lahko na šoli ali online iz udobnega naslanjača; 
 • Učite se od najboljših: znanje podajajo priznani strokovnjaki iz prakse;
 • Tu smo za vas: prijaznost je naša osrednja vrednota in obljuba, ki nas vodi v odnosih s študenti, predavatelji in zaposlenimi. Oseben pristop, neprestana podpora in dostopnost strokovnih delavcev šole so ključ do prijetne izkušnje študija pri nas.

 

Predmetnik Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi

1. LETNIK

KOMUNIKACIJSKI MANAGEMENT (5 KT)
V okviru predmeta bodo študenti pridobili temeljna znanja s področja vpliva komunikacijskih znanj na uspešnost posameznika in organizacije. Poznali bodo učinkovite pristope komuniciranja z različnimi déležniki.
KOMUNICIRANJE, MEDIJI IN DRUŽBA  (5 KT)
Pri predmetu bodo študenti spoznali temeljne dimenzije kulture in družbe za učinkovito medkulturno komuniciranje. Bistvo predmeta je znanje in razumevanje temeljev družbeno odzivnega komuniciranja in oglaševanja, razumevanje in poznavanje funkcij množičnih medijev in področja delovanja medijev ter razumevanje in poznavanje elementov in delovanje medijskega sistema.
TEMELJI TRŽENJA (7 KT)
V okviru predmeta študenti pridobijo temeljna znanja o trženju in jih znajo temeljito razumeti, povezovati, vrednotiti in praktično uporabiti. Znanje, ki jim ga da študij predmeta, omogoča študentom ne zgolj razumevanje ključnih razsežnosti in celovitih vprašanj v zvezi z razvojem in načrtovanjem trženja v podjetju, ampak tudi kritično ocenjevanje teoretičnih prispevkov in prakse trženja doma in na tujem. Študenti pri predmetu razvijejo spretnosti za analitično razmišljanje ter za identifikacijo in reševanje problemov na temelju študija primerov; navadili se bodo poročati (ustno in pisno) o svojih ugotovitvah in odločitvah in razvili sposobnosti za učinkovito delo v skupinah.
JEZIKOVNA KULTURA (6 KT)
Pri predmetu se bodo študenti naučili samostojno oblikovati besedila za različne poslovne priložnosti. Oglas, spletna stran, družabno omrežje, vabilo, opravičilo, poročilo, elektronska pošta, zavrnitev, reklamacija, ponudba, sms sporočilo in dokazati jezikovno kulturo.
TEMELJI TRŽNEGA KOMUNICIRANJA (7 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju potrošnika/uporabnika in določati ciljne skupine za komunikacijo ter obvladati metode snovanja komunikacijskih strategij in taktik. Študenti razumejo hierarhijo ciljev (poslovni – trženjski – komunikacijski) in povezanost med pravilno izbranimi komunikacijskimi praksami za dosego ciljev. V okviru predmeta se študenti naučijo analizirati uspešnost in učinkovitost tržnih komunikacij in rezultate analize aplicirati v načrtovanje prihodnjih aktivnosti.
TEMELJI ODNOSOV Z JAVNOSTMI (7 KT)
