Publikacije

 

Publikacije

 

 

Publikacije

4th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Organizatorji: Ljubljana School of Business (Slovenia), European Marketing and Management Association (BiH), Faculty of Business, Economics and Law (Montenegro), State University of Trade and Economics (Ukraine).

Vsebina
: Knowledge Transfer for Sustainable Development in Digital Global Societies

Zbornik EECME - 2022

V sodelovanju s partnerji iz Ukrajine smo izdali monografijo z naslovom: INNOVATIONS FOR ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: Science, Education And Economics. Predstavlja nabor prispevkov, ki obravnavajo aktualna vprašanja s področja trajnostnega razvoja na področju znanstveno-raziskovalnega dela, ekonomskih vprašanj in izobraževanja.

INNOVATIONS FOR ACHIEVING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SCIENCE, EDUCATION AND ECONOMICS

3rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Izvajalci: B2 Visoka šola za poslovne vede, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics in Faculty of Business, Economics and Law, Bar, Montenegro

Vsebina
: Trajnostni razvoj v sodobni družbi znanja

SHS Web of Conferences Journal, Volume 111 (2021)

ZBORNIK EECME

V sodelovanju s partnerji iz tujine smo izdali monografijo z naslovom: SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A MODERN KNOWLEDGE SOCIETY

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN A MODERN KNOWLEDGE SOCIETY

2nd  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Izvajalci: B2 Visoka šola za poslovne vede, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics in College of Computer Science and Business Communications Empirica  (Bosnia and Herzegovina)

Vsebina: Okoljski management in trajnostni gospodarski razvoj

ZBORNIK EECME

WORKSHOP EECME

V sodelovanju s partnerji iz tujine smo izdali monografijo z naslovom: MODERN APPROACHES TO KNOWLEDGE MANAGEMENT DEVELOPMENT

MODERN APPROACHES TO KNOWLEDGE MANAGEMENT DEVELOPMENT

 

1st  INTERNATIONAL SYMPOSIUM of INTELLECTUAL ECONOMICS, MANAGEMENT AND EDUCATION
ISIEME, 2019

V sodelovanju z VGTU iz Litve smo organizirali simpozij, na katerem so sodelovali raziskovalci iz Bolgarije, Litve, Ukrajine in Poljske.

ZBORNIK ISIEME, 2019

V sodelovanju s partnerji iz tujine smo izdali monografijo z naslovom: Sustainable development under the conditions of european integration.

Monografija je izšla v dveh delih.

Sustainable development under the conditions of European integration Part I

Sustainable development under the conditions of European integration Part II

Informacijsko poslovna revija Visoke šole za poslovne vede

IPR / leto 2019 / št. 1

IPR / leto 2020 / št. 2

IPR / leto 2021 / št. 3

IPR / LETO 2022 / ŠT. 4

1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

Izvajalci: B2 Visoka šola za poslovne vede v sodelovanju z Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics

Vsebina: Uvodna tema mednarodne konference o managementu in ekonomiji je bila namenjena razpravi o pomenu etike v poslovnem svetu.

Zbornik EECME