Mednarodne izmenjave

 

Mednarodne
izmenjave

S sklenjenim Študijskim sporazumom na VŠPV vnaprej veste, kateri izpiti s tujih institucij se vam bodo priznali.

 

Mednarodne izmenjave

Izkušnje naših študentov

Naša študentka visokošolskega programa Tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi Lane Uršič je bila na študentski izmenjavi na Rochester Institute of Technology.

O svoii izkušnji je zapisala: Erasmus izmenjave je konec, v soboto sem se vrnila v Ljubljano. V Dubrovniku sem imela res čudovite profesorje, ki so mi bili v času študija v velik navdih. Polna sem vtisov, hvaležna za vse pridobljene akademske in življenjske izkušnje, hkrati pa vesela, da sem zopet na domačih tleh. Je že tako, da je potrebno iti v svet, da si človek razširi obzorje, pridobi bolj celovito perspektivo in razvije hvaležnost za vse, kar ima doma. Morda najbolj dragocena zapuščine moje Erasmus izkušnje je, da se počutim bolj samozavestno in prepričano samo vase, v svoje sposobnosti. Zdaj vem, da grem lahko v popolnoma novo okolje, kjer bom soočena z nepričakovani situacijami, neznanimi ljudmi in raznimi obveznostmi, ki so mi povsem tuje, a če sem pripravljena trdo in zavestno delati, lahko uspem praktično kjerkoli. Prvič v življenju sem začela tudi resneje razmišljati o selitvi v tujino čez par let...

   

 

Za priznavanje znanj po izmenjavi

Kot študent Visoke šole za poslovne vede lahko posamezne obvezne in izbirne predmete poslušate in zanje opravite izpitne obveznosti v tujini, če na VŠPV pravočasno in v skladu s pravili sklenete Študijski sporazum oz. Learning Agreement. Tako boste vnaprej vedeli, kateri predmeti vašega visokošolskega študijskega programa se vam bodo po vrnitvi z mednarodne izmenjave priznali.

S sklenjenim Študijskim sporazumom na VŠPV vnaprej veste, kateri izpiti s tujih institucij se vam bodo priznali.

Podrobnosti in pravilniki o sklepanju Študijskega sporazuma so študentom, ki so že vpisani na VŠPV, dostopni na internem študentskem portalu www.e-studij.eu.

Več informacij o mednarodnih izmenjavah Visoke šole za poslovne vede: Za vsa dodatna pojasnila pokličite Erasmus koordinatorico Špelo v službo za mednarodno sodelovanje ali prodekanjo za kakovost in mednarodno sodelovanje Katarino. 

Špela Pregl

01/ 2444 209 | spela.pregl@vspv.si

Katarina Aškerc Zadravec

01/ 2444 208 | katarina.askerc@vspv.si