Po končanem predmetu študenti poznajo teoretične osnove odnosov z javnostmi, in uporabljajo ustrezno izrazje, znajo ustrezno oceniti politične, ekonomske, družbene, kulturne in tehnološke vplive, ki pogojujejo delovanje organizacij, uporabljajo ustrezne komunikacijske tehnike, razumejo, da je strateško načrtovanje vezano na filozofijo organizacije, znajo vključevati komunikacijske tehnike v kompleksen strateški načrt, ki je usmerjen na rešitev problema v odnosih med organizacijo in njenimi javnostmi, pri uporabi komunikacijskih aktivnosti upoštevajo etična načela in pridobijo sposobnost celostnega razmišljanja.
VEDENJE PORABNIKOV (5 KT)
Bistvo predmeta je v razvijanju temeljnih psiholoških in drugih znanj o vedenju porabnikov z vidika trženja in tržnega komuniciranja in razumevanje osnovnih teoretičnih izhodišč, konceptov in raziskovalnih izsledkov za komuniciranje s porabniki in načrtovanje programov odnosov z javnostmi. Pri predmetu študenti razvijejo sposobnost za interdisciplinarno obravnavo porabnika in sodelovanje z različnimi tržnimi strokovnjaki ter sposobnost analize razumevanja komunikacijskega procesa ter besedila in vizualnega gradiva pri porabnikih.
POSLOVNA ANGLEŠČINA 1 (6 KT)
Pri predmetu se študenti seznanijo s terminologijo, ki se navezuje na različna poslovna področja, predvsem na tržno komuniciranje in odnose z javnostmi ter razvijejo in pridobijo komunikacijske spretnosti, ki se navezujejo na sodobno delovno okolje.
EKONOMIKA PODJETJA (5 KT)
Bistvo predmeta je obvladovanje temeljnih kategorij podjetništva, ekonomike in financ, predvsem v povezavi s trgom, proizvodnjo, trženjem, sredstvi in njihovimi viri, stroški itd. V okviru predmeta se bodo študenti naučili merjenja tržnih programov, dobičkonosnosti potrošnikov, tržnih poti, cenovnih strategij, vrednosti tržnih znamk in komunikacijskega spleta z vidika učinkovitosti in uspešnosti trženja in tržnega komuniciranja ter načrtovati strategije in politike trženja, komunikacijskega spleta, oglaševanja itd., ki vključujejo potrebna finančna sredstva.
INFORMATIKA V KOMUNIKACIJI IN NOVE TEHNOLOGIJE  (7 KT)
Bistvo predmeta je znati analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati ter nadzirati odločitve strateškega in taktično-operativnega pomena na področju digitalnih komunikacij. Pri predmetu se bodo študenti naučili analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati ter nadzirati odločitve strateškega in taktično-operativnega pomena na področju digitalnih komunikacij ter analizirati in vrednotiti obstoječe in nastajajoče tehnologije ter njihovo vlogo za posameznika in organizacije ter neposreden vpliv na strategijo in operativno izvedbo komunikacijskih programov.

