Erasmus+ projekt

Zagotavljamo vam uspeh na vaši poslovni poti.

Izobraževanje prilagojeno odraslim, zaposlenim osebam. S prepletanjem teorije in poslovne prakse vam zagotavljamo odlične učne rezultate.

Erasmus+ projekt

09. 07. 2019 Visoka šola

Uspešni smo bili pri prijavi Erasmus+ projektov v okviru K107.

V prihodnjih treh študijskih letih bodo naši študenti in predavatelji imeli možnost študijskih izmenjav in krepiti medkulturne kompetence preko mednarodnih aktivnosti na partnerskih ustanovah v številnih državah:

Skupno smo pridobili sredstva za izpeljavo 78 odhodnih in dohodnih mobilnosti.
Tako bodo del študijskih obveznosti naši študenti lahko opravili na izbrani partnerski ustanovi.
Predavatelji pa bodo na izbrani ustanovi v okviru tedenskih mobilnosti poučevali tuje študente in krepili partnerstva s kolegi tujih ustanov z namenom poglabljanja raziskovalnega dela.

Nazaj