Erasmus+ v Črni Gori

Zagotavljamo vam uspeh na vaši poslovni poti.

Izobraževanje prilagojeno odraslim, zaposlenim osebam. S prepletanjem teorije in poslovne prakse vam zagotavljamo odlične učne rezultate.

Erasmus+ v Črni Gori

08. 07. 2021 Visoka šola

Obisk Fakultete za poslovno ekonomijo in pravo v Črni Gori.

V okviru mednarodnega sodelovanja s Fakulteto za poslovno ekonomijo in pravo v Črni Gori, sta dekanja dr. Lidija Weis in sodelavka Špela Pregl obiskali sedež fakultete v idiličnem obmorskem mestu Bar. Z dekanom dr. Rajkom Novićevićem, prodekanoma dr. Sandro Đurović ter dr. Nikolo Abramovićem sta se dogovorili o nadaljevanju programa študijske mobilnosti Erasmus +, ki omogoča mednarodno izmenjavo študentov, predavateljev in zaposlenih. Verjamemo, da tovrstni projekti omogočajo izkušnje, ki presegajo zgolj študijsko vsebino, saj krepijo mednarodne vezi, spodbujajo medkulturno povezanost in bogatijo vse, ki se vanje vključujemo.

Nazaj