2. LETNIK

PROJEKTNO VODENJE IN ORGANIZIRANJE DOGODKOV  (6 KT)
Pri predmetu bodo študenti spoznali pomen poslovnih dogodkov za navezovanje in ohranjanje stikov s poslovnimi partnerji, različne organizacijske pristope, organizacijske oblike in načine vodenja projektov, pomen temeljite priprave, komunikacije in projektne dokumentacije, pomen obvladovanja tveganj ter vpliv poslovnih dogodkov na poslovno kulturo podjetja in na odnose z javnostjo.
UPRAVLJANJE TRŽNIH ZNAMK (6 KT)
V okviru predmeta se študenti usposobijo za suvereno odločanje o pravi strategiji in politiki uporabe tržne znamke v poslovnih procesih. Predmet omogoča in tako posreduje sposobnost povezovanja znanja o tržnih znamkah z ostalimi poslovnim procesi in širjenje prave poslovne kulture s pomočjo znamke, posreduje študentom temeljna spoznanja o pogledih, ki jih ponujajo pravila sodobnega upravljanja blagovnih znamk in spoznanja o uravnoteženem pogledu na blagovno znamko. V okviru predmeta se študenti seznanijo z uspešnimi primeri upravljanja svetovnih in slovenskih blagovnih znamk ter se na podlagi študij primerov naučijo razmišljati in podajati konkretne rešitve, ki jih zahteva celovit proces upravljanja blagovnih znamk.
POSPEŠEVANJE PRODAJE IN NEPOSREDNO TRŽENJE (5 KT)
Pri predmetu študenti spoznajo nujnosti uporabe neposrednega trženja in znajo uporabljati osnovne trženjske koncepte, procese in metode neposrednega trženja in trženjske prijeme pri katerihkoli izdelkih, na katerihkoli trgih. Znajo analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati ter nadzirati odločitve glede uporabe baze podatkov in testiranja na področju neposrednega trženja in znajo uporabiti nove medije v korist večje prodaje.
KORPORATIVNO KOMUNICIRANJE IN DRUŽBENA ODGOVORNOST  (6 KT)
Predmet se posveča spoznavanju in razumevanju pomena korporativnega komuniciranja, njegove vloge v delovanju organizacij, predvsem prispevka k oblikovanju in ohranjanju korporativne identitete, podobe in ugleda. Študenti bodo spoznali pristope strateškega načrtovanja, vodenja in ocenjevanja korporativnih komunikacijskih programov, pa tudi delovanja na specifičnih področjih korporativnega komuniciranja (odnosov z internimi javnostmi, z mediji, s finančnimi in lokalnimi javnostmi, v kriznem komuniciranju in v izkazovanju družbene odgovornosti).
METODE TRŽENJSKEGA RAZISKOVANJA (7 KT)
Vsebina predmeta se nanaša na razumevanje osnovnega procesa trženjskega raziskovanja (zasnova, raziskovalni načrt, zbiranje podatkov, upravljane s podatki), na podlagi katerega se pridobijo kakovostni podatki za potrebe trženja. Pri predmetu študenti razvijejo sposobnosti načrtovanja in razvijanja trženjske raziskave, prepoznajo primeren raziskovalni pristop za reševanje različnih raziskovalnih problemov, razvijejo sposobnost presojanja kakovosti pridobljenih trženjskih informacij (vzorec, reprezentativnost, razumevanje rezultatov) ter so sposobni pripraviti primerno povpraševanje za izvedbo raziskave pri raziskovalni agenciji.
TRŽENJE STORITEV (6 KT)
Pri predmetu študenti nadgradijo temeljna znanja o trženju s temeljnimi koncepti in prijemi, ki so specifični za trženje storitev, ter z razumevanjem in merjenjem kakovosti storitev. Uporabno znanje študenti pridobijo na temelju študija literature in praktičnih primerov za opredelitev in analizo kritičnih pojavov na področju trženja storitev v podjetju. Študenti bodo na osnovi pridobljenega znanja sposobni povezati posamezne sestavine trženja in managementa storitev v storitveni sistem kot zaključeno celoto. Znanje pridobljeno pri predmetu, omogoča študentom ne zgolj razumevanje ključnih, sodobnih in celovitih vprašanj razvoja storitvenega podjetja, ampak tudi kritično ocenjevanje modelov in prakse trženja storitev doma in na tujem.
DIGITALNO TRŽENJE (5 KT)
Pri predmetu študenti poglobijo razumevanje vloge in funkcioniranja digitalnega trženja in razvijejo sposobnosti za osnovno izvajanja digitalnega trženja v podjetju. Pridobijo znanje in praktične veščine vzdrževanja spletnega mesta, preproste platforme SEO, Google Analytics, socialni mediji in osnovno strateško izvajanje digitalnega trženja v okviru merljivih in kontrolnih rezultatov.
ODNOSI Z MEDIJI IN NAČRTOVANJE MEDIJEV (6 KT)
Bistvo predmeta je naučiti se jezika medijskih načrtovalcev (pojmi, koncepti, okvirji in orodja), ki ga uporabljajo managerji s področja trženja. V okviru predmeta študenti spoznajo osnovne kategorije medijev in njihov vpliv na javnost, valutne medijske raziskave in merljivost porabnika in medijev, razumejo ključne dejavnike, ki določajo učinkovite medijske strategije, spoznajo medijsko načrtovanje in medijski zakup ter razumejo različne komercialne politike medijev.
IZBIRNI PREDMET 1 (5 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
DELOVNA PRAKSA (8 KT)
Študent opravi delovno prakso v izbranem podjetju oziroma organizaciji. Študenti z vsaj enim letom ustreznih delovnih izkušenj lahko zaprosijo za priznavanje delovne prakse.

