Katarina Aškerc Zadravec članica prepoznavne organizacije

Zagotavljamo vam uspeh na vaši poslovni poti.

Izobraževanje prilagojeno odraslim, zaposlenim osebam. S prepletanjem teorije in poslovne prakse vam zagotavljamo odlične učne rezultate.

Katarina Aškerc Zadravec članica prepoznavne organizacije

18. 05. 2020 Visoka šola

Naša predavateljica na povabilo EAIE izvoljena v članico »Steering Group of the Expert Community Internationalisation at Home«.

Naša predavateljica in vodja področja za kakovost in mednarodno sodelovanje Katarina Aškerc Zadravec, je na povabilo EAIE (www.eaie.org), tj. ene najbolj prepoznavnih organizacij za internacionalizacijo visokega šolstva v Evropi in svetu, kandidirala in bila v četrtek, 14. maja 2020, tudi uradno izvoljena v članico »Steering Group of the Expert Community Internationalisation at Home« (www.eaie.org/community/expert-communities/internationalisation) za dvoletno obdobje.

Omenjena skupina obravnava koncepte, kot so visokošolski kurikulum, interakcije med domačimi in mednarodnimi študenti in osebjem, razvija mednarodno usmerjene raziskovalne teme in se posveča inovativni rabi digitalne tehnologije v učne namene.

Omenjene vsebine so tudi tema Katarinine nastajajoče doktorske disertacije, na tem področju pa ima tudi vidne rezultate: aktivna vključenost v nastajanje Strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016–2020, izvedba številnih pedagoških usposabljanj na omenjeno temo za domače in tuje visokošolske učitelje, publikacije in članki s tega področja itd.

Katarini iskreno čestitamo!

Nazaj