3. LETNIK

TEKSTOPISJE ZA TRŽNO KOMUNICIRANJE (6 KT)
Kako zasnovati ustrezna tržno-komunikacijska sporočila glede na cilje komuniciranja? Kakšne kriterije upoštevati glede na komunikacijske kanale in medije? Kako v komuniciranje vpletati ciljne skupine? Kako se glede na namen, kanal, naslovnika, kontekst spreminja uporaba jezikovnih in drugih sredstev, ki sooblikujejo tržno-komunikacijsko sporočilo? In nenazadnje - zakaj je pomembno to vedeti, tudi če nismo tekstopisci? Odgovore na tovrstna vprašanja iščemo pri predmetu, ki temelji na veščinah in praktičnih vajah tržno-komunikacijskega tekstopisja.
OGLAŠEVANJE, MEDIJI IN BRANDING (6 KT)
Pri predmetu študenti spoznajo – v okviru širšega koncepta marketinga - osnovna načela oglaševanja, spoznajo pomembnost dolgoročnega razvoja blagovnih znamk, razumejo ključne dejavnike, ki določajo učinkovito oglaševanje, razumejo strategije oglaševanja in partnerstvo med oglaševalci, mediji in oglaševalskimi agencijami pri razvoju BZ in oglaševanju ter spoznajo posebna področja marketinga.
STRATEŠKO TRŽENJE (6 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju trženja kot dela strateškega delovanja podjetja, razumevanje poslovnega okolja, pridobivanje in analiziranje informacij, ki so potrebne za strateško odločanje na področju trženja, ter najti odgovor na vprašanje kje in kako naj podjetje konkurira v poslovnem okolju.
INTEGRIRANO TRŽNO KOMUNICIRANJE (6 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju integrirane tržne komunikacije kot združevanje trženja, oglaševanja, PR, novih medijev ter razumevanje različnih konceptov in strategij kot del načrtovanja komunikacij. V okviru predmeta se bodo študenti naučili prepoznavati nove trende kot priložnosti, razumeli prepletenost vseh poslovnih funkcij podjetja, prepoznali interdisciplinarnost trženja, vseobsežnost trženjske miselnosti in spoznali posebna področja trženja.
KREATIVNO OGLAŠEVANJE (6 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju nujnosti in zakonitosti uporabe ustvarjalnega mišljenja ter pretvarjanju trženjskega razmišljanja v komunikacijsko. Pri predmetu se bodo študenti naučili uporabljati osnovne oglaševalske koncepte, procese, metode oglaševanja in oglaševalske instrumente na individualni in organizacijski ravni v okviru kreativnih procesov na ravni izdelka, storitve in organizacije, na trgih in znotraj organizacije ter analizirati in diagnosticirati, načrtovati, uresničevati in nadzirati odločitve strateškega in taktično-operativnega pomena na področju oglaševanja.
KOMUNIKACIJSKO PRAVO (5 KT)
Pri predmetu bodo študenti spoznali osnovne pravne predpostavke in načela na katerih temelji komuniciranje in znali uporabljati pravne vire, ki opredeljujejo področje komuniciranja, spoznali posledice neupoštevanja pravnih predpisov na področjih tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi, znali prenesti znanja in veščine v komunikacijsko prakso, obvladali pravila in posebnosti glede na predmet, ki ga komunicira in obvladali pravila in posebnosti glede na osebo, ki ji je posredovano komunikacijsko sporočilo ter razumeli pravila o lobiranju in posebnosti komuniciranja z državo in državnimi organi ter ločevanjem komuniciranja od drugih postopkov.
IZBIRNI PREDMET 2 (5 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 3 (5 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
IZBIRNI PREDMET 4 (5 KT)
Študent izbere enega od izbirnih predmetov.
DIPLOMSKA NALOGA ali DVA IZBIRNA PREDMETA (10 KT)
Z lastnim naborom dveh dodatnih izbirnih predmetov lahko postanete diplomant tržnega komuniciranja tudi brez pisanja diplome.

IZBIRNI PREDMETI

POSLOVNA ANGLEŠČINA 2 (5 KT)
Pri predmetu študenti nadgradijo in poglobijo poznavanje terminologije, ki se navezuje na različna področja poslovanja in trženja, razvijejo specifične poslovne komunikacijske spretnosti in spretnosti strokovnega razpravljanja v trženju in odnosih z javnostmi ter razumevanja medkulturnih razlik v mednarodnem trženju.
RAZISKAVE V ODNOSIH Z JAVNOSTMI (5 KT)
Namen predmeta je študente naučiti razlikovati med kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskavami in razumeti prednosti in pomanjkljivosti kvalitativnih in kvantitativnih raziskav pri vrednotenju PR projektov, razumeti omejitve medijske analize objav kot najpogosteje uporabljenega orodja za spremljanje učinkovitosti PR aktivnosti in poznati klasifikacijo učinkov PR aktivnosti (outputs, outtakes, outcomes, dejanska sprememba) in jo znati uporabiti pri postavljanju ciljev PR projekta ter pri opredelitvi kazalnikov za spremljanje zastavljenih ciljev. Poleg tega se pri predmetu študenti naučijo načrtovati ustrezne vrste raziskav sočasno s pripravo PR projekta, ob upoštevanju ciljev, vsebine, ciljne skupine in drugih posebnosti projekta in pripraviti specifikacijo izvedbe posameznih raziskav s strani zunanjih izvajalcev (raziskovalnih agencij).
ODNOSI Z JAVNOSTMI V PRAKSI (5 KT)
Predmet študentu daje sposobnost poznavanja: splošnih situacij in praks odnosov z javnostmi tako v Sloveniji, kakor tudi v tujini in na področju mednarodnega sodelovanja; dobrih in slabih praks v preteklosti; osnovnih etičnih komponent, ki jih mora uporabljati pri delu; razlik in podobnosti med agencijami za odnose z javnostmi, medijskimi hišami oz. novinarstvom in odnosi z javnostmi v podjetju ter razumevanje specifik poklicev.
POSLOVNA PODOBA POSAMEZNIKA IN NASTOP PRED KAMERO (5 KT)
V okviru predmeta se študenti naučijo izbrati oz. oblikovati svojo poslovno podobo za javne nastope glede na status in položaj ter vrsto nastopov, izboljševati lastno poslovno podobo in imidž organizacije ter poslovno kulturo v njenem internem in eksternem okolju, krepiti pozitivni odnos do samopodobe, razvijati samokritičnost, kritično mišljenje in predvidevati posledice nebesedne komunikacije ter javnega nastopanja pred kamero.
POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN PROTOKOL (5 KT)
V okviru predmeta se študenti naučijo diplomatskega in poslovnega protokola ter lepega vedenja, uporabe znanj nebesednega komuniciranja v poslovnem in drugem zahtevnem okolju, uporabe znanj besednega komuniciranja (govornega in pisnega) v poslovnem in drugem zahtevnem okolju, praktične uporabe rešitev na različnih področjih poslovnega protokola, zmožnost povezovanja različnih poslovnih rešitev ter znanja iz osnov organizacije protokolarnih, poslovnih in drugih dogodkov in njihove izvedbe.
VIZUALNE KOMUNIKACIJE (5 KT)
Bistvo predmeta je v poznavanju in razumevanju postopkov in zakonitosti pri oblikovanju celostne grafične podobe, plakata, oglasa, koledarja, revije in knjige ter poznavanje in razumevanje postopkov in zakonitosti pri oblikovalski uporabi tipografije, ilustracije in fotografije.
TRŽENJE V PRAKSI (5 KT)
Pri predmetu študenti razvijejo sposobnosti za praktično uporabo trženjskih konceptov in orodij v podjetju ter znanja za reševanje izzivov trženja v podjetju. Študenti spoznajo in analizirajo praktične primere uspešnih trženjskih praks in razvijejo sposobnosti zaznati pozitivne trženjske prakse primerljivih poslovnih okolij in jih aplicirati na delovanje podjetja. Pridobljena znanja s področja trženja znajo izkoristiti za oblikovanje strategij, politik in programov trženja, ob upoštevanju sprememb na trgu.
STRATEGIJE UPRAVLJANJA ODNOSOV Z JAVNOSTMI (5 KT)
Ključno področje odnosov z javnostmi je upravljanje z okoljem, v katerem posluje organizacija. V tem oziru je potrebno upoštevati delovanje številnih deležnikov organizacije znotraj tega okolja,torej vseh tistih posameznikov, skupin ali organizacij, ki imajo v podjetju določen delež oz. interes; zaposleni v podjetju, končni potrošniki, konkurenčna podjetja, distributerji in dobavitelji, delničarji in druge finančne javnosti, lokalne skupnosti, državni organi in predstavniki javnega sektorja ter ne nazadnje tudi množični mediji. Pri predmetu bodo študenti skozi praktične primere spoznali, kako obravnavati različne deležnike, ki sestavljajo relevantne ciljne javnosti, ter kako zanje pripraviti ter izvajati komunikacijske programe, da dosežemo zastavljene komunikacijske cilje organizacije.
OBLIKOVANJE KOMUNIKACIJSKEGA STILA (5 KT)
Predmet študentu omogoča razumevanje različnih vrst osebnosti (opredelitev, referenčni okviri in struktura osebnosti, transakcije, igre in emocije), posameznika in mu daje veščine za komunikacijo (osnove retorike, povezovanje čustev in jezika, učinkovito prepričevanje, psihološko ozadje konfliktov in njihovo preprečevanje) ter omogoča študentu gradnjo lastnega komunikacijskega stila.
RAČUNOVODSTVO (5 KT)
Ta predmet bo študentom omogočil razumevanje temeljnih pojmov s področja računovodstva in podal znanje za uporabo računovodskih informacij pri preprostih poslovnih odločitvah.
OBVLADOVANJE PRODAJE (5 KT)
Predmet bo študentom omogočil razumevanje pomena prodajnih procesov v družbi, razumevanje pomena prodajnih procesov v okviru trženja, razumevanje različnih tipov prodajanja in vlog prodajalcev. Študenti bodo znali uporabljati osnovne koncepte, procese in metode managementa prodaje v okviru menjalnih procesov katerihkoli izdelkov, na katerihkoli trgih in uspešno nastopati v različnih stopnjah prodajnega procesa.
DRUŽBENI MEDIJI IN TRŽENJE (5 KT)
Bistvo predmeta je v razumevanju novih načinov trženja na svetovnem spletu in poznati PR jezik za svetovni splet. V okviru predmeta bodo študenti spoznali vse vrste družabnih medijev in jih znali uporabljati v poslovne namene, spoznali metode trženja in PR-ja za vse družabne medije, znali poiskati kreativne rešitve, spoznali proces dela do objave in vedeli vse o etičnih dilemah objave plačanih vsebin na spletu.
KARIERNA ORIENTACIJA (5 KT)
Predmet je oblikovan tako, da bo študenti preko udeležbe na različnih delavnicah razvili avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)reflektivnost, samoevalviranje in se usposobili za raziskovanje, poročanje in vrednotenje v sklopu kariernega razvoja; razvili kritične in samokritične presoje, empatije, medkulturne občutljivosti, odprtost za ljudi in različne socialne situacije ter dodatno razvili komunikacijske spretnosti v domačem in mednarodnem okolju; poleg tega bodo študenti razvili sposobnost za upravljanje s časom, samopripravo, samokontrolo in načrtovanje, razvoj odgovornosti in zmožnosti fleksibilne uporabe znanja v praksi; obvladanje temeljnega znanja, usvojenega pri obveznih predmetih, pri lastnem načrtovanju kariere in kritičnem vrednotenju  v sklopu izbranih problemskih nalog in ne nazadnje tudi zmožnost samoizobraževanja in organiziranja aktivnega in samostojnega dela.

Šolnina

Na B2 VŠPV dobite kar največ za svoj denar

Letna vpisnina v program je 205 €. Šolnino, ki je določena individualno, lahko plačujete v letnih, štirimesečnih ali mesečnih obrokih.

Individualni izračun šolnine

Na Visoki šoli za poslovne vede je šolnina določena individualno. Za vsako predhodno pridobljeno in priznano znanje, je lahko šolnina znižana. Preverite priznavanje znanj.

Primerjajte

Način študija, usmerjenost v praktične izzive in izbrani predavatelji z zavidljivimi referencami iz prakse več kot upravičijo plačilo vsakega letnika šolanja na B2 VŠPV. Primerjajte znesek šolnine s stroški strokovnih delavnic!

Šolnina vključuje

 • predavanja, vaje in konzultacije,
 • dostop do posnetkov vseh predavanj in vaj,
 • vse izpite, tudi večkratna ponavljanja,
 • študijska gradiva: vsa obvezna gradiva so v e-učilnicah in v knjižnici šole za vsakega vpisanega študenta,
 • možnost višanja ocene,
 • obravnavo vlog na študijski komisiji,
 • svetovanje za učinkovito učenje,
 • učna gradiva v elektronski obliki,
 • uporabo okolja za spletno učenje,
 • aktivnosti v okviru Kariernega centra.

Za podrobnejše informacije glede šolnine nas pokličite ali se osebno oglasite na sedežu šole vsak delovni dan med 8. in 16. uro:

 • Ljubljana | Tržaška cesta 42 | 01/ 2444 227

Posebne ugodnosti

 • Možnost plačila na več obrokov brez obresti.
 • Če študija ne končate v predvidenem roku, je dodatno leto študija za dokončanje obveznosti brezplačno.
 • Brezplačen dostop do Microsoft Office 365

 • brezplačno članstvo v NUK.

Dodatne ugodnosti

 • Študentom pripada brezplačno članstvo v mednarodnem združenju EUMMAS, ki povezuje strokovnjake s področja managementa in marketinga iz več kot 60 držav, omogoča izmenjavo izkušenj in znanj ter priložnosti za mreženje in poslovno sodelovanje. Študenti so vključeni v EUMMAS Youth forum, diplomantom pa je na voljo brezplačno profesionalno certificiranje z EUMMAS certifikatom, ki podpira njihovo konkurenčnost in strokovno pozicioniranje na trgu dela.
 • Možnost brezplačnega CEFR certifikata znanja angleškega jezika v sodelovanju z zunanjim ponudnikom. Študentje na podlagi testiranja prejmejo uradno potrdilo CEFR (Common European Framework of Reference for Language skills) o nivoju znanja.

Garancija za znanje

Izkušeni predavatelji

Pridobili boste uporabno znanje in izkušnje iz prve roke. Naši predavatelji so ugledni strokovnjaki iz prakse.

V središču dogajanja ste vi

Vaš uspeh in vaše zadovoljstvo sta nam najbolj pomembna.

Oseben pristop

Ves čas spremljamo vaš napredek, vam pomagamo in svetujemo. Ves čas izobraževanja boste deležni naše podpore.

Hitrost izobraževanja in način plačevanja izbirate sami

Omogočamo vam dokončanje izobraževanja v najkrajšem možnem času in mesečno plačevanje šolnine.

Delo na praktičnih primerih

Ne le teoretično znanje, pridobili boste veščine za uspešno delo v poslovnem okolju.

Posluh za potrebe odraslih v izobraževanju

Potek in način izobraževanja sta v celoti prilagojena vašim potrebam.

Garancija za višješolski študij

Zainteresirani za vpis?

Oddajte informativno prijavo in obveščali vas bomo o nadaljnjih postopkih.

  

Niste prepričani, da je to pravi program za vas?

Oglejte si ostale
visokošolske programe 

Vsi programi

Potrebujete še več informacij?
 

Kontaktirajte nas